ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА „НАЙ-ДЪЛБОКАТА ИСТИНА НА БОГ ВЪВ СПИРАЛАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО“
СЪЩНОСТ

Връщаме се в самото начало на Сътворението на Вашата Душа в най-дълбоката част на Спиралните Енергийни Сили на Сътворението. Ние Винаги се нуждаем от спираловиден път в живота, за да се движим и издигаме, тъй като спиралата никога не е прав път, а многократно въртене на енергийни електрически заряди, където искрят фотоните (светлинните частици) на Божествените Светлинни Вълни и които увеличават завъртанията от тези фотони, следователно и техните честоти!

Според Закона на Сътворението за “Най-дълбоката Истина на Бог в Спиралата на Сътворението”, когато Душата Ви тече, движи се 

свободно във всяко измерение на Сътворението, Вие се връщате обратно към и през безкраен брой спирали, които свързват най-дълбоките слоеве на всяко измерение и отключват Истината, Живота, Словото, Пътя, Светлината, Божията Мъдрост в Душата Ви, като ги преживявате отново.

Чрез силата на този Закон на Сътворението можете да усетите и усвоите Божествената Светлинна Сила на Истината от сърцевината на всяко Измерение в Сътворението. Това е единственият начин да отключите вечното си знание за Божията Истина!

Думи на Господ Иисус Христос “Всеки трябва да обича истината, защото истината е устата на Отца. Езикът му е Светият Дух. Който се докосне до истината, докосва устата на Отца с езика си, във времето, когато този човек ще получи Светия Дух.“

Това е проявлението на Отца и неговото откровение пред вечните му същества. Той разкрива какво се крие в него и го обяснява. Защото кой е този, който съществува, ако не е самият Отец? Всички пространства са негови излъчвания. Те знаят, че произлизат от него, като деца от съвършен мъж. Те знаят, че все още не са получили формата, нито са получили име, всяко от които произвежда Отец. Ако по това време те получат формата на неговите знания, макар че наистина са в него, те не го познават.

Но Бащата е съвършен. Той знае всяко пространство, което е вътре в него. Ако желае, той разкрива всеки, когото пожелае, като му дава форма и като му дава име; и той дава име и кара те да се появят. Онези, които все още не съществуват, не знаят за Него, Който ги е създал. Не казвам, че тези, които все още не съществуват, са нищо. Но те са в него, който ще желае те да съществуват, когато той пожелае, като събитие, което ще се случи. От една страна, Той знае, преди да се разкрие нещо, какво ще произведе. От друга страна, плодът, който все още не е разкрит, също не знае нищо, нито съществува. Така всяко пространство, което от своя страна е в Отца, идва от съществуващото, което от своя страна го е установило от несъществуващото.

Защото, който няма корен, няма плод, но въпреки че мисли: „Създадох се“, този ще загине. Поради тази причина, който изобщо не съществува, никога няма да съществува.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за “ Най-дълбоката Истина на Бог в Спиралата на Сътворението ” и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за “ Най-дълбоката Истина на Бог в Спиралата на Сътворението” в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за „Най-дълбоката Истина на Бог в Спиралата на Сътворението” в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. Днес се събуждам и стигнам до познанието на Бог! Няма да съм невеж към Господ Иисус Христос и ще Го видя. Няма да има страх, объркване и липса на увереност, двойнственост и разделение, дълбоко в Сърцето ми! Няма да има празно невежество.

2. Събуден съм и готов да приема Светия Дух и да опозная знанието на Отца и откровението на Неговия възлюбен Син. Вдъхновявам се, от това което е в Ума му, докато изпълнява Волята на Отца. Приемам Твоята Светлина и се обръщам към Теб, Господи мой!

3. Аз няма да бъда като материалните хора, които са ти чужди, Господи мой и не различават външния Ти вид, нито Те познават. Защото си дошъл по подобие на плът и нищо не е блокирало пътя ти, защото това, което е нетленно, е неустоимо. Знам, че докато казваш нови неща, говорейки за това, което е в Сърцето на Отца, ти провъзгласяваш безупречното Божие Слово. Светлината проговори през устата Ти и гласът Ти роди живот. Моля те Господи Иисусе Христе, дай ми мисли, разбирания, милост, спасение и Духа на силата, извлечени от безкрайността и сладостта на Отца.

Почувствайте как Божията Светлина навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и Той иска да прости греховете Ви, като отвори Сърцето Ви за любовта Си. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха от устата си, като визуализирате как отива към Сърдечния Енергиен Център и го запълва!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в баланс. Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Говорете относно истината, на онези, които я търсят, и за знанието на онези, които по своя грешка са извършили грехове. Погрижете се за краката на онези, които се спъват и протегнете ръце към болните. Хранете гладните и успокоявайте тези, които са разтревожени. Въздигнете и събудете онези, които спят. Вие сте разбирането, което Ви завладява. Ако силните следват този курс, те са още по-силни.

Насочете вниманието си към себе си. Не се занимавайте с други неща, а именно с онова, което сте изхвърлили от себе си, с това, което сте отхвърлили. Не се връщайте при тях, за да ги изядете. Не бъдете ядени от молци. Не бъдете ядени от червеи, защото вече сте се отърсили от тях.

Не бъдете място на Дявола, защото вече сте го унищожили. Не засилвайте последните си препятствия, защото това е осъдително. Защото беззаконният човек е нищо. Той вреди на себе си повече от закона. Защото той върши своите дела, защото е човек без закон.

Но този, който е праведна личност, върши своите дела за Бог и за другите. Тогава изпълнете волята на Отца, защото Вие сте от Него.

Pin It on Pinterest

Share This