ЕДИННОСТ МЕЖДУ СЪРЦЕ И УМ (ПЛАМТЯЩО СЪРЦЕ)
С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
Молитвена Скала на Свети Йоан Рилски
Рила Планина, България
 

По време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy се създава тясна връзка между Сърцето и Ума Ви, така че да можете да изпитате Перфектно Единство на всички Ваши Мисли и Емоции. Тази връзка Ви позволява да синхронизирате Сърцето и Мозъка си с Върховното Съзнание на Бог.

Вие се доверявате на Бог и на факта, че Той контролира Вашия живот.

Сърцето Ви общува с ума Ви, като постоянно изпраща сигнали до него и обратно, благодарение на което изпитвате мисли и емоции. Въпреки че може би не разбирате съзнателно това единство, именно тази комуникация между Сърце и Мозък, се отразява на всеки аспект от живота Ви.

Когато почувствате негативни емоции като гняв или ревност, Сърцето Ви изпраща сигнал до Мозъка, който отразява емоцията. Тъй като негативните емоции са неуравновесени и променливи, точно по този начин чрез тях, сигнала се проявява в мозъка.

Когато изпитвате позитивен подем, Сърцето Ви възприема емоции като признателност, радост, грижа и любов. Поради това ритъмът на Сърцето Ви става равномерен и започва да изглежда като гладка, хармонична вълна. Това се нарича Модел на Последователност, Свързаност на Сърдечния Ритъм.

Когато генерирате Съгласуван Сърдечен Ритъм, системите на тялото работят с повишена ефективност и в хармония.

По време на Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy Вие увеличавате Божествената Светлинна Енергия във Вашето Енергийно Поле и започвате да привличате Светлинни Вълни, които са положителни мисли, дадени ви от Създателя. Колкото по-голяма е силата на Божествената Светлина във Вас, толкова по-силно ще бъде проявлението на Вашата собствена сила, основана на дълбоката Ви Вяра в Бог. По този начин блокирате негативните мисли, с които Сатаната атакува Сърцето Ви.

Винаги трябва да бъдете внимателни, както в моменти на щастие, така и в моменти на тъга. Когато сте щастливи, не трябва да губите контрол чрез жизненост и смях, а когато сте тъжни, не трябва да сте толкова мрачни, че да си личи.

Причината за това е, че Сатаната стреля към Вас лоши мисли като стрели, но не може да разбере дали Сърцето Ви ги възприема. Но тъй като той е експерт, след като стреля със стрела – тоест, след като Ви нападне със зла мисъл – наблюдава лицето Ви и всички движения на тялото Ви и въз основа на тях той преценява колко добре стрелата е ударила Сърцето Ви. Ако види, че Душата е ударена, тогава стреля повече стрели към това слабо място, за да я убие. Но ако заключи от външните знаци, че Душата не е ранена, той променя атаката си и т.н.

Следователно, когато сте щастливи, трябва да го скриете в себе си, за да не го открие той чрез вашата небрежност. В случай, че го направи, той ще се опита да ви ограби с някое изкушение. По същия начин, когато сте тъжни, не позволявайте да си личи, за да не увеличи той мъката Ви, след като разбере причината за Вашата тъга.

Тази Духовна Практика ви позволява да поддържате балансирано състояние, когато сте щастливи и когато сте тъжни, и поради това, че Дяволът не знае точно какво се случва вътре във Вас, той не знае и как да се бори с Вас!

Знайте, че Сърцето Ви генерира най-голямото Електромагнитно Поле във Вашето тяло, което прониква във всяка клетка и може да действа като синхронизиращ сигнал за тялото. Енергията на Биоелектромагнитното Поле на Сърцето не само се предава вътрешно към Мозъка, но също така може да бъде засечена и от другите в неговия обхват на комуникация.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете Псалом 26:

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота 

и да посещавам Неговия (свети) храм, защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „търсете лицето Ми“; и Бз ще търся лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми; не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа!

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Готови сте да постигнете ПЛАМТЯЩО СЪРЦЕтова, което гори с Христовия Дух! Където и да се намира това Сърце, то разпалва всички Сърца, свързани с него. Този вид Сърце е привързано към Господ и е способно да промени безчуствените Сърца на хората и да ги превърне в топли Сърца, годни за жертва на любов, която е угодна да радва Божието, Благодатно Сърце. Пламтящото сърце се противопоставя на греха със сила. Такова Сърце е способно да превърне тези грехове от абразивни тръни в небитие. Човек с такова Сърце превръща любовта към света с всичките му удоволствия, в живот на благодарност към Господ, че е създал такъв красив свят заради него. Той превръща похотите на плътта в Духовни Сензационни Чувства, включително Невероятна Любов към Господ!

Сега затворете очи и си представете, че сте изправени пред река Йордан, където Свети Йоан Кръстител Кръщава с Вода за Покаяние.

Това е мястото където Господ Иисус Христос също Кръщава, но със Светия Дух и Огън.
Чувате само шума на водата, който успокоява Вашите негативни емоции и чувства.
Сега си представете, че влизате във водата и краката Ви са потопени в нея, докато усещате красива Божествена Светлина, която затопля цялото Ви същество.

Сега излъчете чувство на признателност към Господ Иисус Христос, тъй като той е тук, за да Ви кръсти със Свети Дух и Огън.

Вижте и почувствайте как Божествената Светлина на Бог Ви заобикаля и как сте в средата на триъгълник, който представлява Света Троица. Божествената Светлина на Бог се слива с Космическата и Духовната Енергии, съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy.

Вдишайте Божествената Светлина на Бог, представяйки си, че тя е в триъгълна форма, излизайки от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и почувствайте как този триъгълник, направен от Светлината на Света Троица, навлиза във Вашите Енергийни Центрове на краката, преминавайки през тях, след това през Вашите Коренен, Сакрален, Слънчев Сплит, Сърдечен, Гърлен. Трето Око, Коронен Енергийни Центрове и се слива с тях, тъй като те самите имат триъгълна форма в сърцевината си. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го правите, почувствайте лечебната енергия на Света Троица, която възстановява всичките Ви клетки и създава много специална връзка между Сърцето и Ума Ви. След това издишайте през устата си и докато го правите визуализирайте как Божествената Божия Светлина Ви заобикаля и изпълва Всеки Слой от Вашата Аура. Приемате Светия Дух с широко отворено Сърце и изпълнени със Светлина.

Сега вдишайте отново въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, вижте и почувствайте как Божествената Светлина на Света Троица навлиза във и зарежда Вашия Сърдечен Енергиен Център с Животворяща Вода, Светия Дух и с Огън.

Сега помолете Божия Дух, обитаващ във Вас, да работи, като ви предоставя:

• Огнено Сърце, възпламенено от любов към Бог и хората, като по този начин направи от него икона на небето.
• Заслугите на кръста, прошка на греховете чрез покаяние, за да подновите завета Му с Вас и да извлечете от Сърцето си всички светски желания.
• Възможността да направите от Сърцето си постоянно светеща лампа.
• Подаръка на лидерския Дух, който има за цел спасението на всички.
• Възможността да превърнете Думите на Светата Библия в Осветени Думи и те да бъдат вписани в Сърцето Ви!
• Смелостта да помолите Божия Дух да ви обхване със своята огнена стена, за да ви предпази от огнените стрели на врага!
• Божията Вътрешна Слава!
• Благословение за Сърцето Ви от което да направите храм, подходящ за Неговото жилище, а Душата Ви – небесен обитател.

Сега почувствайте истинските чувства, като признателност и състрадание и как те увеличават съгласуваността на Сърцето и ума Ви, и как те започват да работят заедно в баланс и хармония.
Вижте как започвате да поемате отговорност за енергията, която проектирате, като ставате по-съзнателни за своите мисли, чувства и нагласи.

Сега поставете Ноосферен Регулатор Soul Energy върху главата си.

Почувствайте Божията Светлина, която изпълва Вашата Човешка Енергийна Структура с Живата, Истинска Сила на Светия Дух. Светият Дух е във Вас, пречиствайки, зареждайки и балансирайки Сърдечния и Коронен Енергийни Центрове.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като до този момент вече сте се смирили и сте предоставили контрол над живота си на Бог, Вие сте готови да се подчините.

Вие сте на пътя на приемането на Божията любов и смирение. Трябва да се чувствате защитени от Божествената Светлина на Бог и да Му се доверявате.

С времето и редовното практикуване ще станете по-спокоен, по-фокусиран индивид, който е повече от способен да се справя с обратите, които са част от живота. Ще фокусирате вниманието си много по-ясно и ще разберете нещата по-добре.

Когато сте в състояние на съгласуваност, е по-вероятно да се изправите пред предизвикателствата си по творчески и интуитивен начин.

Pin It on Pinterest

Share This