ДУХОВНО ВЪТРЕШНО БОГАТСТВО

Созопол, България

Искали ли сте някога да изпитате лично Духовното Богатство?

Вярвам, че само чрез него можете да постигнете това от какво се състои Физическото Богатство – физическа, финансова, емоционална и духовна хармония, както и пълнота в живота Ви.

Духовното Богатство започва отвътре и не зависи от придобиването или натрупването на нещо външно за Вас.

Точно тази вътрешна сила започва да се развива във Вас чрез използването на Ноосферни Регулатори Soul Energy!

Бог иска да бъдете Духовно Богати!

Библията учи, че Бог е Любов. Бог Ви обича. Той иска да се насладите на Неговата любов. Най-голямото удовлетворение, което всеки може да изпита, е да дава и да получава Божията любов. Ние сме били направени от Бог за това.

Казано е, че Божията Любов е Безусловна, но Неговите Благословии не са Безусловни.

Божиите благословения текат, когато живеете в хармония с Божиите принципи. 

Благословията може да спре, когато започнете да мислите и да действате неразумно.

Не бъркайте Божиите Благословения с Божията Любов. Ако нещата не работят добре за Вас в момента, това не означава, че Бог не Ви обича. Това означава, че или трябва да промените мисленето си, или да сте търпеливи, или и двете.

Всички ние имаме трудни моменти. Понякога са объркващи. Но поглеждайки назад, обикновено можем да видим как, ако сме били по-малко невежи и ако сме имали повече търпение, всичко би било много по-добре за нас. Бог иска да имаме повече знания и търпение. Той иска да бъдем Духовно Богати.

Божията Воля е да сме изпълнени с Божията Любов и да познаем Божията Мъдрост.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! 

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

„ Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.” Йоан 10:10

Йоан каза:„ Възлюбен, желая преди всичко да просперираш и да бъдеш здрав, дори когато Душата ти просперира. ” 3 Йоан 2.

Апостол Йоан Богослов е имал дълбока връзка със Сърцето на Бог и е знаел, че Бог иска нашите Души да просперират. Те просперират, когато направим промените, които позволяват любовта на Бог да тече в нашия живот!

„Защото знаете благодатта на нашия Господ Иисус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите Вие чрез Неговата сиромашия. “ 2 Коринтяни 8: 9

„ Господ е превъзвишен, защото обитава нависоко; Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда. А чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената ти; Страхът от Господа е Неговото съкровище.” Исая 33: 5-6

„ за да се утешат сърцата им и, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят Божията тайна, т. е. Христос, в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. “ Колосяни 2: 2-3

Евангелието на Истината (Наг Хамади Кодекс I и XII)

СИНЪТ НА ГОСПОД Е ИИСУС НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СЛАДОСТ

Неговата мъдрост съзерцава словото, учението му го изразява, знанието му го разкрива, честта му е корона върху него, радостта му се съгласява с него, славата Му го възвисява, образът му го е разкрил, почивката му го е получила, любовта му го е въплътила, доверието му го е прегърнало.

Така Словото на Отца се разпространява във всички, като е Плод на Сърцето Му и израз на Волята Му. Той поддържа всички. Той ги избира, а също така приема характера на всички и ги пречиства, карайки ги да се върнат при бащата, към майката, Иисус на най-сладката сладост. Бащата отваря пазвата си, а пазвата му е светият дух. Той разкрива скритото си Аз, което е неговият син, така че чрез състраданието на Бащата вечните същества да го познаят, да прекратят умореното си търсене на Бащата и да почиват в Него, знаейки, че това е почивка. След като попълни непълното, той отстранява формата му. Формата на това, което беше непълно в света, на което служи.

Защото там, където има завист и раздори, има непълнота; но там, където има единство, има и пълнота. Тази непълнота е възникнала, защото не са познавали Бащата. От момента, в който познаят Бащата, непълнотата ще престане да съществува. Както неведението изчезва, когато човек придобие знание, и както тъмнината изчезва, когато се появи светлината, така и непълнотата се елиминира от пълнотата. Със сигурност от този момент нататък формата вече не се проявява, но ще бъде разтворена в сливане с единство. Сега творбите им лежат разпръснати. След време единството ще направи пространствата завършени. Чрез единството всеки ще разбере себе си. Използвайки знанието, човек ще се пречисти от множеството в единство, поглъщайки материята в себе си като огън и тъмнина от светлина, като смъртта от живота.”

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете и затворете очи.

Направете бърз преглед на Сърцето си. Какво е в основата на Вашата наслада? Какво Ви разстройва или предизвиква гняв и безсилие? Тези мотивации дават представа за основните Ви сърдечни проблеми. Трябва да изгоните и разрушите всякакви идоли, които се опитват да пребивават в Сърцето Ви, като алчност, завист, похот, гордост и ревност.

Дръжте Бог на първо място в живота си и всичко останало ще поднови реда си.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и пречиства Енергийната Ви Система, и като увеличава Енергийната Ви Вибрационна Сила, се измъквате от тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте най-голямото благословение, което можете да познаете, най-голямото богатство, което можете да имате – богатството да имате интимна връзка с нашия Създател.

За някои съмняващи се може да изглежда глупаво, но наистина Бог иска да общува с Вас и с мен. Бог е добър и наистина да Го познаваме носи най-голямото удовлетворение и удоволствие, което всеки би могъл да познае. Ако познаването на човешкта личност на физическо ниво чрез секс може да донесе удоволствие и удовлетворение, познанието на Всемогъщия Бог на Духовно Вечно Ниво чрез Вяра може да донесе много повече удоволствие и удовлетворение! И колко по-трайни и стойностни биха могли да бъдат истинските отношения с Бог!

След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до вашия Енергиен Център на Третото Око!

Кажете, че в Сърцето Ви живее Светлината, която не се проваля.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате чрез тях Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух и го оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Моля Ви да призовете Бог чрез Господ Иисус Христос, да поставите живота си в Неговите ръце и да имате доверие, че Неговото дело на Кръста, Ви дава възможност да имате нов живот. След това разберете какви неща Бог ненавижда в живота Ви, нещата, които блокират потока на Божията любов, и се отървете от тях. Продължавайте да търсите и продължавайте да правите онова, което Бог Ви показва, и ще се радвате на Духовно Богатство, без значение каква е настоящата Ви ситуация.

Pin It on Pinterest

Share This