ЗАРЕЖДАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЕНРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НОООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Боже, очисти мене, грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но избави ме от Лукавия, и нека пребъде в мене Твоята Воля, та неосъдително да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето Свято Име – на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и Во веки веков. Амин.” 

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се  Молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вече сте отпуснати и можете да практикувате зареждане и балансиране на Вашата Енергийна Система. Но след като я пречистите. (Вижте SP 2)

В тази Духовна Практика Вие зареждате и балансирате Вашите Енергийните Центрове с различни цветове на Божествената Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и навлизаща във Вашето Енергийно Поле. Цветовете на Божествената светлина са тези, които съответстват на цветовете на Вашите Енергийни Центрове.

От изключителна важност е да използвате различни цветове на Божествената Светлина, когато визуализирате, тъй като чрез тях можете да се самолекувате.

Има два варианта за изпълнение на Духовната Практика за зареждане на Вашите Енергийни Центрове:

1. Докато продължавате да държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, както се намира над краката Ви.
2. Докато поставяте Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy между или над частите на тялото си, където са разположени Вашите Енергийни Центрове. (Начини на използване)

Практиката е една и съща и за двете възможности на изпълнението и.

Нека преминем през този процес, като използваме втората опция, където поставяте своя Ноосферен Регулатор Soul Energy под, между или над частите на тялото Ви, където са разположени Вашите Енергийни Центрове.

Практиката е една и съща за всеки от Вашите Енергийни Центрове, но трябва да променяте цвета който визуализирате по време на зареждането с Енергия.

Коренен Енергиен Център (крака, стъпала)

Коренният Енергиен Център е разположен в основата на гръбначния стълб и представлява материалния свят.

Представете си Червена Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Червената Божествена Светлина Ви зарежда с енергията на ентусиазма, топлината, яркостта, осветеността и активността. Това е енергията на топлината, действието, емоцията и страстта, на идеите, на концепциите и секса.

Седнете, сложете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy под краката си и затворете очи.

Поемете дълбоко въздух през носа и докато вдишвате вижте и усетете, как Червен Лъч на Божествена Светлина излиза от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, усетите как тази Божествена Светлина изпълва ходилата Ви. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатортъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните Ви Структури.

Сега поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy между краката си (под коленете, както и над тях) и повторете Духовната Практика отново.

Когато сте готови, поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy над Коренния Енергиен Център (над бедрата), поемете дълбоко въздух през носа си и докато вдишвате вижте и усетете Червената Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, задръжте вдишания въздух в тялото си за поне три до четири секунди и докато го правите усетете как тази Божествена Светлина, която е сияйна и красива, изпълва Вашия Коренен Енергиен Център. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните Ви Структури.

Точно тази Божествена Червена Светлинна Енергия зарежда и балансира Вашия Коренен Енергиен Център, като Ви позволява и да увеличите потенциала си за самолечение. Извършвайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате Вашата Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло, като Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението чрез заличаване на недостатъците, които имате.

Сакрален Енергиен Център

Сакралният Енергиен Център е разположен под пъпа и над срамната кост в предната част на таза.

Визуализирайте Оранжева Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Оранжевата Божествена Светлина Ви зарежда с енергия на радост и приятелство, общение, лоялност, очарование, насърчение, похвала, споделяне и обич.

Седнете (можете и да останете прави) и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy под пъпа си, където се намира Вашият Сакрален Енергиен Център.
Поемете дълбоко въздух през носа си и докато вдишвате вижте и усетете Оранжевата Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, задръжте вдишания въздух в тялото си за поне три до четири секунди и докато го правите усетете как тази Божествена Светлина, която е сияйна и красива, изпълва Вашия Сакрален Енергиен Център. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните Ви Структури.

Точно тази Божествена Оранжева Светлинна Енергия зарежда и балансира Вашия Сакрален Енергиен Център, като Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Извършвайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате Вашата Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло, като Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението чрез заличаване на недостатъците, които имате.

Енергиен Център на Слънчевия Сплит

Слънчевият сплит е разположен между гръдния кош и пъпа. Той контролира имунната система и храносмилателната система.

Визуализарайте Жълта Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Жълтата Божествена Светлина Ви зарежда с енергията на топлината на Слънцето. Жълтият Цветен Лъч Ви носи силата на просветлението, осветявайки пейзажа на Вашето търсене на знания. Жълтото е цветът на красивото начало на пътешествието, пълно с обещания и слънчев оптимизъм.

Седнете, поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, над пъпа си, където се намира Вашият Енергиен Център на Слънчевия Сплит.
Поемете дълбоко въздух през носа и докато вдишвате вижте и усетете Жълтия Лъч на Божествена Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, усетете как тази Божествена Светлина, която е сияйна и красива, изпълва вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатор, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните Ви Структури.

Точно тази Божествена Светлина от Жълта Енергия зарежда и балансира Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит, както и Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Извършвайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате Вашата Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло, като Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението чрез заличаване на недостатъците, които имате.

Сърдечен Енергиен Център

Сърдечният Енергиен Център се намира близо до центъра на гръдната кост, в центъра на гърдите на нивото на сърцето.

Визуализирайте Зелена Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Зелената Божествена Светлина Ви зарежда с енергията на любовта, отношенията, интеграцията, състраданието, новия живот във всичките му проявления и насърчава духовния Ви растеж и развитие. Зеленият цвят премахва блокажите и възстановява баланса на Сърдечния Енергиен Център.

Седнете, поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в центъра на гърдите, на нивото на сърцето, като го придържате с дланите си.
Поемете дълбоко въздух през носа и докато вдишвате, вижте и усетете Зеления Лъч на Божествена Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, почувствайте как тази Божествена Светлина, сияйна и красива, изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните си Структури.

Точно тази Божествена Светлина от Зелена Цветна Енергия зарежда и балансира Вашия Сърдечен Енергиен Център, както и Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Извършвайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате Вашата Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло, като Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението чрез заличаване на недостатъците, които имате.

Енергиен Център на Гърлото

Визуализирайте Синя Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Синята Божествена Светлина Ви зарежда с енергия на Доверието, Вярата, Търпението и Уважението.

Седнете или легнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху Вашата шия или върху врата Ви.
Поемете дълбоко въздух през носа и докато вдишвате вижте и усетете Лъча от Синя Божествена Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, усетете как тази Божествена Светлина, която свети красиво, изпълва Вашия Гърлен Енергиен Център. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните си Структури.

Точно тази Божествена Светлина на Синята Цветова Енергия зарежда и балансира Вашия Енергиен Център на Гърлото, както и Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Изпълнявайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате своята Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло. Господ Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на творението, като заличава недостатъците Ви.

Енергиен център на Третото око

Третото Око е разположено в средата на челото между очите.

Визуализарайте Индиго Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Божествената Светлина Индиго Ви зарежда с енергията на мъдростта, истината, достойнството и духовното майсторство.

Седнете или легнете, и сложете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energyвърху челото Ви.
Поемете дълбоко въздух през носа и докато вдишвате, вижте и усетете Тъмносиния Божествен Светлинен Лъч, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, почувствайте как тази Божествена Светлина която е сияйна и красива, изпълва Вашия Енергиен Център на Третото Око. Сега издишайте въздуха бавно през устата обратно към Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните си Структури.

Точно тази Божествена Светлина от Тъмносиня Енергия зарежда и балансира Вашия Енергиен Център на Третото Око, като Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Изпълнявайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате своята Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият Лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло. Той ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението, като заличава недостатъците, които имате.

Коронен Енергиен Център

Коронният Енергиен Център е разположен над Вашата глава.

Визуализирайте Виолетова или Бяла Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Виолетовата или Бяла Божествена Светлина Ви зарежда с енергията на силата на осветлението и цикъла на природата. Интуицията, инстинктите, мечтите и въображението са свързани с този Център.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy над Вашата глава.
Поемете дълбоко въздух през носа си и докато вдишвате вижте и почувствайте Виолетовия или Бял Божествен Светлинен Лъч, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди и докато го правите, усетете как тази Божествена Светлина, която е светеща и красива, запълва Вашия Коронен Енергиен Център. Сега издишайте въздуха бавно през устата си обратно към Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като по този начин създавате кръгов поток от високи честоти между Енергийните Ви Структури.

Точно тази Божествена Светлина от Виолетова или Бяла Цветна Енергия зарежда и балансира Вашия Коронен Енергиен Център, като Ви позволява да увеличите потенциала си за самолечение. Изпълнявайки тази Духовна Практика, Вие увеличавате своята Божествена Светлинна Енергия и лекувате чрез силата на Бог, който е Единственият лечител на Вашата Душа, а следователно и на Вашето умствено, емоционално и физическо тяло. Той Ви предоставя ПЪЛНОТАТА на Сътворението, като заличава недостатъците Ви.

Pin It on Pinterest

Share This