ЕНЕРГИЯ НА БАЛАНС В ДУХА ВИ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Храм Карнак – Луксор, Египет

Изпитвали ли сте нуждата от баланс в живота си?

Балансът винаги е от ключово значение за спокойния и щастлив живот. Еединствено Бог е напълно балансиран. Хората са склонни да бъдат или от едната, или от другата крайност по всеки въпрос. Сатаната се опитва да ни подтикне до крайност, но Бог често е в средата.

Вашият успех ще зависи много от това дали поддържате или не правилен баланс. Двете неща, които трябва да поддържате в баланс, са Естественото и Духовното. И двете са жизненоважни за Вас. Естественото и Духовното донякъде наподобяват Тялото и Душата. Двете трябва да вървят заедно.

Двете велики заповеди, които Господ ни дава, илюстрират много добре Духовното и Естественото. Ние сме инструктирани да обичаме Господа с цялото си Сърце, Душа и Ум. Но бързо, следвайки тази заповед идва и следващата – да обичаме ближните си като себе си (Мат. 22:39). Това е Духовно; другото е Естествено. Заедно те създават чудесен баланс.

Можем да изкачваме планините от препятствия в живота балансирани само със силата на Божията Овластяваща Благодат.

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличава Божествената Светлина на Бог във Вашето Сърце, Неговата Благодат е върху Вас, което води до ежедневно нарастване на Енергийнито Ниво на Вашата Душа. Вие също ще се свържете със своята Вътрешна Мъдрост във физическата реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко пред и за Вас, но от Вас зависи да заслужите и да приемете, че можете да постигнете само това, върху което се концентрирате.

Тази Духовна Практика Ви дава възможност да станете балансирани, разчитайки на Светия Дух, който ще ръководи живота Ви. Вие резонирате с ума си по много специален начин, който носи спокойна, стабилна честота, която внася ред в хаоса, а разпръснатите и разминаващи се енергии превръща в енергии на сплотеност и хармония. Той поддържа Вашите Духовност и мисли, фокус, концентрация и баланс във всички аспекти на живота Ви.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува Ума, Сърцето, Духа, Душата, Волята и Тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа. Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на 

служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля. Амин”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energyпоемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви все още са над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се извисявате до невероятния Храм Карнак в Луксор, Египет. Храмът на Карнак датира от около 2055 г. пр. Хр. до около 100 г. сл. Хр.

В Храма Карнак има друг древен Коптски Православен Храм и Вие се издигате там, точно пред тази Врата към небето, на която има картуш (ключ за вечния живот изобразяващ името на този за който е направен) на пророк Мойсей.

Вие сте тук в Храма на Карнак, тъй като трябва да почувствате собствената си нужда да балансирате Тялото, Сърцето, Ума и Духа си и да се свържете със Светия Дух, като отворите Сърцето си широко за Духовната Божествена Светлина на Бог.

Сега си представете как се пречиствате във вътрешността на специалното Свещено Езеро в храма, най-голямото по рода си, със Светена Вода.

Вижте себе си вътре в Свещеното Езеро, вдишайте Енергията на Светената Вода, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как душ от капки светена вода се излива върху цялата Ви Човешка Енергийна Структура.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и след това издишайте през Сърдечния Енергиен Център обратно към Свещеното Езеро.

Вече сте пречистени и заставате пред Вратата към Небето в древния Коптски Православен Храм и усещате “Древната Духовна Енергия на тази древна земя”.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и Вечна Любов на Бог около Вас, както и това невероятно чувство за Божествена Светлина носеща Духовно Равновесие, изпратена Ви от нашия Господ.

Вижте и почувствайте как Господ Ви заобикаля, докато стоите над тази уникална древна земя и как Божествената Божия Светлина, над 

Вас се слива с Космическата и Духовна Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез него, с цялата Ви Аура.

Вдишайте тази мощна Древна Духовна Божествена Светлина на планетата Земя, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как тя навлиза във Вашия Коронен Енергиен Център.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Сега вижте и усетете как тази Ярка Древна Духовна Светлина започва да се движи от Вашия Коронен Енергиен Център надолу през Вашия Енергиен Център на Третото Око и издишайте въздуха в него.
Повторете същото, но този път вдишайте въздуха от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как Древната Духовна Божествена Светлина на планетата Земя навлиза във Вашия Енергиен Център на Третото Око. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Сега вижте и почувствайте как тази Ярка Древна Духовна Светлина започва да се движи от Вашия Енергиен Център на Третото Око надолу към вашия Сърдечен Енергиен Център и издишайте въздуха в него.

Повторете същото, но като зареждате с Ярки Лъчи от Божествена Светлина Вашия Слънчев Сплит.

Докато пречиствате Енергийните си Центрове и цялата Енергийна Структура, като се зареждате с Древна Духовна Божествена Светлина на планетата Земя, усетете как зареждането от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy Ви дава тази специална връзка на Вашето Съзнание с Върховното Съзнание на Бог. Почувствайте, че извършването на тази Духовна Практика Ви помага да намерите корена на Вашите проблеми и да детоксикирате (пречистите) Тялото, Ума и Душата си от пристрастяващи грехове, чрез Божествената Светлина на Бог – щом стигнете до него, Вие сте свободни.

Но няма да живеете свободно, докато определени области от живота Ви, официално в робство, не бъдат осветени и очистени от греха. Именно това очистване от грехове ще постигнете с времето по време на Молитва и Медитация с Вашия уникален Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Изчистването от греха е болезнено, но болката е това, което често Ви преобразява и ви носи Духовен и Естествен Баланс.

Помолете Господ да Ви просветли и да Ви даде нов път в живота, пътят на Истинската Мъдрост, помолете да продължите да израствате духовно в щастие.

Докато непрекъснато усвоявате и задържате мъдростта, ще продължите да израствате в щастие.

Силата на Вашата Душа е отключена и слята с Древната Духовна Енергия и Божествената Светлина на Бог.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Pin It on Pinterest

Share This