ГОТОВНОСТ ЗА ПРОМЯНА

Небето над Планина Кармел
Хайфа, Израел

ДА НЕ ГРЕШИМ УМИШЛЕНО е това, което трябва да променим, за да получим Божията Благодат.

Библията определя греха като престъпване или нарушение на Божия Закон (1 Йоан 3: 4). Описва се също като неподчинение или бунт срещу Бога (Второзаконие 9: 7), както и като независимост от Бога. Оригиналният превод означава „да пропуснете белега“ на Божия Свят, стандарт на правда.

Следователно целият грях има своите корени в идолопоклонството – опитът да се постави нещо или някого на мястото на Твореца. Най-често това е някой. Въпреки че Бог допуска греха, той не е автор на греха. Всички грехове са обида за Бог и те ни отделят от него (Исая 59: 2).

Грехът, който нашите прадеди са извършили в Райската градина, е причината да бъдем поставени тук. Тъй като човекът е бил честен и безобиден, без да има представа какво е греха, той е трябвало да бъде изпитан като рационална и свободна личност, за да реши съзнателно отношенията си с Бог. За да докаже това, той е трябвало да се придържа към Божията заповед да не яде от плодовете на дървото на познанието за доброто и злото. Човек не се подчинил на заповедта и е предал доверието си в Божията Воля.

Това действие предизвиква тройна вина за нашите предци. Първо, те не се подчинили на Онзи, който е издал заповедта. Второ, това бил несправедлив акт на дързост, неблагодарност и липса на признателност към Създателя на благодетелите. Трето, това е бил ирационален акт, тъй като те са знаели, че смъртта е следствие от престъплението им.

Основната причина за отстъплението на човека е било желанието му за независимост и желанието му да стане равен на Бога, към което дяволът го е подвел измамно. Те вярвали, че сами ще станат Богове и така ще си станат самодостатъчни. Вместо това те са станали като Сатаната, който ги е измамил. Така думите на Създателя са потвърдени: „няма да ядете (от плода), защото в деня, когато ядете от него, непременно ще умрете“ (Битие 2, 17).

Със своя грях човекът е паднал от високия си статус. Последствията са били трагични. Неговият „образ“ е изгубил даровете на Светия Дух, с които е можел да осъществи своята съдба, която е била да достигне „подобието“ към Бога. Откъсвайки се от източника на Вечния Живот, той e загубил способността да стане безсмъртен, нетлеен и непроменим.

Природата на Адам е компрометирана. Той е попаднал в необходимия капан на корупцията и смъртта. Страстите, желанията и склонностите са го заляли. Умът, лишен от произхода на Истинската Светлина, станал тъмен, заблуден и се покланял на „природата, а не на Твореца“.

След като паднал, човекът все още има усещане за доброта в себе си и може да работи за усъвършенстването си.

Хората в миналото са извършвали умишлени грехове също толкова често, колкото и днес. И така, какъв е пътят, който трябва да извървим, за да получим прошка за греховете си?

Прошка за умишлен грях винаги е получавана чрез Божията Благодат.

Днес знаем, че тази Благодат е достъпна за нас чрез Живота, Смъртта и Възкресението на Господ Иисус Христос, но преди Неговата смърт и Възкресение Божията Благодат все още е била налична, но те просто не са разбрали как Бог я е направил на разположение. Вместо това те е трябвало просто да зависят, да разчитат и да се доверяват на Божията доброта и Неговата Благодат, разширена върху тях.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в негоСилата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова специално за тази Духовна Практика.

Започнете да мислите за греховете, с които сте наясно че извършвате в собствения си живот. Изповядайте следните три грехове, които почти сигурно са част от проблема: невежество, неверие и гордост.

Знаете ли за осигуряването на Бог в областта на изцелението, която е предоставена за Вас? Изучавали ли сте Писанията по този въпрос? Ако не сте го направили, трябва да го направите и да се отървете от всяко невежество.

„Людете Ми загинаха от нямане на знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада. “ Осия 4:6

„Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен..“ 1 Йоан 5:17

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда..“ 1 Йоан 1: 9

„ Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.‘‘ Галатяни 5:16

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да Ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото Ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.“ 1 Коринтяни 10:13

„Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.‘‘ Яков 1:12

„ И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от Вас.“ Яков 4: 7

„ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ..“ Римляни 6:23

“Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.‘‘ Второзаконие 30: 15-16

„ А които са Иисус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й..“ Галатяни 5:24

“ Но ако един човек съгреши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях. И свещеникът да направи умилостивение пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание; когато съгреши от незнание, да направи умилостивение за него, и ще му се прости. Един закон да има за Вас, както за туземеца от израилтяните, така и за чужденеца, който е пришелец между тях, когато съгреши от незнание. Но ако някой съгреши с надменна ръка, бил той туземец или чужденец, той показва презрение към Господа; тоя човек ще бъде изтребен измежду людете си. Понеже е презрял Словото на Господа и престъпил заповедта Му, тоя човек непременно ще се изтреби, беззаконието му ще бъде върху него.“ Числа 15: 27-31

„ И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в Небесното Царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в Небесното Царство. „
Матей 5:19 ’

Непростим Грях – „Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.“ Марк 3:29

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над Него и затворете очи.

Почувствайте Божията Светлина на Бог, която Ви осветява, която Ви утешава и пречиства Енергийната Ви Система, увеличавайки Вашата Енергийна Вибрационна Сила, която Ви вади от тъмнината. Не се боите повече.

Точно сега в този много специален момент вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Любов на Господ навлиза в тялото Ви през пъпа и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как Божествената Светлина и Безусловната Божия Любов издигат Духа Ви в каквато и буря да изпитвате. Може да сте загубили всичко, но Бог знае. По-важното е, че Той се грижи за Вас. Дори в тъмните времена на живота, Вие имате към кого да се обърнете, за да намерите мир и почивка за Душата си. Господ е дошъл на земята, за да излекува грешниците, за да излекува нас.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Сърдечния Ви Енергиен Център и цялата Ви Аура!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до Вашия Енергиен Център на Третото Око!

Кажете, че в Сърцето Ви живее Светлината, която не се проваля. Че Бог е винаги с Вас, независимо какво или кой.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече почивате в Господ със Сърце, пълно с вибрации, зареждащи Вашата Енергийна Система със смирение и любов към Бог и към другите хора!

Целият Ви живот се случва по Божия начин, в Божието време, по Божията Воля и не винаги, защото го искате сега.

Бог иска да имате здраво тяло. Още по-важно – иска да имате Здрава Душа. Господ Иисус Христос е платил за това. 

Ако отхвърлим пълната Му и всеобхватна жертва обезсмисляме неговата жертва за нашите умишлени грехове. Ако отхвърлим как Бог ни е предоставил благодат и милост, и искаме вместо това да зависим от кръвта на бикове и кози, тогава няма шанс за прошка, а вместо това имаме само „сигурно страхливо очакване на съд и огнено възмущение“.

Светият Дух може да Ви накара да помислите за друго нещо в пътуването си към изцеление. Но не забравяйте във всичко това, да се върнете на място с проста вяра и да си починете и да се доверите на Бог възможно най-скоро. Когато сте в мир по въпроса, доверявайки се на Бог, тогава Божиите Обещания често се проявяват, без ние дори да сме загрижени за това кога и как ще се случи. Кога и как е Божията работа, а не наша! Това което ни касае е да Му се доверяваме и да продължаваме да вярваме и да говорим Божието Слово по темата за изцелението.

Така че благодарете на Бога за Господ Иисус Христос и благодарете на Бог за Благодатта!

Pin It on Pinterest

Share This