ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА СИНХРОННОСТТА

Гетсиманска Градина
Йерусалим, Израел

СЪЩНОСТ

Законът на Сътворението за Синхронноста свързва Вътрешния Свят на Индивида в пространството и времето с Универсалните Закони на Сътворението. Те отговарят за реда на Сътворението.

Да бъдем синхронизирани като честота и дължина на вълната на Божествената Светлинна Енергия, означава да се обичаме чисто и безусловно.

Докато конвенционалните закони на физиката не се нуждаят от човешки желания или нуждата от смисъл (ябълките падат, независимо дали ще ги ударим или не), Синхронностите действат като огледала на вътрешните процеси на Ума и приемат формата на външни прояви на вътрешните трансформации.

Това означава, че чрез силата на Закона на Сътворението за Синхронноста Душата Ви не само се синхронизира с Бог, но и се слива, чрез огледално отражение на Силата на Синхронноста, с Божествената Светлина на всяко Измерение на Сътворението!

Трансценденталното в Квантовата физика се отнася до квантовите обекти, които са „вълни на възможността“, които са трансцендентни потенциали, съществуващи извън пространството и времето, но въпреки това могат да засегнат пространството и времето. Именно тази връзка между трансцендентното и случайното подреждане на психическите и физическите събития, е това чрез което Синхронността придобива своето многозначно значение.

Синхронностите представляват мост между Ума (Душа -Психика) и Материята.

Психиката означава Душа и тук терминът се използва за описание на всичко Съзнателно – какво „мислим“ и какво „мислим, че мислим“ – и всичко Несъзнателно или непознато в даден индивид. С други думи, психиката е цялостта на нематериалните аспекти на едно същество.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Синхроността и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за Синхроността в ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Синхроността в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От днес Душата ми е синхронизирана с Божествената Светлина на всеки Енергиен Вихър, във всяко Измерение на Сътворението! Между моята Душа и Света Троица съществуват изградени мостове, а също и между моята Душа и материята ми! Затова Душата ми е синхронизирана с новата ми реалност! Моят истински нов живот, заедно с тези, които обичам тук, на Земята!

2. Законът на Сътворението за Синхроничността увеличава силата в Душата ми и спирам да изпитвам страх, като само дълбоката любов увеличава влиянието и присъствието си в живота ми.

3. Чувствам, че няма случаен шанс, а че всичко се случва по Божията воля и нищо, абсолютно нищо, не се случва без Неговите напътствия и това важи от най-голямото до най-незначителното събитие. Имам дълбока вяра в сърцето си, че Господ никога няма да ме напусне по време на моите изпитания и страдания.

Сега почувствайте силата на Синхроничност между Вашата Душа и Господ Иисус Христос, който навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, като вдишате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията любов и Той иска да прости греховете ти, като отключи Сърцето Ви за Неговата любов. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия Сърдечен Енергиен Център, както и към всички останали Енергийни Центрове, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига Сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в баланс.

Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Доверете се на Господ с цялото си Сърце, не се уповавайте на Вашето разбиране за Сътворението. Ще трябва да изчакате и да видите как ще се развие реалността. Всичко, което идва по пътя Ви, е тест. Всички неуспехи, с които се сблъсквате, са шанс да Ви направят по-силни и Духовно Осъзнати. Трябва да се доверите и да се придържате към истината за Божията доброта и Неговата любов към Вас и да знаете, че в крайна сметка Той ще изпълни най-големите желания на Вашето Сърце.

Pin It on Pinterest

Share This