ВЪВЕДЕНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпа Прекрасна Душа,

Пиша тази статия поради една основна причина – да обясня защо и как Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Твоите Дух, Душа, Ум, Сърце и Тяло с Божествената Светлина на Бог!

Нека започнем нашето пътуване през тази тема заедно.

ГЛАВНАТА МИСИЯ НА КОМПАНИЯ SOUL ENERGY (както и на продуктите разработени под търговска марка Soul Energy) е да помогне на всички вярващи в Господ Иисус Христос или на тези, които не вярват или са се отдалечили по някаква причина от Него, да създадат или да задълбочат своята връзка с Бог.

Защото главната цел на всеки вярващ е да живее по начин, който ще го отведе до Вечен Живот в Царството Небесно.

Бог е Главният Лечител на нашите Души!

ВАЖНО!

Ноосферни Регулатори Soul Energy са предназначени за употреба от хора, които по Волята на Бог са пожелали да ги закупят и използват доброволно.

Защото вярата в Бог, както и съществуването на Бог са научно недоказуеми. Науката представлява нищожна част от Сътворението и дори най-големите физици на всички времена като Никола Тесла, Айнщайн, Уолтър Ръсел и много други признават, че хората са нищожни за да доказват съществуването на Бог, независимо от това дали вярват или не в Бог.

Това което обаче доказва съществуването и вярата в Бог ЗА ВЯРВАЩИТЕ е:

• Словото Божие, което откриваме в Библията (хилядолетен опит от историята на света)

Геометрията, която е в основата на създаването и на съществуването на Сътворението на Бог, както и на хората, като част от това Сътворение

Именно Словото Божие и Космическата Геометрия са в основата на Всеки Вид Ноосферен Регулатор Soul Energy.

КАКВИ СА СЪЩНОСТТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?
КАКВИ СА СЪЩНОСТТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Ноосферни Регулатори Soul Energy представляват технология (средство) за Молитва и Медитация, която генерира и обединява Божествената Светлина на Космическата Енергия представена от Геометрични Модели 

и на Духовната Енергия представена от Текстове от Библията и Молитви (написани от Светите Отци и Пра Отци), които оказват влияние върху Полето на Душата, чрез пречистване на Енергийните Центрове на Човешката Енергийна Структура и зареждането им с Енергията на Бог.

Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Господ Иисус Христос, следователно на Света Троица във Вашата Човешка Енергийна Структура по начин, който Ви прави по-смирен и истински разкайващ се слуга на Всемогъщия Бог.

ВСЕКИ, КОЙТО УЧИ, ЧЕ С ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ВИ НИВО МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ САМИЯ БОГ И ДА ВЪРШИТЕ ВЕЛИКИ ДЕЛА, НО БЕЗ ДА БЪДЕТЕ НЕГОВ СМИРЕН СЛУГА И БЕЗ ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ВАС, Е БОГОХУЛНИК!

Божието Слово от Светата Библия и Космическата Геометрия на Сътворението съдържащи се във всеки тип Ноосферни Регулатори Soul Energyвсъщност превеждат Божията Несътворена Светлина във вибрации, които могат да бъдат получени на Земята от Вашите физически тела.

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.“ Евреи 4:12-13 

Всичко в нашия духовен живот трябва да бъде в Христос и чрез Христос. Ако не е в Христос и чрез Христос не е спасително, ние няма да бъдем спасени!

Ноосферни Регулатори Soul Energy са свещен подарък от моята Душа, който трябва да бъде споделен с тези от Вас, които са привлечени от тези енергийни системи, пълни с божествена светлина и любов.

ОТ КАКВИ МАТЕРИАЛИ СА ИЗРАБОТЕНИ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?
ОТ КАКВИ МАТЕРИАЛИ СА ИЗРАБОТЕНИ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Вътрешното съдържание на Ноосферни Регулатори Soul Energy Колиета e изработенo от комбинация от начертани на хартия Геометрични Модели и Свещени Текстове от Божието Слово – Библията, обвити в специално фолио. Докато външните части се състоят от Немски Анодиран Алуминий – противоалергичен, с лазерно изрязани лого и по желание име. Цялото съдържание и външните плоскости са обединени с помощта на пластмасови бели нитове, което прави всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy Колие изключително устойчив.

Вътрешното съдържание на Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло е изработенo от комбинация от начертани на хартия Геометрични Модели и Свещени Текстове от Божието Слово – Библията, обвити в специално фолио. Външната предна част се състои от Немски Анодиран Алуминий с лазерно гравирано лого. Докато гърба на всеки от видовете Ноосферни Регулатори Soul Energy За Ръце и Тяло се състои от гланцов плексиглас.

ЗАЩО СЪДЪРЖАНИЕТО НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY Е ТОЛКОВА МОЩНО – ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЗА
ЗАЩО СЪДЪРЖАНИЕТО НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY Е ТОЛКОВА МОЩНО – ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЗА

ДОКАЗВАЙКИ СИЛАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЕКИ ВИД НООСФЕРЕН РЕГУЛАТОР SOUL ENERGY АЗ ЩЕ ЗАЩИТЯ СЛЕДНОТО ТВЪРДЕНИЕ:

Ноосферни Регулатори Soul Energy повишаваt Енергийното Ви ниво по начин, който влияе на мозъка Ви да започне да работи на честота, близка до честотата на Божествената Светлина на Бог.“

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Човешкитe Души с Божия Дух, перфектно представен от специално разработени Позитивни Програми състоящи се от комбинация от Геометрични Модели и Божието Слово.

Доказателството за това, че Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Енергийната и Физическа структура на всеки Човек с Бог е ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

За целта е най-важно да бъде обяснено какво представляват Словото Божие и Геометричните Модели съдържащи се във всеки Ноосферен Регулатор Soul Energy.

БОЖИЕТО СЛОВОДУХОВНАТА ЕНЕРГИЯ
БОЖИЕТО СЛОВОДУХОВНАТА ЕНЕРГИЯ

ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ Е БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ!

Истинската природа на вярващите е да бъдат деца на Бога! Ние говорим с Бог като с наш Отец, защото ние сме неговото вечно творение.

Йоан 1:1-18 Библия

„В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше живот и животът беше светлината на хората. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Той не беше светлината, но свидетелства за светлината; това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име; които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен. И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат; защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.“

Величественото откриване на Евангелието на Апостол Йоан ни показва неограничения обхват на делото на Божието Слово. Словото е окончателното себеизразяване на Бог, чрез което Бог е създал всички неща в началото. Той разпъва космоса като платно за изразяване на Божията Слава. Словото работи! И тъй като работата му е започнала в началото, целият следващ човешки труд произтича от първоначалния му труд. Всичко, с което хората работят, е създадено от Словото. Работата, която Бог извършва в Битие 1 и 2, била извършена от Словото.

В Светото Евангелие, Господ Иисус Христос е представен като Словото, като Живота и като Светлината.
Той е Словото, защото е нашата връзка със Словото Божие.

Той е Животът, защото самият Той е вечното съществуване, коeто дава живот на всичко, което съществува.

Той е Светлината, защото Той е единственият истински Осветител, който осветява цялата духовна реалност!

Божествената Светлина не е като еманация от Бог – тя е самият Бог, по-точно Неговата Енергия.
Бог е абсолютно недостъпен по своята природа (ядро), но напълно достижим в Своите Енергии. Това е неизказана разлика в чистата простота на Бог, която надминава всяка известна от нас сложност.
Ето защо тази Светлина се нарича „Нетварна или Несъздадена Светлина“.
Основната точка при виждането на Нетварната Светлина не е преживяването на самото виждане на Светлината – дори тази Светлина да е много по-мощна от светлината на слънцето – рутинно Светиите казват, че тя е „по-мощна от 1000 слънца“. Основното тук е абсолютното щастие и удовлетворение, провокирани от това преживяване.

Светлината свети в тъмнината, която не може да я победи.
Божествената светлина на Господ осветява истинската природа на вярващите!

ТАЙНАТА НА СВЕТЛИНАТА
ТАЙНАТА НА СВЕТЛИНАТА

„Аз съм светлина, осветяваща всички! Само аз съм неизразимото, неподкупно, неизмеримо и немислимо Слово! Словото е скрита светлина, която дава плод на живота, изливаща жива вода от невидимия, незамърсен, неизмерим извор. Източникът е неподражаемият глас на майчината слава, славата на божието потомство, мъжката дева в скрит интелект, тишина, скрита от всички, неподражаема, неизмерима светлина, пълният източник и корен на цялото Вечно Царство. Това е основата на всяко движение на Вечните Измерения, които са с мощна слава. Тя е основата на всяка основа, дъхът на силите. Това е окото на трите постоянства, които са глас в мисълта. Това е дума в речта. Изпратено е, за да озари онези в тъмнината. ” Наг Хамади Кодекс

Тайната на светлината е, че символът на любовта е двойна вълна от светлина. И тази вълна от двойна светлина отдава отново и отново, еднакво и ритмично.

Любовта е безусловна и се основава на желанието да се дава.
Светлината е в основата на Любовта, а Бог е Любов. Нашите Души се нуждаят от увеличаване на Божествената Светлина в тях.

Божествената светлина на Бог достига до нашите Души, чрез Космическата и Духовната Енергии, които както вече знаем са всъщност Геометричните Модели и Текстовете от Библията, които се съдържат в Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Искам Твоята Душа да бъде заредена с Божествената Светлина на Господ Иисус Христос и това е истинската мисия на живота ми! Да служа на моя Бог, като ти помагам да се обърнеш към Него и да започнеш да работиш за истинското Спасение на Душата Си! 

БИБЛИЯТА Е НАШЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА КОЙ Е БОГБОГ Е СЛОВО, СВЕТЛИНА, ЖИВОТ, ДУХ, ЕНЕРГИЯ!

ЗА ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА МЕЖДУ БИБЛИЯТА И НАУКАТА ТРЯБВА ДА РАЗГЛЕДАМЕ КАКВО Е СВЕТЛИНАТА СПОРЕД ФИЗИКАТА?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВЕТЛИНАТА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВЕТЛИНАТА

Светлината е в основата на всяко Енергийно Поле – Квантово, Космическо, Земно, Човешко, Торсионно.

Но какво е Светлината според физиката?

Светлината е Вълна в Електромагнитното Поле.
Светлината е странно нещо. Тя не е само това, което можем да видим, тъй като светлината може да бъде както видима, така и невидима. 

Около нас съществуват различни видове светлина през цялото време, но те са невидими за човешкото око, тъй като ние можем да наблюдаваме само минимална част от пълния спектър на светлината.
Светлината може да бъде разделена на различни части – инфрачервена, микровълнови, радио, ултравиолетови, рентгенови лъчи и Гама лъчи, като наричаме цялото семейство “Електромагнитен Спектър”.

Всяка вълна има дължина на вълната, честота и скорост. Светлината е най-бързото нещо във Вселената. Във вакуум всички светлинни вълни пътуват с невероятна скорост от 300 000 000 м/сек.
Размерът на една вълна се нарича дължина на вълната, а колко често тя идва отново и отново се нарича честота. Ако дължината на вълната е дълга, честотата е ниска и обратно, ако дължината на вълната е кратка, честотата е висока.
Когато знаем дължината или честотата на една светлинна вълна, ние можем да определим нейната енергия. Дългите светлинни вълни имат ниска енергия, а късите светлинни вълни имат висока енергия.

Разбирането на поведението на светлината и нейното взаимодействие с материята е много важно, тъй като енергията на светлината ни показва как ние можем да взаимодействаме с материята.
От изключително значение е да бъдем наясно относно силата на светлината, която ни заобикаля в нашето ежедневие.

Дори когато е тъмно, все още има светлина около нас.

Електромагнитната Eнергия е едно от най-големите явления във физиката.
Терминът Енергийно Поле се използва за описание на повсеместна или универсална Енергия, която заобикаля всички живи същества. Тя се състои се от вълни от електрическа и магнитна енергия, движещи се заедно в пространството.

Следователно Всяко Енергийно Поле се състои от Светлина! Енергийното Поле има най-голяма значимост за човешкото изцеление.

Така че, когато се Молиш и Медитираш с Твои собствени Ноосферни Регулатори Soul Energy, нараства Божествената Светлина на Бог чрез Космическите и Духовните Енергии, комбинирани в тях дълбоко в Твоята Душа.

Но ти също така се свързваш и взаимодействаш с Божествената Светлина на всеки тип Енергийно Поле!

В своя трактат „Нова концепция за Вселената“ Уолтър Ръсел пише, че „Основната грешка на науката e отделянето на Твореца от неговото Творение“. Според него „Бог е невидимата, неподвижна, безполова, неразделена и безусловна бяла магнитна светлина на ума, която обединява всички неща“.

„Бог е доказуем чрез лабораторни методи“, пише Ръсел, „Неподвижната Светлина, която човек нарича магнетизъм, е Светлината, която е Самият Бог“. Магнетизмът е неподвижната Божия Светлина, която центрира всичко като свое равновесие. Където и да можете да намерите източника на магнитна светлина, вие намирате позиция, в която Бог е в доказателство – като в магнитните полюси или центъра на тежестта на земята – или слънцето – или центъра на оста на двигателя. Цялата сила и мощ са в неподвижността на центъра, но силата и мощта се проявяват чрез движение около центъра. Центърът никога не се движи, но е с пълна сила. „

КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ-ВРЪЗКА С ГЕОМЕТРИЯТА
КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ-ВРЪЗКА С ГЕОМЕТРИЯТА

БОГ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ГЕОМЕТРИК НА ЦЯЛОТО СЪТВОРЕНИЕ!

Ако Космическата Енергия и Космическото Съзнание наистина влияят и създават реалност, тогава това означава, че Съзнанието (Върховният Бог) създава всичко, което съществува в реалността и засяга всички аспекти на живота. Без да съществуват изключения.

КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ Е ГЕОМЕТРИЧНО ПО ПРИРОДА!

Следователно, ако Съзнанието формира всичко в нашата реалност, то тогава всичко, което съществува има Поддържаща Геометрична Рамка към него.

КОСМИЧЕСКАТА ГЕОМЕТРИЯ определя формите на Космоса, универсалната динамика на енергията и как материята се проявява и протича във физическа форма. Корените и са в изучаването на природата, в изкуството и древната архитектура, в човешките тела. Синхронността на Сътворението се определя от определени математически постоянни величини, които се изразяват под формата на „Геометрични Модели“ и „цикли“ в природата.

Езикът на Сътворението е числен. Той е Геометричен.

В рамките на една честота можем да открием Геометричните Модели.

Ако се научиш да виждаш все повече и повече от тези Геометрични Модели, само като ги използваш или като се научиш как да ги чертаеш, или като дишаш и гледаш през тях, като ги усещаш с докосването на ръцете си по време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy, това разширява Твоето Съзнание и ти позволява да чувстваш, да изпитваш мисли идващи от и отвеждащи те в по-възвишени Духовни Измерения.

Чрез използването на Космически Геометрични Модели, ние достигаме до нашето Подсъзнание и се научаваме да общуваме с Висшето си Аз, до което може да се достигне само чрез Синхронност. 
Истинската цел на Геометрията е именно да се научиш да общуваш с Висшето си Аз и да опознаваш Мислите си.

Защото ние хората, както и Бог представляваме Нашите Мисли!

Космическата Геометрия Ти дава тайно огледално отражение на Висшето Ти Аз.

Геометричните Модели са езикът, на който превеждаме Силата на Божествената Светлина (вибрации, честоти, вълни) във Вселената и в цялото Сътворение!

Моите собствени Геометрични Модели, разкрити пред мен по време на Молитва и Медитациямогат да произведат много специални честоти, които защитават и въздигат всяка Душа, която има Ноосферни Регулатори Soul Energy и която иска да работи с тях по собствено желание.

Моите Геометрични Модели представляват пиктографска изобразителна система на Съзнанието, която вибрира в резонанс с различни Енергийни Системи. Нашите сетива ги разглеждат като чертеж, диаграма или дизайн, но те представляват живи вибрации на материята, които се простират далеч отвъд нас и отвъд нашата Вселена, в цялото Сътворение на Господ Иисус Христос. Те представляват на микро ниво една клетка, която се простира и свързва с огромно тяло на Съзнанието отвъд времето и пространството.

Събирането на идеите за прилагане на Геометрията към природата, осъзнаването на факта, че това е система от мислене, разбирането на природата като творение от Създател и прозирането на специални разкрития, като необходими за правилното ориентиране на нашите мисловни процеси, ние започваме да осъзнаваме как човек може да подходи към изследването на Геометрията от Християнска гледна точка:

За да разберем и използваме Геометрията по християнски начин, трябва да подредим живота си, да създадем правилни взаимоотношения с Бог, чрез Неговия Син Иисус Христос и Неговото Свято Божие Слово, за да можем да мислим последователно и истинно за създадения от Господ ред.

Стихът, който свързва всичко това е Колосяни 1: 15-17 от Светото Евангелие.
„Той (Христос) е образът на невидимия Бог, първородният преди цялото Сътворение, защото всички неща на Небето и на Земята са създадени от Него – всички неща, независимо дали са видими или невидими, дали са престоли или господства, дали са княжества или сили – всички неща са създадени чрез Него и за Него. Той е преди всички неща и всички неща се държат заедно от Него.“

Всеки Геометричен Модел, начертан от мен е основан на Духовно събитие, което се е случило по време на моята Молитва и Медитация, и е изключително свързано с Господ Иисус Христос, Богородица Дева Мария, всички Пророци, Апостолите Господни и всички Светци.

С други думи, благословена съм с дара да превръщам Словото Божие и всичко, което чувам и е разкрито пред мен в Геометрия. Моите Геометрични Модели разказват истории на Духовно извисяване към Господ Иисус Христос и не са взаимствани от съществуващата Свещена Геометрия.

Всяко Духовно събитие което е настъпило и е превърнато в Геометричен Модел от мен основаващ се на определени нумерични системи, ще отвори нови Божествени хоризонти пред Теб и ще подсили връзката ти с Бог!

Истинската мъдрост на Господ Иисус Христос ще бъде в Сърцето Ти!

Вярвам с цялото си Сърце и с цялата си Душа, че създадените от мен позитивни програми включващи комбинации от различни Геометрични Модели и специално подбрани Текстове от Словото Божие, комбинирани в перфектно единство и включени в Ноосферни Регулатори Soul Energy, ще доведат до възвисяване на Твоята Душа само и единствено по пътя на Вечната и Изначална Любов и Светлина на Господ Иисус Христос!

ДОКАЗАТЕЛСТВО
ДОКАЗАТЕЛСТВО

• СЛЕД КАТО ВЯРВАМЕ И Е ДОКАЗАНО ОТ БИБЛИЯТА, ЧЕ БОГ Е СЛОВО, СВЕТЛИНА, ЖИВОТ, ДУХ, ЕНЕРГИЯ

• В СЪЩОТО ВРЕМЕ ФИЗИКАТА ДОКАЗВА, ЧЕ СВЕТЛИНАТА (БОГ) Е ВЪЛНА В ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ СЪС СОБСТВЕНА ДЪЛЖИНА, ЧЕСТОТА И СКОРОСТ, КАКТО, И ЧЕ ВСЯКО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ СЕ СЪСТОИ ОТ СВЕТЛИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧОВЕШКОТО)

• МАТЕМАТИКАТА И ФИЗИКАТА СА ДОКАЗАЛИ ЧЕ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ МОДЕЛИ СА ЕЗИКЪТ НА КОЙТО ПРЕВЕЖДАМЕ СИЛАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА (вибрации, честоти, вълни) ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

СЛЕДОВАТЕЛНО Е ДОКАЗАНО И ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY повишават Енергийното Ти Ниво по начин, който влияе на мозъка Ти да започне да работи на честота, близка до честотата на Божествената Светлина на Бог!

Доказателство за горепосоченото твърдение е, че Текстовете от Библията съдържащи се във всеки вид Ноосферни Регулатори Soul Energy са Жива Енергийна Структура, всъщност Самият Бог, Неговата Енергия, Дух, и Честотата на Неговата Божествена Светлина!

Енергийното ниво на всеки човек може да бъде повишено само и единствено от Бог!

Защото силата на нашето физическо тяло идва от силата на нашата Душа. А Душата може да се зарежда Енергийно само от Невидимата Сила и Енергия на Светия Дух!

И именно Текстовете от Библията, както и Геометричните Модели представляват самата Божествена Светлина, следователно и нейната честота, енергия и всяко нейно проявление.

А щом държим в ръцете се Ноосферни Регулатори Soul Energy това означава, че неговата честота, която е тази на самия Бог може да ни свързва и да влияе на честотите на всяка част от нашето Енергийно и следователно, и Физическо тяло – мозък, сърце, др.

След като Бог е Енергия, а Човекът е създаден по Негов Образ и Подобие, следователно и той е Енергия, Дух, Ум, Тяло и този Ум вибрира и излъчва честоти, произвежда енергия и я обменя с всичко живо в Сътворението на Бог!

От тук идва и определението, че Енергийната Структура на всеки Вид Ноосферен Регулатор Soul Energy се свързва с Човешката Енергийна Структура в момента, в който човек държи своя Ноосферен Регулатор близо до себе си и те започват да комуникират помежду си по Силата на Законите на Сътворението, включително и тези на физиката.

Учени невролози са доказали в клинично изследване как честотите на вълните на мозъка на изследваните пациенти по време на Молитва и Медитация, включително и върху Космическа Геометрия водят до рязка промяна на вълните и честотите в мозъка на пациентите им в нео кортекса, в малкия мозък и в лимбичния дял на мозъка.

Доктор Нюберг е изучавал монахини, които извършват повтарящи се молитви, и е виждал същите резултати. Той изучава ефектите на Медитацията и Молитвата върху мозъка от няколко години и се смята за един от водещите експерти в нова област, наречена Невротеология.

Самият той казва:Научихме, че да бъдеш религиозен или духовен влияе много дълбоко върху това кои сме ние, има много дълбоко въздействие върху нашата биология и върху мозъка ни, а това, което открихме наскоро, е, че не само има дълбоко влияние върху това кои сме, но всъщност може да промени нашия мозък и да променим себе си с течение на времето. Тук, в Университета в Пенсилвания, в Центъра за Духовност и Ум, изображенията на мозъка се правят по време или след като човек се моли или медитира.“

Тези изводи са получени в резултат на Молитва и Медитация върху Словото Божие и Геометрични Модели на изследваните лица.

Именно такова е и съдържанието на Всеки Вид Ноосферен Регулатор Soul Energy. Разликата в отделните видове се състои разбира се в различни Текстове от Библията и различни Геометрични Модели, които предизвикват на Енергийно Ниво това, за което са създадени и това за което са предопределени от Бог.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ТВОЕТО ЕНЕРГИЙНО НИВО ДА СЕ ПОВИШИ ЧРЕЗ МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ С НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?
КАК Е ВЪЗМОЖНО ТВОЕТО ЕНЕРГИЙНО НИВО ДА СЕ ПОВИШИ ЧРЕЗ МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ С НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Най-ценният ресурс не е времето! Това е Енергията! ВСИЧКИ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ! Всичко в Сътворението е Енергия.

САМИЯТ БОГ Е БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ!
Енергията се определя като способност за извършване на дадена работа.
Енергията надхвърля нормалната комуникация и рационалните начини на работа. Вдъхновява хората да правят и да дават повече. Трябва да осъзнаем колко бързо енергията може да обедини и да даде обещание.

НО КАКВО КАРА ЕНЕРГИЯТА ДА РАБОТИ?
Енергията трябва да идва от най-дълбоките слоеве на сърцевината на Вашата Душа.

За мен енергията е доверие, интуиция и вяра. Това са универсални истини, на които всеки винаги може да разчита.

Това, от което се нуждаете, за да активирате Вашето доверие, интуиция и сила на вярата е Божествената Светлина на Бог във Вашето Енергийно Поле.

Енергията има вибрации и честоти.

Най-мощните Енергийни Честоти се създават от ТВОИТЕ МИСЛИ.

Ако имаш Мисли, пълни с Любов и Светлина, енергията, която произвеждат, ще се свърже с Енергийните Полета на Земята и Сътворението и ще излъчват, отразявайки се в други Души.

И тук е ролята на Ноосферните Регулатори Soul Energy. Те Ти помагат да контролираш мислите си и да се свържеш с Божествената Светлина на Бог, чрез уникалните Позитивни Програми състоящи се от Космически Геометрични Модели и от Божието Слово от Библията, които увеличават нивото на Твоята Енергия.

Божието Слово стана човешко същество и изпълнено с Благодат и Истина живееше сред нас! Бог даде закона чрез Мойсей, но Неговата пълна Благодат и Истина дойдоха чрез Господ Иисус Христос!

Като разполагаш с повече Душевна Енергия, ти се доближаваш до Бог и се подготвяш за твоя Вечен Живот в Небесното Царство, който е крайната цел на твоя живот.
Не забравяй, че всяка плът е като трева и всяка слава е като цвете. Тревата изсъхва, цветето увяхва, но Словото Божие ще пребъде вечно!

Енергийната Структура на Твоите собствени Ноосферни Регулатори се слива с Твоята и започва процес на комуникация между тях. В този процес на общуване, по време на твоето време за Молитва и Медитация (Духовни Практики) ти се свързваш с Космическата и Духовната Енергии на Сътворението и започваш да получаваш специални Събития от Духовния свят – от Бог по Негова воля и Твоята Човешка Енергийна Структура започва да ги получава и анализира. И начина, по който се сблъскваш с тези нови възможности, които идват при Теб по Воля Божия е различен в зависимост от Твоето Енергийно Ниво. 

Колкото по-високо е Енергийното Ти Ниво, толкова повече положителни мисли ще натрупаш и дори ако Духовното събитие, изпратено до Теб се сблъска с негативни мисли, които пораждат страхове, Ти ще бъдеш в състояние да ги преодолееш, тъй като Геометричните модели и Словото Божие ще работят за Теб и ще улеснят процеса на преодоляване на страховете Ти по-лесно.

Чрез свързване, положително взаимодействие и влияние върху Твоята Душа, дори ако още не си запознат със Специални Духовни Практики,Ноосферни Регулaтoри Soul Energy вече работят за Теб, тъй като свързват Душата Ти с Квантовото Поле на всички уникални нови безкрайни възможности. С течение на времето Електромагнитният Ти Подпис се променя, за да съответства на този, който вече съществува в Квантовото Поле. Тялото Ти ще бъде привлечено към това събитие, ще преминеш в нова времева линия или събитието ще Ти се открие в Твоята нова реалност.

Когато си представяш нещата, които желаеш – да речем, любов, здраве, конкретни надежди или богатство, Ти черпиш своята сила и енергия от това, което е в невидимия свят –Твоето Квантово Поле на абсолютна безкрайност. В него се крие цялото изобилие на този свят, всички малки чудотворни действия, които съставляват ежедневието Ти, и цялото задкулисно действие на Твоето съществуване.

Когато искаш нещо и мислиш за това как да го имаш, това безкрайно поле от възможности се срива до ограничения спектър от това, върху което се фокусираш. В него виждаш това върху, което си се фокусирал или очакваш.
Неща като нашите вярвания за начина, по който работи живота, и преживяванията, през които минаваме, ще влязат в игра при свеждане на свободно течащите частици до един краен резултат. Можеш да черпиш безкрайни ресурси, безкрайно здраве и безкрайна любов за себе си, но забележи какво филтрира или всъщност ограничава това, върху което се фокусираш.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ти помагат да се довериш на Господ Иисус Христос и чрез вярата си в Него да избегнеш притесненията си относно начина, по който ще се осъществят мечтите Ти и Ти търпеливо, по Воля Божия да разбереш начините за постигането на каквото и да искаш да се случи, такива които дори не можеш да си представиш.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ти помагат да осъзнаеш невижданите, безкрайни възможности, които стоят в Твоето Сърце и Душа, и как чрез Молитва и Медитация с тях, можеш да получиш достъп до най-дълбокия си потенциал. Преминавайки през и изхвърляйки съмненията и маловерието, които ограничават Твоите резултати, можеш да отвориш Сърцето си към цялото Квантово Поле от възможности в живота си.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Закупуването на Ноосферни Регулатори Soul Energy е доброволен акт.
Всяка предоставена информация на фирмения уеб сайт се базира на изначалното твърдение, че Бог е Словото, Светлината и Живота, Енергията и Сътворението, а ние хората сме негово огледално отражение и като такова бихме могли да увеличим Енергията в нас докато контактуваме със Словото Божие и с Космическата Геометрия, които са Самият Бог и които се съдържат в някаква степен във Ноосферни Регулатори Soul Energy.

В Условията за Продажби е посочено, че всеки потребител може да върне закупения от него продукт при определени условия, както и че продуктът има едногодишна гаранция.

Потребителите, които ползват Ноосферни Регулатори Soul Energy са изключително доволни и коментарите на някои от тях можете да прочете на заглавната страница https://soulenergylife.com/bg/

Бих желала докато четете моите думи, да почувствате че съм водена от Светлината на Господ Иисус Христос! Да усетите, че Ноосферни Регулатори Soul Energy са създадени с любов, с единствената цел да помогнат на тези, които вярват в Бог или искат да се обърнат към Него, за да излекува Душите им, доброволно.

Всеки Ноосферен Регулатор е помощник в процеса на отваряне на Сърцата на вярващите към нашия Създател.

В процеса на Молитва и Медитация, всеки потребител на всеки тип Ноосферен Регулатор Soul Energy може да получи само ползи, които да доведат до създаване и задълбочаване на връзката Му с Бог, тъй като съдържанието представлява Живи Енергийни Структури – Текстовете от Светото Писание и Космическите Геометрични Модели, които по никакъв начин не могат да навредят, а само да помогнат и то на вярващите.

Защото Господ е казал, че помага само на тези, които вярват в него и се обръщат към него с Чисто Сърце, и на тези, които Спазват Заповедите Му.

А за тези, които не вярват в Бог, съдържанието на Ноосферни Регулатори Soul Energy ще представлява просто думи и чертежи върху хартия, които няма да окажат голямо въздействие върху тях или със сигурност това въздействие няма да е негативно – защото там където обитава Светия Дух всичко е само Любов и Светлина.

ПОКАНА
ПОКАНА

Божието Слово и Космическите Геометрични Модели осветяват Твоя Разум и Твоите Мисли.

Както каза Самият Бог: „Твоят Разум е лампата на Твоето Тяло и той трябва да бъде сложен в ред.“

И аз вярвам, че човек може да достигне до този ред и мир само чрез Божествената Воля на Бог! Никога сам!

Разбира се, нашите Човешки Енергийни СтруктуриДух, Душа, Ум, Сърце и Тяло се нуждаят както от Космическата, така и от Духовната Енергии на Сътворението на Бог.

Планът на Божието Спасение е Космически! И ти си създаден по Божия образ – следователно имаш нужда както от Космическата, така и от Духовната Енергии на Бог!

Вярата не се нуждае от доказателства, само ако Бог иска, Ти Ще бъдеш привлечен от Него по Неговата Всемогъща Воля.

„Ще говоря с тези, които знаят как да чуват не с ушите на тялото, а с ушите на ума.“ Господ Иисус Христос Наг Хамади Кодекс

БОЖИЯТА ИСТИНА Е ТОВА, КОЕТО НИ ПРАВИ СВОБОДНИ, А НЕ НАШИТЕ УСИЛИЯ!

Дали е грешно или правилно за теб да отговориш на Божият Призив към теб, зависи от твоя избор, направен докато си воден от свободната си воля!

Вярвам, че всеки поотделно трябва да направи своя избор – дали да бъде воден от идеите на хората или от Божието Слово! Човечеството не може да докаже нищо, а само да представи теории относно Бог и Неговото Велико Творение.

Аз се уповавам на Господ Иисус Христос, който умря на Кръста за моите грехове, беше погребан и възкръсна на 3-тия ден според Светото Писание.

Знам, че някои от Вас ще нарекат това глупост. Аз го наричам Смирение и ще се доверя на и ще следвам моя Господ Иисус Христос, както и надеждата за Вечен Живот, която Той предлага!

Моля се всеки да намери за себе си същата надежда!

Каня те да инвестираш в Спасението на своята Душа сега, защото Бог е Енергия, и ти също си Енергия и това от което се нуждаеш е само Божествената Светлинна Енергия на нашия Създател, Единственият Истински и Всемогъщ Бог!

Каня те във Високата Перфектна Светлина. Навлез в Светлината и инвестирай в собствени Ноосферни Регулатори Soul Energy. Опитай сам.

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СИЛАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТВОЕТО ТЯЛО, СЪРЦЕ, УМ, ДУША И ДУХ Е ВЪЗМОЖНО САМО ЧРЕЗ ВСЕЗНАЕЩАТА СВЕТЛИНА НА БОГ!

Нека Мирът на Бог бъде в теб сега и завинаги!

С Уважение,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This