Духовни практики

ДУХОВНИ МОЛИТВЕНИ И МЕДИТАТИВНИ ПРАКТИКИ ПО ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО

ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО са начин за споделяне на добрата новина за спасението, което е достъпно чрез вярата в Господ Иисус Христос.

Споделям ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО с Вас, по начина, по който бяха разкрити на мен, Стела Каменова. Това, което ще прочетете тук, не е взето или чуто от никой друг във физическия свят.

Бог Ви обича и има прекрасен план за живота Ви.

Какво Ви възспира от Божията Любов? Какво Ви пречи да имате обилен живот?
Човечеството е опетнено от греха и затова е отделено от Бог. В резултат на това не можем да познаем прекрасния план на Бог за нашия живот.

Какво е решението?
Господ Иисус Христос е Единственият Източник на Бог за спасението на Душите ни. Само чрез Него магат да бъдат опростени греховете ни и да възстановим отношенията си с Бог.

Както е казано от Йоан 14:6: „Аз съм Пътят и Истината, и Животът. Никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“

СИЛАТА НА МОЛИТВАТА И МЕДИТАЦИЯТА (РАЗСЪЖДЕНИЯТА) ПО ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО С НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Бог е Дух и тези, които Го почитат и Му се покланят, трябва да го боготворят в Дух и Истинност.
Тъй като Божията субстанция е Дух, трябва да използвате своя Дух за да „почитате Бог“. Използвайки Духа си, Вие бихте могли да се свържете с Бог, да Го пиете като Жива Вода и да попиете Бог във Вашето същество.

ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО управляват живота и позволяват на отделните Души да се развиват. Нищо не съществува извън ВЪРХОВНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОГ И НЕГОВОТО СЪТВОРЕНИЕ. Цялото Сътворение се стреми към СЪВЪРШЕНСТВО. Само онова, което е ПЕРФЕКТНО Е ВЕЧНО, несъвършеното е временно.

Съществуват Природни и Физически Закони, които управляват и контролират нашите резултати. Съществуват и ДУХОВНИ ЗАКОНИ, които контролират нашата вечна съдба.

Физическите закони, които нашите науки откриват, като законите на физиката, химията, биогенетиката, инженерството и др., образуват подмножество на Духовните Закони на Сътворението, защото Духът контролира материалния свят.

Бог е създал естествен обект като модели, възпроизвеждащи нещата, които се намират в Духовното Царство. Всеки ден се събуждаме, ставаме от леглото и никога не мислим за повечето от тези природни закони, които управляват живота ни. И все пак те влияят върху това, което правим, и резултатите, които получаваме, независимо дали мислим за тях или не. Законите за движението, законите на гравитацията, законите на термодинамиката и законите на аеродинамиката са само част от научните системи, от които зависим. Бог е създал тези природни системи, за да можем да разчитаме и да имаме увереност в тях всеки ден чрез Вяра. Вие независимо дали можете или не можете да разберете как работят тези закони, въпреки това можете да повярвате в тях и да ги използвате в своя полза или вреда, както на себе си, така и на другите, в зависимост от това, което желаете.

Бог е високо организирана Върховна Интелигентност. Всяка организация изисква структура и закони. Това важи и в Божието Духовно Царство. Бог действа съгласно набор от строги ЗАКОНИ НА СЪТВОРЕНИЕТО. Много хора обичат да мислят, че Бог е всемогъщ и това означава, че Той може да прави каквото си поиска, когато пожелае, на всеки, който иска. Не се съмнявам, че Бог е достатъчно мощен и може да направи точно това, но докато четем Божието Слово, можем да открием, че Бог е наложил ограничения и граници върху себе си чрез Своя замисъл. Бог е пренесъл Духовната способност, свободната воля, способностите за вземане на решения, разсъжденията, мисловните процеси и дори авторитета в човешката раса.

Времето за Невидимия Духовен Свят да бъде най-важния в нашия живот вече настъпи! Но само Невидимият Духовен Свят на Господ Иисус Христос и Света Троица!

Молитвата и Медитацията с Ноосферни Регулатори Soul Energy подготвят Ума Ви да възприеме в дълбочина Божието Слово и ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО и оказват много голяма ефективност при запълване на празнотата в сърцето и Душата Ви!

Всяка Духовна Практика с вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy може да се изпълнява от Вас, независимо дали сте във Вашия дом, офис, в Божия църква или храм, или някъде навън сред природата – на плажа, в планината, в парка, в града.

ДУХОВНИ ПРАКТИКИ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
ПО ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО

ЗАКОНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО, разкрити пред мен са Космически и Духовни. Те са свързани с изключително чиста и силна Вяра в Бог дълбоко в Сърцето и в Душата Ви. Те могат да бъдат приложени на практика в живота Ви само при наличието на такава Вяра.

Точно това е основната роля на Ноосферни Регулатори Soul Energyда увеличат Божествената Светлина на Бог във Вашето Тяло, Ум, Сърце, Душа и цялостната Ви Енергийна Система! Чувствайки Божествената Светлина на Бог в себе си, Вашето доверие трябва да бъде поставено в Господ Иисус Христос! С течение на времето животът Ви ще се промени към добро, но това ще бъде по-добър живот, основан на Вашата Любов към нашия Господ! Тази Ваша вяра, тази най-голяма любов от всички към Бог, ще издигне Душата Ви и ще я подготви за Вечен Живот в Царството Небесно!

Основната цел на тези Духовни Практики е да Ви помогнат да изучавате и разбирате ЗАКОНИТЕ на Сътворението, тъй като само тогава можете да им се подчинявате и да успеете да живеете живота си, водени от Божията Мъдрост!

Невинността, невежеството, неосъзнаването на Законите на Сътворението не Ви освобождават от резултата, който те предизвикват. За да избягате от Вашата система от фалшиви вярвания или от Вашето Его, трябва да направите грешка, и при извършването и да признаете съществуването на Законите на Сътворението. След това трябва да научите как работят. Можете да решите да се подчинявате на Законите.

Да се подчиняваш на Законите или да се поставяш в тях, се състои в това да се наслаждаваш на всичко, което правиш и да приемаш другите такива, каквито са! Законите на Сътворението са предназначени за Вас, Вие да се променяте вътрешно, а не Вие да се опитвате да променяте другите.

Принципът на работа с тези Духовни Практики включва:
• Научаване и разбиране на Законите на Сътворението
• Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy
• Възприемане и изпълнение на Законите на Сътворението чрез отваряне на Сърцето Ви за Истинската Мъдрост На Бог в тях

Задайте си следните въпроси, докато правите Духовните Практики по Законите на Сътворението:

• Как тези Закони на Сътворението се прилагат към живота ми?
• Какви промени трябва да направя?
• Как ще извърша тези промени?
• Какво имам?
• Какво искам да имам?
• Какво се случва около мен?
• Какво се случва с мен?

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This