ЗАДОВОЛЕТЕ СВОИТЕ ДЪЛБОКИ ДУХОВНИ НУЖДИ

Капернаум, Израел

Тъй като Бог Ви е създал като Духовно същество, Вие имате дълбоки Духовни потребности, на които само Той може да отговори.

Как може да се опитвате да ги задоволите, извън Бог?

Храните се излишно когато сте стресирни? Често пиете алкохол, за да успокоите дълбоките си емоции? Може би прекарвате безкрайни часове в гледане на телевизия или сърфиране в интернет. Може би се упражнявате прекомерно. Имате ли навик да пазарувате дрехи, въпреки че всъщност нямате нужда от тях? Постоянно влизате в нови безсмислени отношения и романтични връзки? Може би е нещо друго, което правите, за да се почувствате „удовлетворени“ или за да задоволите дълбоката, силна нужда, която имате да сте във връзка със своя Създател.

Господ Иисус Христос желае да отговори на най-дълбоките Ви нужди и всичко, което трябва да направите, е да Му позволите да бъде най-ценната част от живота Ви.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата 

Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух С тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

Евангелието на Йоан

Самарянката и Господ Иисус Христос
Какво е значението на кладенеца на Яков?

Жена Самарянка отива да налее вода. В глава 4 от Светото Евангелие Апостол Йоан записва историята на Господ Иисус Христос, разговарящ със самарянката. Самария се е намирала в северната половина на предишния обединен Израел и Господ Иисус Христос е минавал през тази земя по пътя си от Юдея към Галилея. Извън град Сихар, се е намирал кладенеца на Яков. „Там беше Якововият кладенец. Иисус, прочее, уморен от пътуване, седеше на кладенеца. Беше около шестият час. (Йоан 4:6). Дохожда една самарянка да си налее вода. Казва й Иисус: “Дай Ми да пия”. (Йоан 4:7) Впрочем, самарянката му казва: “Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват със самаряните”. Йоан 4:9 Иисус в отговор й каза: “Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал Жива Вода!” (Йоан 4:10). Това я обърква и тя отговоря: “Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода? 12 Нима си по-велик от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?” (Йоан 4:11-12).

Тогава Господ Иисус Христос казва на жената:

„Тези, които пият от тази вода, отново ще ожаднеят, но онези, които пият водата, която аз ще им дам, никога повече няма да ожаднеят. Това, което ще им дам, ще стане в тях извор, който ще им осигури Животворна вода и ще им даде Вечен Живот. Бог е Дух и само чрез силата на Неговия Дух хората могат да Го почитат такъв, какъвто е в действителност. “

Тогава Господ разкрива на самарянката, че Той е Син Божий.

Сега прочетете Думите на нашия Господ Иисус Христос отново и отново.

Помислете над тях и затворете очи.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог като Живата вода, която отмива цялата Ви негативна енергия, като пречиства Вашата Енергийна Структура и като увеличава собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила. Започвате да чувствате ПЪЛНОТАТА, която заличава Вашите недостатъци.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте (представете си) как Божествената Божия Светлина внася Живата Вода на Господ в тялото Ви през пъпа и след това пречиства протичайки отгоре надолу всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Всички отрицателни енергии на Вашите Енергийни Центрове се пречистват и заличават. На негово място е Живата Божия Вода. След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки го и изпълвайки Вашата Аура.

Пречиствайки и зареждайки се с Божията Сила на Живата Вода, чрез Космическата и Духовна Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, Вие започвате да мислите по начин, който привлича Божествените Светлинни Вълни от Квантовото Поле и вече започвате да осъзнавате колко невероятно красиво е да отворите Сърцето си за Господ, който желае да отговори на дълбоките Ви Духовни нужди.

Тази Самарянка, както всеки от нас е имала дълбоки Духовни Потребности. Тя е живяла с мъж, който не е бил неин съпруг. Тя е живяла в грях. Вероятно тя се е опитвала да посрещне дълбоката си нужда от интимност със своя Създател чрез тази греховна връзка. Светото Писание също така показва, че тя е била омъжена пет пъти. Може би тези връзки също не са могли да удовлетворят дълбоката й Духовна Потребност от интимна връзка с Господ Иисус Христос.

Господ е знаел, че тя живее в грях и че независимо какво прави, тя не е в състояние да задоволи дълбоките си Духовни нужди. Той е предложил на тази жена Светена Вода, която да потуши дълбоките й Духовни нужди.

Подобно на жената при кладенеца, и Вие имате дълбока Духовна нужда да бъдете обичани, приети, да бъдете ценени, да сте сигурни и да имате чувство за цел. Имате и дълбока нужда да бъдете опростени – да получите прошката на Бог. Понеже Бог Ви е създал и е поставил тези нужди дълбоко в Сърцето Ви, само Той може да ги посрещне.

Преди тази жена да получи Божията прошка и спасение, за нея е било важно да признае и да приеме нуждата си от Спасител. Същото важи за всички нас.

Трябва да признаем, че не можем да задоволим нашите дълбоки Духовни Потребности освен чрез Вярата в Господ Иисус Христос. Трябва да признаем нуждата си от Бог. Разговаряйки с тази жена, Той и помага да осъзнае, че има тези дълбоки Духовни Потребности и че това, което прави, не работи. Той също така предлага решение. Неговото решение ще утоли дълбоката Духовна Жажда, която тя изпитва.

Той, Господ Иисус Христос, иска животът, който ни е дал, да прелее в живота на другите хора. Ние не трябва да пазим Господ Иисус Христос за себе си. Всеки от нас трябва да изпълнява най-голямата Божия заповед, която е да го обичаме с цялото си Сърце, Душа, Ум и Сила, както и да обичаме другите като себе си. Колкото повече от Живата Вода – Иисус Христос – имаме в себе си, толкова по-добре сме способни да обичаме другите хора.

Господ Иисус Христос е източник на Вода, на Живот. Връзката ни с Него трябва да се поддържа, за да може този живот в нас да бъде споделен с другите. Това е пълното Евангелие.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си, за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Исусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой Спасител и Господ. Поеми контрол над живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин. „

Pin It on Pinterest

Share This