ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА “НЕВИДИМАТА СИЛА НА ДУХОВНАТА БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА“
Приморско – България
СЪЩНОСТ

В началото на всичко е съществувала само Божествената Светлина на Бог. Когато Бог е създал Адам и Ева, те са били облечени в Божествената Светлина на Бог, Самият Него. За съжаление, когато са съгрешили, те загубили славата Божия и тогава разбрали, че са голи. Това е нашето минало, което сме загубили заради греха.

Чрез животворното дело на нашия Господ Иисус Христос обаче, това ще е отново нашето бъдеще. В Матей 13:43 чуваме от устата на нашия Спасител, че в Царството Небесно „праведните ще светят като слънцето в царството на своя Отец“.

Според Закона на Сътворението за “Невидимата Сила на Духовната Божествена Светлина”, когато пренебрегнете случващото се извън Вас и когато разчитате на Духовната Божествена Светлина, която идва към Вас чрез Божието Слово и Божията Мъдрост, ще се предадете на чистата Любов и Вяра в Сърцето Ви!

Светлината е вълна, движеща се с 186 000 мили в секунда. Тази вълна може да удари ретината на окото и когато направи това, тя прави нещата видими. Осветява нещата. Всички цветове зависят от светлината. Където има 

Светлина, ние виждаме. Където няма Светлина, не виждаме. Това е високоскоростна Енергия, която удря окото и прави нещата видими. Когато мислите за Светлината по този начин, Вие я виждате или гледате в нея, като пряко свързана с Божия Син, Господ Иисус Христос, който е Божествената Сила в Духовното Царство, правейки нещата видими.

Когато Светлината, Духовната Светлина на Господ Иисус Христос, докосне живата Душа, което би било равно като действие на отвореното и функциониращо око, всичко се осветява в Духовната Сфера.

Според Пророк Йоан Кръстител Светлината не е нищо друго освен животът, онзи Вечен Живот, който е Господ Иисус Христос, който е Словото, което идва от Бог. Той е Словото, защото чрез Него Бог говори. Той е Животът, защото чрез Него Бог дава живот. Той е Светлината, защото чрез Него всичко в Духовната сфера е осветено. Без Него, от Бог няма и дума. Без Него, няма живот. И без Него, няма истинско разбиране – всичко е тъмнина.

Това е Вашият урок за деня!

Трябва да се научите как да останете вярващи в Господ Иисус Христос, въпреки външната физическа реалност! Да се научите да не изпитвате страх и да разчитате на пламъка на Божието Слово! Само по този начин ще можете да откриете Дълбоката Сила на Духовната Вълна (Невидимата Духовна Божествена Светлина) и когато я имате съзнателно, в Сърцето и Душата си, Вашите Енергийни Ччестоти ще се повишат и с времето ще останат само в най-високото състояние на Съвършено Единство на Ума, Сърцето и Душата!

Как можете да постигнете това?

Чрез Молитва, Медитация и зареждане на Вашите Енергийни Структури с Божествената Космическа и Духовна Енергии, съдържащи се в позитивните програми на Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Как да победите Демоните във Вас?

• Като живеете според Божиите Заповеди.
• Като се опитвате да преодолеете страстите вътре във Вас.
• Като осъзнаете, че има Тъмни сили и Невидим свят.
• Като отворите Сърцето си за Божествената Светлина на Господ Иисус Христос.
• Действайки водени от добро сърце, а не от стремеж за придобиване на власт и контрол над някого, включително и над Вас.
• Трябва да се отдадете на Вярата си в Света Троица!

Ако наистина се доверите на Господ Иисус Христос чрез положителната сила на този Закон на Сътворението, Вие ще привлечете само любов към себе си, тъй като ще бъдете водени от нея в ежедневието си.

Вашата Човешка Душа може да започне да разбира и да се подчинява по свой избор на Божествената Светлина на Чистата Безусловна Любов на Бог, като мисли над същността на Закона на Сътворението за „Невидимата Сила на Духовната Божествена Светлина“ по време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за “Невидимата Сила на Духовната Божествена Светлина” и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за “Невидимата Сила на Духовната Божествена Светлина” в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за “Невидимата Сила на Духовната Божествена Светлина” в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От този момент чувствам и вярвам, че Бог е Чиста Светлина. Имам част от тази Чиста Светлина в Душата си. Знам, че когато Адам е бил създаден, Бог е помолил всичките си ангели да сложат малко ангелска искра в човешкото му тяло. Но той не е оживял. След това Бог е решил да сложи част от себе си в съда (неговото тяло). Тогава Адам се е събудил. Божията слава се е излъчвала от очите му, което е накарало ангелите да се страхуват от него. Очите ми са огледалото на Душата ми и те ще бъдат пълни с Божествената Светлина на Бог.

2. От днес, моето спасение е да подражавам на Господ Иисус Христос и да споделям неговата Божествена Светлина за цяла вечност. Това означава да стана като Него, да действам воден/а от любов и да светя по-ярко от слънцето в Него завинаги.

3. В момента съм невредим и непорочен, здрав и цялостен, запазен в Душа, Тяло и Дух, изпълнен с Плодовете на правдата и плодородието. Пълен съм с Невидимата сила на Божествената Светлина на Бог!

Почувствайте как Божията светлина навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и Той иска да прости греховете Ви, като отключи Сърцето Ви за Неговата любов. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия Сърдечен Енергиен Център, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в Баланс. Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди. В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Когато Енергийният Център на Сърцето е в равновесие, можете ясно да разберете собствените си нужди и емоции. В резултат на това можете да поддържате балансирани взаимоотношения: здрави, щастливи и взаимно подкрепящи се.

Децата на Светлината желаят да живеят, като Светлина. Следователно, те не просто избягват мисленето и делата на тъмнината само поради страх от божествено наказание, но защото искрено желаят да направят това, което е правилно, за да угодят на Този, който ги е измъкнал от тъмнината и ги е завел до Светлината. Съществуват и отрицателни мотиви за избягване на греха, но мотивацията, за която говори Апостол Павел, е положителна.

Децата на Тъмнината също имат за цел удоволствието, но те живеят, за да угодят на себе си, а не за да угодят на Бог.

Макар да е вярно, че това да живеем като Светлина е в наш интерес, това трябва да е вторичен, а не главен мотив. “Трябва да се стремим да угодим на Бог и на другите, преди да се стремим да угодим на себе си.” Римляни 15:1

Pin It on Pinterest

Share This