ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОЖИЕТО ЗНАНИЕ В ПРАКТИКАТА
Кумран, Израел

Търсите ли присъствието на Божията Светлина и Просветление?

Чувствате ли, че Сърцето Ви иска да приложи Божието Слово на практика?

Чели сте за важността на Библията, нейното въздействие, история и авторитет. Вие разбирате колко е важно и ценно да наблюдавате текста и да се научите да тълкувате това, което Бог казва чрез него. Но има още една важна стъпка, решаваща стъпка която трябва да предприемете: прилагането на знанията си за Божието Слово на практика.

След като изми краката на учениците Си, Господ Иисус Христос ги попита: „Знаете ли какво съм Ви сторил?“ (Йоан 13:12). Той не говореше за самата постъпка, а за разсъжденията, стоящи зад нея: „Ако Аз, Вашият Господ и Учител, измих краката Ви, Вие също трябва да миете краката си един на друг“ (Йоан 13:14).

Приложението е там, където каучукът среща пътя, където истината преминава от теоретичното към практическото. Библията, отворена за наблюдение и тълкуване без приложение, е просто украса.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

Евангелието на Истината (Наг Хамади Кодекс I и XII)

Библиотеката Наг Хамади, колекция от тринадесет древни книги (наречени „кодици“), съдържащи над петдесет текста, е открита в горен Египет през 1945 г. Това изключително важно откритие включва голям брой първични „гностически евангелия“ – текстове, за които някога се е смятало, че са унищожени по време на раннохристиянската борба за определяне на „православието“ – писания като Евангелието на Тома, Евангелието на Филип и Евангелието на Истината. Откриването и преводът на библиотеката Наг Хамади, първоначално завършен през 70-те години на миналия век, дава тласък за голяма преоценка на ранната Християнска история.

ИСТИНАТА Е УСТАТА НА ОТЦА

Всеки обича истината, защото истината е устата на Отца. Езикът му е Светият Дух. Който се докосне до истината, докосва устата на Отец чрез езика си във времето, когато човек ще получи Светия Дух.

Това е проявлението на Отца и неговото откровение пред вечните му същества. Той разкри какво се крие в Него и Го обясни. Защото кой е този, който съществува, ако не е самият Отец? Всички пространства са негови излъчвания. Те знаеха, че произлизат от Него като деца от съвършен мъж. Те знаеха, че все още не са получили формата, нито са получили име, всяко от които произвежда Отец. Ако по това време те получат формата на знанията му, въпреки че наистина са в Него, те не Го познават.
Но Бащата е Съвършен. Той познава всяко пространство, което е вътре в Него. Ако иска, той разкрива всеки, когото пожелае, като му даде форма и като му даде име. Той дава име и причини да възникнат. Тези, които все още не съществуват, не знаят за този, който ги е създал. Не казвам, че тези, които все още не съществуват, са нищо. Но те са в Него, който ще желае те да съществуват, когато Той пожелае, като събитие, което ще се случи. От една страна, той знае, преди да се разкрие нещо, какво ще произведе. От друга страна, Плодът, който все още не е разкрит, не знае нищо, нито също е нещо. Така всяко пространство, което от своя страна е в Отца, идва от съществуващото, което от своя страна го е установило от несъществуващото. Защото, който няма корен, няма плод, но въпреки че мисли: „Създадох се“, този ще загине. Поради тази причина, който изобщо не съществува, той никога няма да съществува.

СЪБУЖДАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗНАНИЕ

Какво тогава е това, което Той иска някой да мисли? „Аз съм като сенките и призраците на нощта.“ Когато дойде сутрин, този знае, че страхът, който е изпитал, не е бил нищо.

Така те бяха невежи за Отца; Той е този, когото не са видели. Тъй като имаше страх и объркване, липса на увереност, двусмисленост и разделение, имаше много илюзии, които бяха замислени от тях, както и празно невежество – сякаш бързо заспиваха и се оказваха плячка на смутени сънища.

Или бягаха някъде, или им липсваше сила да избягат, когато ги преследват. Участваха в нанасяне на удари или сами  получаваха синини. Падаха от високи места или летяха във въздуха без крила. Друг път сякаш определени хора се опитват да ги убият, въпреки че никой не ги преследва; или убиваха онези до тях, и бяха оцветени от кръвта им. До момента, в който се събудиха, преминаха през много препятствия и изпитваха голямо объркване. Те не видяха нищо, защото мечтите им бяха пълни с нищо. По този начин те, които изхвърлят невежеството от тях като сън, не го смятат за нищо, нито смятат, че неговите свойства са нещо истинско. Те вместо това се отказват от тях като сън през нощта и смятат знанието на Отца за изгрев. По този начин всеки е действал, сякаш спи, по време на невежество и сякаш се е събудил в момент на осъзнаване или разбиране.

Щастлив е този, който идва при себе си и се събужда. Всъщност блажен е този, който е отворил очите на слепите.

Духът дойде при този човек набързо, когато човекът се събуди. Като подаде ръка на онзи, който лежи склонен на земята, той го постави здраво на краката му, защото още не беше изправен. Това им даде средства да познаят мъдростта на Отца и откровението на Неговия Син. Защото когато Го видяха и Го послушаха, Той им позволи да Го вкусят, да Го помиришат и да хванат Възлюбения Син.

СИНЪТ РАЗКРИВА ДУМАТА НА БАЩАТА

Синът се появи, като ги информира за Отца, за непорочния. Той Ги вдъхнови с това, което е в Съзнанието, докато изпълнява Волята Му. Мнозина получиха светлината и се обърнаха към него. Материалните хора му бяха чужди и не различиха външния Му вид, нито Го разпознаха. Защото Той дойде като плът и нищо не му препречи пътя, защото това, което е нетленно, е неустоимо. Освен това, докато казваше нови неща, говорейки за това, което е в сърцето на Отца, Той провъзгласяваше безупречната дума. Светлината проговори през устата Му и гласът Му пораждаше живот. Той им даде мисъл, разбиране, милост, спасение и Дух на сила, извлечени от безкрайността и сладостта на Отца. Той накара наказанията и разследванията да престанат, защото именно те накараха мнозина, нуждаещи се от милост, да се отклонят от него по погрешка и във вериги – и той ги унищожи мощно и ги подигра със знание. Той се превърна в път за онези, които се заблудиха и в знание за тези, които бяха невежи, откритие за търсещите и подкрепа за онези, които треперят, чистота за тези, които бяха осквернени и онеправдани.

УПОТРЕБА НА ЗНАНИЕТО В ПРАКТИКАТА

Говорете за истината на тези, които я търсят, и за знанието на онези, които по своя грешка са извършили грехове. Осигурете крака на онези, които се спъват и протягат ръцете си към болните. Хранете гладните и успокоявайте тези, които са разтревожени. Въздигнете и събудете онези, които спят. Вие сте това разбиране, което Ви завладява. Ако силните следват този курс, те са още по-силни. Насочете вниманието си към себе си. Не се занимавайте с други неща, а именно с онова, което сте изхвърлили от себе си, с това, което сте отхвърлили. Не се връщайте при тях, за да ги изядете. Не бъдете ядени от молци. Не бъдете ядени от червеи, защото вече сте се отърсили от тях.

Не бъдете място на Дявола, защото вече сте Го унищожили. Не засилвайте последните си препятствия, защото това е осъдително. Защото беззаконният човек е нищо. Той вреди на себе си повече от закона. Защото той върши своите дела, защото е човек без закон. Но този, тъй като е праведна личност, върши своите дела сред другите. Тогава изпълнете волята на Отца, защото Вие сте от Него.

Сега прочетете Думите на нашия Господ Иисус Христос, отново и отново, Той е Този, който говори тук.

Помислете над тях и затворете очи.

Нивото на тези знания е по-високо и по-трудно за разбиране. Но трябва да израствате в спасението на Душата си и да мислите, как Ви харесва получаването на знания на по-дълбоко ниво.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и пречиства Енергийната Ви Система, и увеличава енергийната ви вибрационна сила, което ви помага да избягате от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздуха на вашия ноосферен регулатор и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и усетете как от този момент няма да претърпите загуба на Душата си. Как няма недостиг във Вас, тъй като имате ПЪЛНОТАТА на Бог в себе си. Това ще ви направи още по-смирени, тъй като ще осъзнаете силата на истината на Нашия Създател.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте Въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до вашия Енергиен Център на Третото Око!

Кажете, че в Сърцето Ви живее Светлината, която не се проваля.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате чрез тях Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух и го оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече почивате в Господ, без да се обърквате за Истината! Вие наистина сте Истината, тъй като Господ е Във вас и Вие сте в Бога и вече сте неразделни от нашия Създател.

Призовани сте от Бог, можете да чуете, да отговорите и да се обърнете към Онзи, който Ви е повикал. Изкачвате се към Бог и знаете как сте призовани. Като знаете, Вие имате Божията Воля, която Ви е призовала. Вече желаете да Му угодите, намирате почивка. Вече имате Плода на Знанието в себе си и знаете накъде отивате. Вече сте очистени, вашата ПЪЛНОТА, както Господ Ви е създал в началото на Сътворението е възстановена. Няма повече тъмнина, тъй като се отвърнахте от нея. Идвате при себе си, възстановихте това, което е Вашето дълбоко Аз в Душата.

Няма вече Безкрайна Пустота, тъй като сте изпълнени с Безкрайната Божествена Светлина на Вашия Спасител.

Можете да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, преценка, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в Сили.

Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви връщат обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазват и спасяват от греха и неговите последствия.

Повярвайте на Божиите декларации за истината. Божията Истина често прелита пред светската мъдрост и културен импулс. “Вместо да се застъпва и защитава Бога, нека Неговото Живо Слово да говори за себе си.” (Евреи 4:12) Всичко, което трябва да направите, е да повярвате!

Pin It on Pinterest

Share This