ЗАКОН НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА
Санта Моника – Калифорния, САЩ
СЪЩНОСТ

В началото, преди самото Сътворение е съществувала само Божествената Светлина на Бог. Дълбоко в тази Светлина са съществували Космически, и Духовни Мощни Енергии използвани при Сътворението. В това начало както Духовните, така и Космическите Енергийни Вортекси (Вихри) във всички Измерения са били кристално чисти. Животът е бил Живата Вода на Бог! Перфектна и пречистена.

Според ЗАКОНА НА СЪТВОРЕНИЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА, Вашата Душа има силата да живее, водена от Божествената Светлина на Бог и трябва да бъде отново обединена, да се слее с тази Уникална Първа Божествена Светлина на Сътворението.

Как е възможно това?

Когато живеем като Деца на Светлината трябва да проявяваме доброта, правда и истинност. Да бъдем винаги водени от дълбока Вяра в Господ Иисус Христос!

Живеейки по този начин, Вие ще имате достъп до тази Уникална Първа Божествена Светлина на Сътворението, каквато е била в самото начало и чрез резонансната сила на всички Измерения на Сътворението, ще се слеете с техните огледални отражения във Физическата и Духовната Реалности -животът тук на Земята.

Какво трябва да направите в Сърцето и Душата си, за да придобиете силата на Закона на Сътворението за Божествената Светлина във Вашето ежедневие?

Трябва да почувствате с широко отворено Сърце, че Бог е с Вас и вътре във Вас, че никога не сте сами или самотни в този Ваш живот, без да позволявате на външния свят да Ви повали.

Трябва да се доверите на факта, че чистата Божествена Светлина на Бог е създадена за Вас и да почувствате как тя се слива в съвършено единство с Вас, във всеки Енергиен Вихър на Всяко Измерение, в който бихте искали да почувствате това, около цялото Сътворение!

Когато почувствате Бог в Сърцето си, цялата Ви Божествена Светлинна Сила ще възкръсне и ще въздигне Душата Ви. Само Божествената Светлина на Бог, ще плава дълбоко във Вашите Сърце и Душа.

Ще бъдете в състояние да спрете страховете идващи отвън и ще можете да живеете според Закона на Сътворението за Божествената Светлина.

Ако наистина се доверите на Господ Иисус Христос чрез положителната сила на този Закон на Сътворението, Вие ще привлечете само любов към себе си, тъй като ще бъдете водени от нея в ежедневието си.

Вашата Човешка Душа може да започне да разбира и да се подчинява по свой избор на Божествената Светлина на Чистата Безусловна Любов на Бог, като мисли над същността на Основния Закон на Сътворението по време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Започнете да четете отново текста относно Същността на Закона на Сътворението за Божествената Светлина и помислете задълбочено над него.

Време е да започнете да разбирате дълбокия смисъл на Закон на Сътворението за Божествената Светлина в Ума си и да го усетите в Сърцето си.

Сега кажете: Ще приложа Закона на Сътворението за Божествената Светлина в живота си, като се ангажирам да предприема следните стъпки:

1. От този момент чувствам и вярвам, че Бог е Чиста Светлина. Имам част от тази Чиста Светлина в Душата си. Знам, че когато Адам е бил създаден, Бог е помолил всичките си ангели да сложат малка ангелска искра в човешкото му тяло. Но той не е оживял. След това Бог решил да сложи част от себе си в неговия съд. Тогава Адам се събудил. Божията слава се излъчвала от очите му, което накарало дори ангелите да се страхуват от него.

Очите ми са огледалото на Душата ми и те ще бъдат пълни с Божествената Светлина на Господ Иисус Христос!

2. От днес имам силата да прогоня всеки страх и всяка моя негативна мисъл, като се моля дълбоко от Сърце на Господ Иисус Христос и като му се доверя!

3. Днес отварям широко Сърцето си за да те помоля Господи мой, да заредиш моето Сърце със силата на Твоята Божествена Светлина, излизаща от моя Ноосферен Регулатор Soul Energy! Осъзнавам, че Светлината е Светеща Енергия, сияйна лъчиста енергия, електромагнитна енергия, която изпълва цялата ми Човешка Енергийна Система.

Почувствайте как Божията Светлина навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и си представете как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Бог в Сърцето си! Господ е с Вас, Той иска да се въздигнете, да почувствате Неговата Благодат и Безусловна Любов, която Той има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и Той иска да прости греховете ти, като отключи Сърцето Ви за Неговата Любов. Бог иска да останете в близки отношения с Него и да изцели Душата Ви!

След това издишайте въздуха през устата към Вашия Сърдечен Енергиен Център, като същевременно визуализирате, как Божествената Светлина на Бог достига Сърцето Ви и го изпълва с любов.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря Ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Извършвайки тази Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy сърцето Ви е в Баланс. Чувствате се спокойни и готови да приемете това, което се случва в живота Ви (без значение дали е добро или лошо). Вие сте изпълнени с Божествената Светлина на Бог и Му се доверявате. Практикувайки търпение и вяра, Вие ще започнете да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли, които идват като вълни от Отвореното пространство, изпратени към Сърцето Ви от тъмните сили. Сърцето Ви ще спре да изпитва страх и ще започнете да се справяте с лекота с другите хора и с исканията на света. Освен това ще знаете кога Вашите нужди са компрометирани и ще можете лесно да намерите баланс между външни и вътрешни нужди. В резултат на работата Ви и използването на Ноосферен Регулатор Безусловна Любов ставате способни да се справите с ударите и потоците на емоционалните връзки, да разберете тяхната цикличност и да приемете промените.

Когато Енергийният Център на Сърцето е в равновесие, можете ясно да разберете собствените си нужди и емоции. В резултат на това можете да поддържате балансирани взаимоотношения: здрави, щастливи и взаимно подкрепящи се.

Децата на Светлината желаят да живеят, като Светлина. Следователно, те не просто избягват мисленето и делата на тъмнината само поради страх от божествено наказание, но защото искрено желаят да направят това, което е правилно, за да угодят на Този, който ги е измъкнал от тъмнината и ги е завел до Светлината. Съществуват и отрицателни мотиви за избягване на греха, но мотивацията, за която говори Апостол Павел, е положителна.

Децата на Тъмнината също имат за цел удоволствието, но те живеят, за да угодят на себе си, а не за да угодят на Бог.

Макар да е вярно, че това да живеем като Светлина е в наш интерес, това трябва да е вторичен, а не главен мотив. “Трябва да се стремим да угодим на Бог и на другите, преди да се стремим да угодим на себе си.” Римляни 15:1

Pin It on Pinterest

Share This