ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗA НЕОСЪЗНАТАТА И СКРИТА МЪДРОСТ

Гиза Плато – Кайро, Египет

СЪЩНОСТ

Законът на Сътворението за Неосъзнатата и Скрита Мъдрост е свързан с Несъзнаваните и Скрити Измерения на Реалността, Супер-Сензорната Енергия, която прави Съществуването възможно.

Според този Закон на Сътворението Вие имате най-дълбоките слоеве на Божията Мъдрост в Душите си!

Мъдростта е Съзнателна и Несъзнателна!

Съзнателната Мъдрост е разкритата. Тази, която разбирате съзнателно или чрез разкрито преживяване. Това е мъдростта на повечето науки – физически, социални и политически. Разбирането на нашите емпирични и сетивни преживявания също е такъв тип мъдрост (това, което виждаме, чуваме, вкусваме, докосваме и ухаем).

Неосъзнатата Мъдрост е тази, която осигурява Космическо Измерение и отговори на въпросите на ежедневния човешки живот. Болестта е отражение на болезнеността на Божественото Присъствие към Безкрайната Светлина.

Предизвикателствата в живота са искрите, изгубени в първоначалния акт на Сътворението, идващи при Вас, за да бъдат поправени и издигнати. Животът Ви е мисия, в която сте насочени към Божествените Искри, които принадлежат уникално на Вашата Душа.

Разбирането на Космическото Измерение означава, че нищо в живота не е тривиално. Всичко има Смисъл. Всичко се движи към една единствена цел. Разбирането Ви позволява да поемете тези предизвикателства и да завършите пътуването на Вашата Душа.

Ноосферни Регулатори Soul Energy придават Космическо Измерение на въпросите на ежедневния човешки живот.

Когато станете Едно с Божествената Светлина на Господ, Вие навлизате в най-дълбоките слоеве на Скритата Мъдрост, тази, която наистина Ви свързва с Безкрайната Божествена Светлина на Господ Иисус Христос.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Неосъзнатата и Скрита Мъдрост и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за Неосъзнатата и Скрита Мъдрост в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Неосъзнатата и Скрита Мъдрост в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От този момент Умът ми ще сътрудничи на Божията Благодат! Осъзнавам, че тази безценна добродетел е дълбока, неизмерима, безценна и рядка. Ще остана твърд във Вярата си в Господ Иисус Христос!

2. Спирам да се притеснявам за утрешния ден, тъй като Божията Мъдрост ми носи мир и ме кара да се чувствам силен и смел. Ще стана достатъчно мъдър, за да осъзная, че мога да разчитам на Бог, че Той контролира живота ми и че никога няма да ме остави! Моята вяра в Господ Иисус Христос премахва тревогата ми, като ми носи радост. Наистина съм в състояние да се радвам на Господ. Чрез моите Ноосферни Регулатори Soul Energy се съединявам с Божия Дух, който ми дава мъдрост сила, любов и самодисциплина.

3. Ще се моля и ще медитирам с моите Ноосферни Регулатори Soul Energy, тъй като чрез тях се създава специална връзка между моето Съзнание и Върховното Съзнание на Бог. Ще започна да се уча как да използвам мъдростта за славата на Бог и за доброто на другите. Знам, че самата природа на Мъдростта инструктира Сърцето ми да използва моите прозрения, прозорливостта ми, дискретността и виждането ми да изпълня Божията Воля и да демонстрирам как да обичам ближния си.

Почувствайте Божествената Светлина на Несъзнаваната и Скрита Божия Мъдрост и това как тя навлиза в живота Ви точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и Той иска да прости греховете Ви, като отвори Сърцето Ви за любовта си. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия Сърдечен Енергиен Център, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига Сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в Баланс. Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

СИНЪТ НА ГОСПОД Е ИИСУС НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СЛАДОСТ

Неговата мъдрост съзерцава Словото, учението Mу го изразява, знанието Mу го разкрива, честта Mу е корона върху него, радостта Mу се съгласява с него, славата Му го възвисява, образът Mу го е разкрил, почивката Mу го е получила, любовта Mу го е въплътила, доверието Mу го е прегърнало.

Така Словото на Отца се разпространява във всички, като е Плод на Сърцето Му и израз на Волята Му. Той поддържа всички. Той ги избира, а също така приема характера на всички и ги пречиства, карайки ги да се върнат при Бащата, и при Иисус на най-сладката сладост. Бащата отваря пазвата си, а пазвата Му е Светият Дух. Той разкрива скритото си Аз, което е Неговият Син, така че чрез състраданието на Бащата вечните същества да го познаят, да прекратят умореното си търсене на Бащата и да почиват в Него, знаейки, че това е почивка. След като попълни непълното, той отстранява формата му. Формата на това, което беше непълно в света, на което служи.

Защото там, където има завист и раздори, има непълнота; но там, където има единство, има и пълнота. От момента, в който познаят Бащата, непълнотата ще престане да съществува. Както неведението изчезва, когато човек придобие знание, и както тъмнината изчезва, когато се появи Светлината, така и непълнотата се елиминира от Пълнотата. Със сигурност от този момент нататък формата вече не се проявява, но ще бъде разтворена в сливане с Единство. Сега творбите им лежат разпръснати. След време Единството ще направи пространствата завършени. Чрез Единството всеки ще разбере себе си.

Използвайки Знанието, човек ще се пречисти от множеството в Единство, поглъщайки материята в себе си като огън и тъмнина от Светлина, като смъртта от Живота.”

Мъдростта е обилно благословение, достъпно за всички. Трябва само да отидете при Господ и да поискате тази мъдрост.

Pin It on Pinterest

Share This