НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ЗАЩИТАВАТ ЕНЕРГИЙНАТА ВИ СИСТЕМА ОТ НЕГАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ВЛИЯНИЯ

Докато мнозина знаят че „отрицателната енергия“ се отнася до отрицателна Аура или по друг начин казано, пагубната енергия, която човек излъчва, термина има и научна дефиниция.

Въз основа на принципа на Неопределеността на Хайзенберг, отрицателната енергия има връзка с присъщите колебания в енергията, които съществуват във всяко Енергийно или Магнитно Поле.

Тази форма на „екзотична материя“ е силно непредсказуема сила, за която е доказано, че съществува сред полета с нулева енергия. Макар и да се идентифицира трудно, се предполага, че този тип енергия съществува 

на ръба на черните дупки и е посочен като необходима предпоставка за пътуване във времето от Стивън Хокинг.

Божествената Светлина във Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy (Начин на работа) защитава Вашата Човешка Енергийна Структура от всякакъв вид отрицателни енергийни влияния, най-важните от които са:

1. Защита от негативното въздействие на Гео Патогенни Зони.
2. Защита от негативното въздействие на Електромагнитна Радиация.
3. Защита от отрицателното въздействие на Космическа Радиация.
4. Защита от Нападения от Дявола и неговите Демони върху мислите и сърцето Ви.
5. Защита от Отрицателната Енергия на Хората.
6. Защита от въздейстеието на  Заклинания и на Всякакъв Вид Магии върху Вашата Енергийна Структура.

ВАЖНA ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНA ИНФОРМАЦИЯ

Как Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви предпазват от всякакъв вид отрицателни енергийни влияния?

Божествената Светлина на Бог, Космическата и Духовната Енергии представлявани от Геометрични Модели и Словото Божие съдържащи се във Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, повишават Вашето Енергийно Ниво и Енергийното Ви Поле започва да вибрира при по-високо енергийно състояние!

 

В същото време Ноосферни Регулатори Soul Energy, излъчват честоти на Божествени Светлинни Вълни, които блокират вибрациите на частиците, излъчващи се от всички източници на отрицателна енергия и радиация, в рамките на Сътворението на Бог!

Съществува по едно Енергийно Поле за всеки тип частица. Това означава едно Енергийно Поле за всички фотони във Вселената, едно Енергийно Поле за всички електрони и т.н. И тези Енергийни Полета съществуват навсякъде.

За да „извлечете“ частица от Енергийно Поле, трябва да отдадете енергия на това Енергийно Поле. Ако му отдадете достатъчно енергия, Полето ще премине в по-високо енергийно състояние. Тези състояния са това, което ние интерпретираме като частици.

По същия начин, по който можете да извлечете частици, можете и да ги блокирате, като използвате енергийната сила на Божествената Светлина, която е жива и се съдържа във Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy! Вашето Енергийно Поле и Човешка Енергийна Структура са напълно защитени!

ГЕО ПАТОГЕННИ ЗОНИ И ТЯХНОТО ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА

Геопатогенните зони представляват зони на Земята, които причиняват заболявания. Гео означава „Земя“, Патогенно означава „Създаване на болест“.

Геопатогенните зони могат да окажат много неблагоприятен ефект върху здравето на хората, които остават в тях за продължителен период от време. Тъй като краткият престой върху Геопатогенни зони е най-вече безобиден, най-важните места за проверка за наличието на геопатогенни зони са мястото върху което е разположено леглото, където спите и мястото на работа, особено ако работите седнали или стоите на едно и също място, като офис работа. С течение на времето болестите могат да се развият в онези области на тялото, които почиват върху геопатогенна зона. Размерът на геопатогенната зона обикновено е малък, колкото квадрат от около 25 см, но понякога те могат да бъдат по-големи. Заболяванията могат да бъдат всякакви – от локална болка до обща умора, депресия и дори рак и други сериозни заболявания.

Геопатогенните зони произлизат от вътрешността на Земята, вертикално нагоре и проникват в сградите. Те са форма на радиация (или енергия), излъчваща се от подземната повърхност. Смята се, че техните източници са предимно подземни водни течения, но също така и изместване в земната кора и други геоложки причинители. Следователно те не се изместват много и остават на едно и също място. И така, очевидният въпрос е:

Какво трябва да направите, ако откриете геопатогенна зона над леглото си или друго място за продължителен престой?

Поставете Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy близо до Вас, докато спите, почивате или работите!

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ
ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ

Какво е Електромагнитно Излъчване?
Съществуват както електрически полета, които се развиват чрез отклонения в напрежението, така и магнитни полета, които се развиват от потока на електрическия ток. Колкото по-високо е електрическото поле или колкото е по-голямо магнитното поле, толкова по-силно е електромагнитното излъчване. Можете да имате електрическо поле без ток, но ако има ток, магнитното поле ще варира в това колко мощност използва, докато електрическото поле ще бъде постоянно.

НЕЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

Тази категория на електромагнитно излъчване включва излъчване с ниска до средна честота, което обикновено се възприема като безобидно поради липсата на сила.

Формите на нейонизиращо лъчение включват:
• Изключително ниска честота (ELF)
• Радиочестота (RF)
• Микровълни
• Визуална светлина

Примери за източник на визуална светлина включват:
• Микровълнови фурни
• Компютри
• Умни електромери за дома
• Безжични (Wi-Fi) мрежи
• Мобилни телефони
• Bluetooth устройства
• Електрически линии
• Ядрено Магнитен Резонанс

ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

Този тип електромагнитно излъчване включва средно и високочестотно излъчване, което при определени обстоятелства може да доведе до клетъчно и/или увреждане в ДНК при продължително излагане.

Формите на йонизиращо лъчение включват:
• ултравиолетово лъчение (UV)
• рентгеново лъчение
• Гама

Източници на йонизиращо електромагнитно излъчване включват:
• ултравиолетова светлина
• рентгенови лъчи
• някои гама лъчи

Както можете да видите, от лявата страна на диаграмата, електропроводите и компютрите излъчват най-ниски честоти в списъка, като мобилните телефони и микровълните са по-високи, но всички са в диапазона на нейонизиращото лъчение. Именно ултравиолетовите, рентгеновите и гама лъчите, причинени от диагностично и терапевтично лъчение, се движат в по-вредните нива на йонизиращи лъчения.

Електромагнитното излъчване може да причини рак, влияе на мозъчната функция, може да предизвика деменция и може да причини загуба на антиоксидантните защити.

Чрез използването на Ноосферни Регулатири Soul Energy докато ги носите, Молите се и Медитирате с тях, Вие сте защитени от Електромагнитното излъчване на Сътворението.

КОСМИЧЕСКА РАДИАЦИЯ

На Земята, ние постоянно сме изложени на ниски нива на радиация. Един естествен източник на радиация е този, който идва от космоса. Този вид радиация се нарича Космическа Радиация.

Космическото излъчване се състои от високоенергийни заредени частици, рентгенови лъчи и гама лъчи, произведени в космоса. Заредените частици реагират със земната атмосфера, като произвеждат вторична радиация, която достига до планетата. Космическото лъчение се произвежда от звездите, включително от собственото ни слънце.
Друга форма на радиация, която идва от нашето слънце, е ултравиолетовата (UV) радиация. UV лъчението не се счита за космическо излъчване. За разлика от космическото лъчение, UV лъчението е по-ниско в енергията и се счита за нейонизиращо лъчение.

Космическото лъчение излага тялото на радиация по начин, подобен на експозицията от медицински рентген.

Ноосферни Регулатори Soul Energy защитават Вашата Eнергийна Структура в случай на увеличаване на излъчването на космически лъчи. Космическа Енергия

БЪДЕТЕ С БОГ В СВЕТА НА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЕНЕРГИЯ
БЪДЕТЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ НЕГАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ВОРТЕКСИ НА ДЯВОЛА И НЕГОВИТЕ ДЕМОНИ
ОТ НЕГАТИВНАТА ЕНЕРГИЯ НА ХОРАТА
И ОТ ВСИЧКИ МАГИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ЗА ДА ПОВЛИЯТ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН НА ЕНЕРГИЙНАТА ВИ СТРУКТУРА!

Самият Господ казва: „На този свят ще имаш проблеми.“ Но той също така е казал: „Развеселете се, защото победих света“. И апостол Йоан пише: „Това е победата, която е победила света, дори нашата вяра.“

Когато негативните обстоятелства навлизат в живота ни, е от изключотелно голяма важност да знаем, че можем да се доверим на Бог, който ни помага в разгара на нашите предизвикателства.

Господ е казал: „Небето и земята ще отминат, но Словото Ми няма да отмине“.

Това означава, че Неговото Слово е по-истинско от всичко, което чувстваме и по-истинско от всяко обстоятелство, което някога ще бъде в живота ни.

Какво е вярата? Приемане на Бог за Неговото Слово.

Трябва да знаем, че Словото Божие е истината, а не нашите чувства, когато сме обзети от отрицателна енергия. Колко вяра казва Господ, че трябва да имаме за да се справим с тези ситуации? Коя е най-малката деноминация на вярата?

Господ Иисус Христос казва: „Казвам ви истината, ако имате вяра толкова малка, колкото синапено семе…” Мисля, че чрез Неговата благодат Той казва, че се нуждаем само от вяра малка колкото синапено семе за да постигнем всичко от което се нуждаем по Воля Божия.

Ако просто се водим от това което „чувстваме“ тръгваме по пътя надолу. Но ако вземем онова синапено семе на вярата и изберем с волята си да приемем малко от Бог и Неговото Слово, дори ако чувствата ни крещят на 180 градуса в другата посока, тогава Бог има с какво да работи. Той ни моли да Му се доверим, „да живеем чрез вяра, а не от това което виждаме във физическия свят“.

Добре е да имаме чувства. Ние сме създадени по Божий образ, като емоционални същества и наистина имаме чувства. Но чувствата ни могат да бъдат ненадеждни. Трябва да положим Вярата си в Бог и Неговото Слово.

Смятам, че най-добрият пример, както винаги, е самият Господ Иисус Христос. Ако погледнете към Него докато е бил в Гетсиманската градина, точно преди да бъде разпънат на кръста, Господ Иисус Христос не казва: „Божият Син не трябва да се чувства по този начин.“ Той не казва: „Ако се доверявах на Бог, нямаше да се чувствам по този начин.“ Ако погледнете тези пасажи, ще видите, че Той усеща всичко, което трябва да почувства. В тях се казва: „Той започна да скърби и да се смущава…„ Душата ми е завладяна от скръб до смъртта “. Погледнете думите в Писанието, които Го описват през това време. Той е бил дълбоко наскърбен, разтревожен, измъчен, в агония – всички чувства. Но Той се е доверил на Отца въпреки чувствата си, казвайки му: „… да бъде не по моята, а по твоята Воля“.

Не е нужно да криете чувствата си или просто да ги забравите. Можете да изпитвате дълбоки чувства и да се доверите на Бог сред тези емоции. Ако направите това, ще бъдете освободени.

Ноосферни Регулатори Soul Energy повлияват Вашите мисли, повишават вибрациите и Енергийното Ви Ниво!

Вибрациите Ви се контролират от Вашите емоции. Енергия в движение. Вашите мисли създават Вашите чувства. Това, което вибрирате, привличате независимо дали е положително или отрицателно, със или без намерение.

Божествената Светлина на Бог е във Вас, огледално отразяваща и увеличаваща доверието Ви в Господ Иисус Христос!

Уповавайте се с дълбока вяра в Бог, Молете се и Медитирайте всеки ден и нощ използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy и Дяволът няма да може да покоси сърцето Ви, като ви отрови с негативни мисли и енергия. Всички демони, както в духовната сфера, така и в хората, които се покланят на Сатаната на Земята, ще се опитват да атакуват сърцето Ви, но ако се доверите дълбоко на Господ Иисус Христос и се молите за увеличаване на Неговата Истина и Мъдрост в Душата Ви, винаги ще бъдете защитени!

Дори в негативизма си ще разчитате на Господ и по този начин ще победите всичките си страсти и Сатаната!

Бъдете твърди във вярата си, хвалете Господа и бъдете благодарни във всяка ситуация, тъй като животът е предизвикателство, което можете да преодолеете, вярвайки в Господ Иисус Христос!

Pin It on Pinterest

Share This