ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА ИСТИНАТА
Златната Врата
Йерусалим, Израел
СЪЩНОСТ

Според Закона на Сътворението за Истината, спасението на Вашата Душа е възможно само чрез Сливане със Светия Дух. Светият Дух Ви носи Истината!

Истината е Благодатта да познаваме Бог чрез силата на Словото, което е дошло от Пълнотата и което е в Мисълта и Ума на Отца. Това е Господ Иисус Христос, който е наречен Спасител, тъй като това е името на делото, което Той е трябвало да извърши за изкуплението на онези, които не са познавали Отца.

И така, чрез силата на Закона на Сътворението за Истината, Вие ще се Слеете със Силата на Божествената Светлина на Света Троица по начин, който ще Ви даде Пълното Познание за Господ Иисус Христос, за Неговия Баща и за Светия Дух!

Незнанието за Господ носи ужас и страх. Този терор става плътен като мъгла, така че никой не би могъл и не може да го види.

Водени от Дявола, хората напразно работят само за увеличаването на материалните си притежания, защото не знаят Истината. Те се въплащават в модни фигури, докато се опитват да заменят Истината със сила и красота.

Това е немислимо унижение. Защото те са като нищо, чувстващи ужас, забрава и лъжливост, докато установената Истина е непроменена, необезпокоявана и напълно красива.
Поради тази причина не приемайте грешките си твърде сериозно.

Грешката няма корени. Хората са били и все още са заблудени по отношение на Отца. Дяволът подготвя стратегии, забрави и страхове, за да заблуди неутралните и да ги плени. Забравата на грешката не е била разкрита. Забравата не е съществувала с Бащата, въпреки че съществува заради него. 

Това, което съществува в Него, е Знанието, което е разкрито, за да може да се унищожи забравата и да се познае Отецът. Тъй като забравата е съществувала, защото Отца не е бил познат, ако Отца стане известен, от този момент нататък забравата ще престане да съществува.

Господ Иисус Христос е Истината, тъй като чрез Него Господ заличава тази Забрава. „Това е Евангелието за Мене, когото търсят, което разкрих на съвършените чрез милостта на Отца, като скритата тайна, Иисус помазания. Чрез моя Господ Отец просветлих онези, които бяха в тъмнина поради забрава. Просветлих ги и им дадох път. И този път е Истината, на която ги научих. Поради тази причина терорът на Дявола се разруши, затова Дяволът ги преследва. Дяволът бил в беда и безсилен пред Него. Аз, вашият Господ бях прикован към дърво. Станах плод на познанието на Отца. Той обаче не ги унищожи, защото те ядоха от Него. Той по-скоро предизвика тези, които ядат от него, да бъдат радостни заради това откритие. „

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Истината и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за Истината в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Истината в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От днес ще положа усилия да те намеря Господи, вътре в мен и себе си в Теб, онзи незабравим, немислим, онзи съвършен Отец, който е създал всичко, в когото е Царството на всички и на когото липсва Царството на всички, тъй като е запазил в себе си тяхното Съвършенство, което не беше дал на всички.

2. Ще те обичам Господи Мой и ще ТЕ познавам и няма да ми липсва знанието на Отца, който е запазил Съвършенството на хората в себе си, като им е дал начин да се върнат към Него и Знание, уникално по Съвършенство. Той е този, който е наредил всички в ред и в Когото всички съществуват и на Когото всички липсват. Като един от когото някои не познават, той иска те да Го познаят и да Го обичат.

3. Отсега нататък в Сърцето ми ще се прояви живата книга на живите, книгата, написана в мисълта и в ума на Отца и от преди основаването на всички, е в онази неразбираема част от него. Това е книгата, която никой не е било възможно да вземе, тъй като е била запазена за този, който ще я вземе и ще бъде убит. Никой не е можел да се появи сред онези, които са вярвали в спасението, докато тази книга не се е появила. Поради тази причина състрадателният, верен Иисус е бил търпелив в своите страдания, докато не е взел тази книга, тъй като е знаел, че смъртта му означава живот за мнозина.

Сега усетете Силата на Истината на Божествената Светлина на Света Троица дълбоко в Душата Ви, навлизайки в живота Ви точно сега, в този много специален момент, като вдишате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и Той иска да прости греховете Ви, като отключи Сърцето Ви за Неговата Любов. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия Сърдечен Енергиен Център, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига Сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в баланс.

Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с божествената светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили.

Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Такива са те, които притежават нещо отгоре от това неизмеримо величие, докато се протягат към Онзи уникален и съвършен, Който съществува там за тях. И няма да слязат в Хадес. Те нямат нито завист, нито стенание, нито смъртта е в тях. Но те почиват в Онзи, който почива, без да се уморяват или да се объркват от истината. Но те наистина са Iстината и Отца е в тях и те са в Отца. Те са съвършени и неразделни от Него, който е наистина добър. Не им липсва нищо по никакъв начин, но им се дава почивка и се освежават от Духа. Те слушат своя корен; те са заети с опасения кой от тях ще намери своя корен и кой няма да понесе загуба на Душата си.

Pin It on Pinterest

Share This