Духовни практики

ДУХОВНИ МОЛИТВЕНИ И МЕДИТАТИВНИ ПРАКТИКИ ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ СВЕТОТО ПИСАНИЕ

Кумран, Израел 

Библията е сбор от 66 книги и писма, написани от повече от 40 автори за период от около 1500 години. Оригиналният текст на Библията е написан само на три езика – Иврит, Гръцки и Арамейски. Старият Завет е написан в по-голямата си част на Иврит, с малък процент на Арамейски. Новият Завет е написан на Гръцки език. Думата „Библия“ произлиза от Библос на Гръцки и означава книга или книги. Другите термини за Библията са Свещеното Писание или Писанията, което означава „Свещени писания“.

Самата Библия твърди, че е Вдъхновеното Божие Слово или „Боговдишан” (2 Тимотей 3:16: 2 Петър 1:21). Разгръща се като Божествена любовна история между Бог-Създател и обекта на Неговата любов, човечеството. На страниците на Библията научаваме за взаимодействието на Бог с хората. Ние откриваме Неговите цели и планове от началото на Сътворението и през цялата история.

Намирането на вътрешен мир в себе си чрез тази философска форма на Медитация се привежда в съответствие със Свещения Текст на Писанието.

Молитвата и Медитирането (разсъждаването) върху Текстовете от Светото Писание Ви дава възможност да се хармонизирате както със себе си, така и с другите. От своя страна това може да ни помогне да постигнем по-хармонична Вселена като цяло.

СИЛАТА НА МОЛИТВАТА И МЕДИТАЦИЯТА (РАЗСЪЖДЕНИЯТА) ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ СВЕТОТО ПИСАНИЕ С ВАШИТЕ
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Бог е Дух и тези, които го боготворят трябва да се покланят в Дух и Истинност.
Тъй като Божията субстанция е Дух, трябва да използвате своя Дух за да „почитате Бог“. Използвайки Духа си, Вие бихте могли да се свържете с Бог, да Го пиете като Жива Вода и да погълнете Бог във Вашето същество.

Молитвата и Медитирането с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, подготвят Ума Ви да поеме и усвои Божието Слово и Неговите принципи с най-голяма ефективност.

Всяка Духовна Практика с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, може да се изпълнява от Вас в дома Ви, в офиса, в църква или храм, или някъде навън – на плаж, на планина, в парка, в града.

Помислете си за това кога за последен път отделихте време за да прочетете текст от Библията, да помислите задълбочено какво означава и да позволите на Ума си да открие как това учение може да помогне на Вас и на Вашето настояще?

Загубихме нещо изключително важно в този модерен живот. Натрупахме много електронни чудеса, много забавления и сме претоварени от много работа и отговорности. Но най-важната част от това, което прави живота ценен да се изживее е извадена от нашето съществуване.

Дълболият Размисъл върху Светото Писание – това да позволим на Ума си да размишлява върху богатството, скрито в Думите на Господ и на Светите Отци и Праотци, на Мъдростта и Истината да проникнат в нашето Сърце и да ни превърнат в това което трябва да бъдем –ето това липсва.

Балансът, който идва от Писанието, не е само интелектуален, академичен баланс.

Молитвата и Медитирането с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, създава специален Сърдечен баланс, при който Вие поставяте Бог на първо място в живота Ви, а себе си в позиция, в която осъзнавате готовността си да следвате плана на Своя Създател уповавайки се на Него с пълна Вяра. Развивате специален начин на мислене при който се питате и вслушвате в казаното Ви от Господ относно напредване във Вашето Духовно развитие, относно по-добър живот в Господ Иисус Христос. Мисля за това какво казва Библията за мен, как мога да се подобря и как мога да стана по-добър чрез това, което казва най-свещената книга.

Когато започнете да мислите по този начин, ще откриете много неща във Вас които се нуждаят от подобрение, но кой мисли за това? Ние сме заети. Имаме какво да правим. Трябва да побързаме. Но всъщност имаме нужда от баланс.

Трябва да мислим за Светото Писание, защото то трябва да ни контролира, да ни преобрази и да ни направи по-близки с Бог, отколкото сме били, с по-дълбоко разбиране на това, каква е Неговата Воля. В крайна сметка това е разкрито в Писанието и в Сърцата ни сме привлечени към това.

Молитвата е централната алея, която Бог използва, за да ни преобрази. Склонни сме да мислим за „ходатайствена молитва“, когато говорим за молитва, но в молитвения живот има много повече от това. В молитва започваме да мислим Божиите Мисли: ние желаем това, което Бог желае; ние обичаме това, което Бог обича; ще правим това, което Бог желае. В молитва ние сме сътрудници с Бог. Ние работим с Бог, за да определим бъдещето. Молитвата е въпрос на отваряне на себе си, за да може Божият живот и сила да преминат през нас в другите.
Медитацията ни въвежда във вътрешния живот.

Докато четем откъс от Писанието, Бог ни кани да слушаме в тишина и уединение. Това е основното отношение на молитвата. Бог ни говори по Божия начин. Ние осъзнаваме присъствието на Бог в и около нас. Може да продължим разговора си с Бог. Завършваме молитвената сесия с преглед. Това не е „Изучаване на Библията“. Това е молитва с твърдата вяра, че нашите Писания са Живо Слово, което може да ни говори всеки ден по нови начини.

Животът в Силата на Духа не отменя необходимостта от Божието Слово, но работи в тандем с него. Ценността на Библията е, че това е Вдъхновеното Божие Слово. Това не означава, че Бог не може да говори с нас извън Библията. Бог иска да взаимодейства с Вас всеки ден чрез Светия Дух. Но това означава, че Бог няма да Ви каже нещо чрез Светия Дух, което противоречи на това, което Той вече ни е казал чрез Своето Слово. Ето защо трябва да знаете какво казва Библията, защото това са границите, които Бог използва за да ни говори чрез Светия Дух.

ДУХОВНИ ПРАКТИКИ С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ СВЕТОТО ПИСАНИЕ

Задайте си следните въпроси, докато правите Духовните Практики върху Текстове от Светото Писание:

• Как този пасаж е приложим в моя живот?
• Какви промени трябва да направя?
• Как ще извърша тези промени?
• Каква ще бъде молитвата ми относно тази истина?
• Кой стих в този раздел трябва да запомня?
• Каква илюстрация или словна картина ще ми помогне да запомня прочетеното?

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This