ЕНЕРГИЙНА ЧЕСТОТА НА ПРИЕМАНЕ НА ЩАСТИЕТО С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Кръстова Гора – България

Кой от нас не иска щастие и радост? Това е нещо, което всеки един от нас пази скъпо в Сърцето си.

Проблемът ни в днешни времена е, че не разбираме какво е истинската радост. Сред този греховен свят радостта е загубила истинското си значение. Имаме на разположение всички видове забавления, но все пак откриваме, че радостта отсъства в Сърцата ни. Няколко пъти, когато сме в състояние да изпитаме някакво щастие, установяваме, че това не е удовлетворяващо щастие, а по-скоро нещо временно, което в крайна сметка избледнява.

Какво е истинската радост?
Намираме описание на истинската радост в Книгата Битие, в която пише, че човекът в Райската градина е бил щастлив, благословен, невинен и съвършено радостен.

Източникът на радостта му е била истинската и непрекъснатата връзка с Бог. Докато е бил близо до Бог, той е бил изпълнен с Божия Мир и се е радвал на съвършената и неописуема Божия Радост. Избирайки да стане независим, като не се е подчинил на Бог, човекът се е отделил от източника на своята голяма радост.

От времето на падението на човека до наши дни хората търсят тази голяма радост. Някои мислят, че ще я намерят в удоволствията на този свят и в греховния живот. Други мислят, че ще я намерят в лукса и насладата от богатството, като например богатият младеж в Евангелието, който е обърнал гръб на нашия Спасител, защото не е пожелал да се откаже от богатството си. Има и такива, които се стремят да намерят радост в пристрастяващи поведения, които се оказват поредния неуспешен опит да забравят болката си и да запълнят липсата на истинско щастие.

Това, което правим днес е да се забавляваме, но това не означава непременно радост.

И така, какво е истинска радост и как можем да я постигнем?

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Бог в Сърцето Ви и Неговата Благодат е върху Вас. Енергийното Ниво на Вашата Душа нараства ежедневно и истинската радост е с Вас, във физическата Ви реалност. Силата, която Ви е създала, е поставила всичко тук пред Вас, но от Вас зависи да го заслужите и да приемете, че това, върху което се концентрирате, се подобрява.

Тази Духовна Практика (Точка на пустота) Ви позволява да намерите истинска радост в Животворното Дело на нашия Господ Иисус Христос, тъй като „Радостта се корени в Христос.“ Истинската радост е да вярваме в това Животворно Дело и да участваме в него чрез чистия и съвършен Християнски живот. Тази радост в Христос никога не може да бъде отнета.

Истинската радост идва от искреното покаяние. Докато плачем за греховете си в света, ние откриваме истинска радост, извираща в Сърцата ни. След това започваме да очакваме с нетърпение Вечния Живот, в който няма да има повече мъка или грях. Когато стигнем до скръб и страдание за Христос, ние чувстваме истинска радост, защото в нея можем да носим Кръста си с Него и да споделяме страданията Му.

Свети Йоан Златоуст го обяснява по следния начин: „скръбта се отнася до тялото, а радостта към духовните неща… И така, възможно е човек, който страда, да не може да се радва, когато страда за греховете си, а да изпита удоволствие, когато е бит и страда заради Христос. Защото такава е радостта на Духа. В замяна на нещата, които изглеждат обременяващи, Духът носи наслада. Те са ви оскърбили и преследвали, но Духът не Ви е изоставил дори при тези обстоятелства. „

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“ Господи на Обичта, Боже на Любовта, ние Те призоваваме в Твоята милост. Приемаме страданията, които ни изпращаш, с радост на нашето сърце. Приемаме мъчнотиите, които допущаш за уякчаване на нашия Дух. Ние без колебание, без двоумение ще изпълним Твоята блага Воля. Изпрати ни Твоя Дух да внесе в нашите сърца, в нашите умове, в нашите Души плода на Любовта, благото на радостта и мира – основата на Твоето търпение и милосърдие. Дарувай ни дара на

вярата, кротостта и въздържанието. Благослови ни, както Си ни благославял винаги. Направи Името Си нам мило на Душите. Въдвори Царството Си в нашите Души. Храни Душите ни с Твоето Слово, да укрепнат в нас всичките Твои добродетели. Нека Твоите светли Духове на Обичта, Вярата и Надеждата да пребъдват в нас сега, и всякога заедно с Тебе! Възнасяме хвала и слава на Тебе, Единнаго Господ и Бог на великата жертва. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си. задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Сега затворете очи и докато ръцете Ви все още са над Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy си представете, че се издигате на красивата Планина от снимката и заставате под тази Красива Дъга.

Вие сте тук, тъй като трябва да почувствате собствената си празнота, за да заличите цялата си негативна енергия, основана на страхове и липса на Вяра. Вие сте тук, за да създадете истинска радост в себе си. Радостта, която унищожава тъгата, дава търпение в трагедията, в молитвите, дава благодат, в труда и борбите дава наслада, в послушанието дава веселие. В гостоприемството тя дава убежище, в надеждата, в траура дава утеха в скръбта, в любовта дава украса, а в търпението – дава награда.

Сега вижте и почувствайте най-голямата и Вечна любов на Бог около вас, както и тази красива Светлина на Дъгата, изпратена ви от Господ Иисус Христос.

Вижте и почувствайте как Господ Ви заобикаля, докато сте под дъгата и как Божествената Светлина на Бог над Вас се слива с Космическата и Духовната Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и чрез него с цялата Ви Аура.

Вдишайте тази мощна Божествена Светлина на Дъгата, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор и почувствайте как тя навлиза във Вашия Коронен Енергиен Център.

Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Сега вижте и почувствайте как тази Цветна Богата Светлина на Дъгата започва да се движи от Вашия Коронен Енергиен Център надолу през Вашия Енергиен Център на Третото Око и издишайте въздуха в него.
Повторете същото, но този път вдишайте въздуха от Вашия Ноосферен Регулатор и почувствайте как Божествената светлина на Дъгата, навлиза в Енергийния Център на Третото око. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Сега вижте и почувствайте как тази Цветна Богата Светлина на Дъгата започва да се движи от Вашия Енергиен Център на Третото Око надолу през Вашия Гърлен Енергиен Център и издишайте въздуха в него.
Повторете същото, като зареждате Енергийните Центрове на Сърцето, Слънчевия Сплит, Сакралния Енергиен Център, Коренния Енергиен Център и Енергийните Центрове на краката и стъпалата с цветната дъгова светлина, и ги пречистете от всякакви страхове и негативни емоции. Това става като създавате мостове от дъги между Енергийните си Центрове.

Докато го правите, смирете се и помолете Бог да Ви даде благословията да усетите Духовната Радост.
Радостта, основана единствено на Господ – не е докосната от света и се върти около това кой е Бог и какво е обещал за своите деца. Това е реалност, която надминава нашето разбиране. Това е мир, който пребивава в Сърцето, което знае че независимо от всичко нещата ще бъдат наред, защото Господ Иисус Христос държи под контрол резултата. Радостта, която не е мотивирана или повлияна от света, но остава постояннен вътрешен стабилизатор над нашите емоции или обстоятелства.

Когато Божията Светлина на Бог грее в нашия живот – когато ние се поставяме непрекъснато в Неговото присъствие чрез нашата молитва, пост, размишляваме върху Неговото Слово, участваме в самия живот на Църквата и всяко друго нещо, което правим, за да бъдем в Неговото присъствие – получаваме Сърце, което е пълно с радост.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от Божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Радостта идва от това да познавате Бог, да се наслаждавате на това, което Бог е направил за Вас и да вярвате, че Той постоянно се грижи за Вас. Нека Истинската Радост бъде в Сърцето Ви!

Pin It on Pinterest

Share This