Интелектуална собственост

Иновациите на „Соул Енерджи“ ЕООД са включени в Интелектуалната Собственост на фирмата.

Търговска Марка SOUL ENERGY

Търговската Марка може да бъде дума, фраза, символ или дизайн, които отличават източника на стоките или услугите. Също така, може да бъде вид на продукт или неговата опаковка, включително размер, форма, цвят, текстура, графики, и външен вид (например, магазин за търговия или уебсайт).

SOUL ENERGY ® наименование, послание, лого и цветове е регистрирана комбинирана Търговска Марка под номер 107879, от 07.02.2020 до 25.08.2029 в България, собственост на „Соул Енерджи“ ЕООД. Търговската Марка е регистрирана в 4 класове стоки/услуги от 45 класа на Класификацията от Ница.

Клас 9
• Клас 16
• Клас 35
• Клас 45

Класификацията от Ница е система за класифициране на стоки и услуги за заявките за търговски марки на Европейския Съюз (ЕС). Състои се от 45 класа.

Класификацията от Ница разпределя стоките към класове 1—34, а услугите към класове 35—45. Всеки клас се представя от заглавие на клас, което дава обща информация за вида на обхванатите стоки или услуги.

Pin It on Pinterest

Share This