НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА МОТИВАЦИЯ

Крушунски Водопади – България

Мотивацията е това специално гориво, което Ви кара да постигате целите си. То е това, което Ви държи оптимистични и решени да успеете дори и в най-трудните времена.

И все пак да разберете как да сте постоянно мотивирани е предизвикателство. Твърде често се оказвате в капана на една непрекъсната спирала на отлагането. Не можете да свършите това което искате. Не можете да направите нищо над минималното, тъй като импулсът Ви за предприемане на действия в общи линии не съществува.

Ноосферни Регулатори Soul Energy носят енергийните честоти на мотивацията на самия Господ в сърцето Ви!

Какво мотивира Бог?

Нашият Господ е трогнат от взаимната любов, която съществува през вечността между Бащата и Сина чрез Духа. Тази любов е това, което подтиква Бог да ни създаде и е причината за неговото позволение да съгрешим, като обичаме себе си; както и прочината за това да изпрати своя Син, за да ни спаси от нашия грях на самолюбието.

Любовта на Отца към Сина и отговора на Господ Иисус Христос 

изразяват върховната мотивация на Бог, който иска да участваме в тази любов, но не и да ни принуждава да я чувстваме, тъй като Той ни дал свободна воля.

В Йоан 17, Господ Иисус Христос представя отношенията си с Отца като мотивирана от любов слава, така че Триединното общение „преди да е съществувал светът“ (стих 5) е едно от споделената слава. Любовта е в основата на този план, любов, която обхваща всички, които реагират на нея и която формира общение на любовта: „за да може любовта, с която ме обичаше, да бъде в тях и аз в тях“.

В 1 Йоан 4, божественото общение е представено от декларацията, че „Бог е Любов“. Апостол Павел, знаейки това, пише на Коринтяните, че в духовно-свързаната триада на вярата, надеждата и любовта „най-великото от тях е любовта“ (1 Коринтяни 13:13).
Божествената Любов ни показва Божието Сърце, като Духът ни се разкрива в спасението, докато „излива” своята любов в сърцата ни. Бог обичаше света – разкривайки широкото качество на своята любов – че е пратил Сина Си на смърт, за да ни възкреси от смъртта във възкресения живот на Сина (Йоан 3:16).

Това означава, че за нас да бъдем „правилни“ с Бога – тоест да бъдем „праведни“ и „примирени“ – това за нас е да споделим неговата мотивация. Този призив към любов е това, което той нарича „най-голямата заповед“: нищо друго не работи.

Чрез Молитва и Медитация с Ноосферни Регулатори Soul Energy това, което Ви мотивира в ежедневната борба на живота, ще се промени. Ако мотивацията Ви е всичко, което предлага естественият свят (богатство, популярност, успех, физическо удовлетворение и т.н.), това ще се промени и Вие ще имате Божия мотивиращ фактор в центъра на живота си. Ако мотивацията Ви е свързана с друг човек (да спечелите уважение, да ги накарате да Ви служат, да си проправите път, да изпитате „истинска любов“ и т.н.), това ще се промени и ще бъдете мотивирани от Божия план за Вашето ежедневие.

От Божия гледна точка има една основна мотивация за живот. Встъпителните стихове на Евреи Глава 12 гласи, че Господ Иисус Христос е тази мотивация.

Pin It on Pinterest

Share This