ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВОТО
СЪЩНОСТ

Според Закона на Сътворението на Единството, Вашето минало, настояще и бъдеще се сливат в ЕДНО, дълбоко в Душата Ви! Вашата Душа ще почувства и ще познае цялата сила на Сътворението като ЕДНО ЦЯЛО!

Това Ви дава достъп до цялата Божествена Светлина на Сътворението, наведнъж!

В състояние сте да използвате своята Духовна Сила, за да отключите потенциала си за самолечение чрез Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy.

„Знам всички случки от Вечността. Моята истина ще ликува във вечно знание.“ Господ Иисус Христос

Чрез Закона на Сътворението за Единството, Вашата Душа може да постигне Вечното Познание на Бог!

Вечни Знания за какво?

„От Божията война, Отмъщението на Бог, Изпитанието на Бог, Божията награда, Силата на Бог, Възмездията на Бог, Изтреблението на Бог, Божието Спасение, Победата на Бог, Божията Помощ и подкрепа, Божията радост, Божиите благодарности, похвалата на Бог, Божият мир, Божията истина, Божията справедливост, Божията слава и Божият съд.

Съществува вечна борба между Духовете на Светлината и Тъмнината и като сте Едно с Божествената Светлина на Господ във всички Измерения на Сътворението, според Закона за Единството, Вие избирате Божията Светлина.

Фазите на битката, между Духовете на Светлината и на Тъмнината, се определят предварително. Планът е установен и продължителността му е предварително определена. Противоположните сили са еднакво съизмерими и само чрез намесата на „могъщата ръка на Бог“ балансът между тях трябва да бъде нарушен, когато Той нанася „вечен удар“ на „Сатаната и цялото войнство на Царството му“ – свитъци от Мъртво Море.

Ще има време за спасение за Божия народ, епоха на господство за всички членове на Неговата компания и на вечна гибел за цялата компания на Сатаната.

Сезоните на правдата ще блестят във всички краища на Земята; те ще продължат да блестят, докато всички сезони на мрака бъдат изчерпани и в определения от Бог сезон Неговото Възвишено Величие ще свети вечно за мира, благословението, славата, радостта и дългия живот на всички Синове на Светлината.

Така че бъдете Синове на Светлината!

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Единството и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закона на Сътворението за Единството в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега се отпуснете и кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Единството в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От днес няма да се страхувам! Няма да позволя на Сърцето ми да се страхува! Бог ще се бори за мен, с мен срещу враговете ми, за да ме освободи.

2. Днес и всеки ден служа на моя Господ и Той ме просветлява с Вечна Светлина и чиста радост. Мирът и благословията ще бъдат в компанията на Бог. Праведността ще се радва на високо и всички деца на Неговата истина ще се радват във вечно познание.

3. Днес ще бъда силен в изпитанията на Бог! Неговите мистерии ще останат такива, докато Той не вдигне ръката си и не сложи сам край на изпитанията ми.

Почувствайте ЕДИНСТВОТО на Божията Светлина, която навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и той иска да прости греховете Ви, като отвори Сърцето Ви за любовта си. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Сърцето Ви е в Баланс. Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди.

В резултат на работата Ви и използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Защото Господ е мил и волята му е добра. Той знае нещата, които са твои, за да можеш да си почиваш в тях. Защото чрез плодовете човек знае нещата, които са твои, знае че те са децата на Отца и познава аромата му, знае че Вие произлизате от благодатта на лицето Му. Поради тази причина Отца обича своя аромат и той се проявява на всяко място. Когато той се смеси с материята, той придава аромата си на светлината и в почивката си я кара да се издига във всяка форма и във всеки звук. Защото не ушите ухаят на аромата, но това е духът, който притежава обонянието и го привлича за себе си и потъва в аромата на Bащата. Така Dухът се грижи за него и го отвежда до мястото, откъдето е дошъл, първият аромат, който е изстинал. Той е в психическа форма, наподобяваща студена вода, която е попила в твърдата почва, за която тези, които я видят, мислят: „Земя е.“ След това се изпарява, сякаш я поема вятър и става топла. Следователно студените аромати са от разделението.

Поради тази причина вярата е тук за да разруши разделението и да донесе Топлата Пълнота на Любовта, така че Студът да не се върне, но Eдинството на Съвършената Мисъл да надделее.

Pin It on Pinterest

Share This