ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СТРУКТУРА НА ДРУГ ЧОВЕК (ПАРТНЬОР, ДЕЦА, СЕМЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ, ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ) С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви дават уникалната възможност да зареждате с Божествена Енергия не само себе си, но също така и хора, които са важни в живота Ви, като увеличавате тяхната Божествена Светлина при специални поводи или като цяло.

Как е възможно това?

Човешката Енергия засяга нещата и хората.
Вашето Енергийно Поле и Енергийна Структура комуникират с Енергийните Структури на други хора не само когато се срещате с тях в реалността, но и само чрез силата на Мислите Ви.

Силата на Магнетизма – нервната система предава научно измерими електрически импулси и по този начин създава свое собствено магнитно поле. Съществената характеристика на магнетизма е неговата сила на привличане и отблъскване.

Божествената Любов също е вид магнетизъм. На по-високи нива на магнетизъм са човешката любов, щастието, омразата и страхът – всъщност всяко състояние на Съзнанието в активна проява. Защото Енергията като средство за различни видове осъзнаване, приема безброй аспекти и по този начин генерира безброй видове магнетизъм.

Любовта привлича любов. Страхът възбужда повече страх.

Молитвата и Медитацията с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, засилват Вашия положителен магнетизъм, тъй като се зареждате с Космическа и Духовна Енергийна сила.

Силната, положителна магнитна Аура около тялото Ви ще зареди Енергийната Структура на членовете на Вашето семейство, приятели или бизнес партньори в живота Ви, с Положителната Енергия на Вашите Мисли.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Господи Иисусе Христе, погледни моля ти се и виж смирението на Твоите Раби и със силата на Светия Дух, милостиво ги благослови, за да изобилстват в твоята благост и милосърдие, да се боят от Тебе, да Те обичат и да пазят Твоите Заповеди. Утвърди сърцата им.

Освети живота им. Украси ги с чистота. Запази разума им в добри мисли и дела. Дарувай им мир, здраве, щастие. Насади в тях милост. Пази ги с твоята сила и помощ от всяко дяволско и човешко насилие, и им дай да постигнат желания край, като ги заведеш в Райското блаженство. Защото Ти си наш Бог, и затова на тебе слава възнасяме, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и Во веки веков. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вече сте отпуснати и можете да извършите зареждането и балансирането на Енергийната Система на всеки член на Вашето семейство, приятел или бизнес партньор.

В тази Духовна Практика Вие зареждате и балансирате Енергийната Система на другия човек с Жълта Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Сега затворете очи и визуализирайте себе си и човека, когото ще зареждате с Божествена Енергия. Например Вашето дете.

От изключителна важност е да защитите Вашето Енергийно Поле от вибрациите на Енергийното Поле на хората, които зареждате, заобикаляйки мислено в ума си себе си и съответния човек с две отделни бели прозрачни сфери.

Сега си представете, че и Вие, и този който зареждате с Божествена Светлина сте на място, където се чувствате спокойни, на поляна или близо до водопад, и сте заобиколени от бели прозрачни отделни сфери.

Вдишайте дълбоко въздух през носа си и докато вдишвате вижте и усетете Жълтия Лъч Божествена Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, да навлиза през пъпа във Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит. Задръжте вдишания въздух в тялото си в продължение на 3 секунди и докато го правите усетете как силата на Жълтата Светлина пречиства цялата тъмнина и отрицателна енергия на Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит. След това издишайте през устата си и докато го правите визуализирайте как тази отрицателна енергия излиза от Енергийното Ви Поле в откритото пространство.

Сега отново поемете дълбоко въздух през носа си и докато вдишвате вижте и усетете как Жълтият Божествен Светлинен Лъч, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор навлиза във Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит през пъпа. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го държите, помислете и кажете в Съзнанието си с какво искате да помогнете на човека, който зареждате. След това издишайте силата на Божествения Светлинен Лъч към Енергийния Център на Слънчевия Сплит на човека, с когото сте във Вашата визуализация (представа). Вижте как Божията Светлина е в Аурата на този човек. Почувствайте как чрез зареждане на неговата Енергийна Система увеличавате Енергийното му Ниво.

Можете да правите тази практика както често искате – 3, 6 или 9 пъти.

Чрез зареждане на Енергийната Структура на друг човек с Космическата и Духовна Енергии на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, Вие предотвратявате този човек да отнеме Вашата  Енергия, когато го срещнете в реалния живот.

Можете да си поставите цели за постигане на различни неща и резултати с и от този човек. Например, ако отидете на интервю за работа, можете да заредите Енергийните Структури на човека или на групата хора, които ще го провеждат, предварително, като се помолите и пожелаете всичко да премине добре. За постигане на по-добри резултати по време на изпит, можете да зареждате с Енергия на Божествена Светлина изпитващия. Можете да заредите Енергийните Структури на децата си, да си представяте как те постигат по-добри резултати както на Духовно, така и на физическо ниво на развитие. Можете да заредите и Вашия Романтичен Партньор с всякакви положителни мисли и любов.

ЗАПОМНЕТЕ – използвайки Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, не можете да пожелавате или да причинявате, каквото и да било отрицателно въздействие, както и такова отнемащо свободната воля на човек, тъй като държите в ръцете си Божествената Светлина на Бог.

Това ще бъде загуба на време и най-важното на Енергия, тъй като когато я загубите ще се отклоните от връзката си с Бог.

Pin It on Pinterest

Share This