ВЪТРЕШЕН МИР

Гетсиманска Градина – Йерусалим, Израел

Тази Духовна Практика Ви помага да изберете да не се тревожите. “Да се уповаваме на Бог насърчава вътрешния мир и здраве“ Йоан 14:27

Много здравословни проблеми произлизат от хроничното състояние на тревожност и безпокойство на човек. Бог не ни е създал, за да можем да живеем здравословно, когато сме в постоянно състояние на безпокойство. Когато можем да стигнем до момента, в който решаваме вътрешната битка, дали наистина можем да се доверим на Бог, тогава можем да спрем да се стремим със собствените си сили и способности, да придобием мира, който търсим.

За да намерим цялост и мир сред житейските предизвикателства и стресови фактори, трябва да изберем да повярваме, че Бог е това, от което най-много се нуждаем, и след това да почиваме в получения мир, който Той ни дава.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете Молитвата “Отче Наш”:

“Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни и днес, и прости нам дълговете ни, както и

ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е Царството, и Силата, и Славата сега и завинаги и вовеки веков. Амин.“

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази ДуховнаПрактика.

„Мир Ви оставям. Моя мир Ви давам. Аз не Ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето Ви, нито да се бои.” Йоан 14:27

„ Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе се уповавам; Научи ме на пътя, по който да вървя, Защото към Тебе въздигам душата си.. “ Псалм 143: 8

„ Уповавай се на Господа от все Сърце, И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.‘‘ Притчи 3:5-6

„ Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата Ви и мислите Ви в Христа Иисуса. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с Вас.“ Филипяни 4: 6-9

„А сам Господ на мира да Ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички Ви.“ 2 Солунци 3:16

„ Затова Ви казвам: не се безпокойте за живота си – какво ще ядете и какво ще пиете; нито се безпокойте за тялото си – какви дрехи ще носите. “ Матей 6:25

„Затова не се притеснявайте …… но потърсете първо царството му и неговата правда, и всичко това ще бъде дадено и на Вас.“ Матей 6: 25-33

„Когато се грижите за Бог и Му се доверите, можете да имате вътрешен мир.“ Господ Иисус Христос

Сега прочетете тези пасажи отново и отново.

Помислете над тях и затворете очи.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви носи доверие и вътрешен мир, навлизащa в живота Ви точно сега, в този много специален момент, като вдишвате въздух от Вашия Нооосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте (представете си) как Божествената Светлина на Господ Иисус Христос навлиза в тялото Ви през пъпа и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете тази молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой Спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин. ”

Божествената Светлина на Господ е в сърцето Ви и увеличава вътрешния мир и хармония, като балансира и Вашия Коронен Енергиен Център!

Когато сте тревожни и сте в състояние на вътрешен смут, системите на Вашето тяло си взаимодействат по начини, които не са благоприятни за Вашето здраве. В тези трудни моменти, Вашите нервна, ендокринна, сърдечно-съдова и имунна системи си взаимодействат помежду си по начин, който може да окаже неблагоприятно влияние върху физическото Ви здраве. Психоневроимунологията е изследване на взаимодействието между психологическите процеси и нервната, и имунната система на тялото. Различни здравословни състояния са свързани с лошо управляван психологически стрес – болки в гърба, високо кръвно налягане, язви, синдром на раздразненото черво, обриви, коремна болка, безсъние, главоболие, пристъпи на паника и обикновената настинка са няколко от състоянията.

И обратно, когато сте в състояние на вътрешен мир, тялото е в състояние, наречено хомеостаза. Това е, когато всичките Ви телесни системи функционират добре и насърчават доброто физическо здраве.

Мирът, който Господ Иисус Христос осигурява, е различен от всеки мир, който другите хора и други неща могат да Ви дадат. Този вътрешен мир привежда телесните Ви системи към баланса на цялата Ви Енергийна Структура и това е полезно за Вашето здраве. Бог е проектирал Вашето тяло, включително и Ума Ви, да функционира по начин, съгласно неговите указания към Вас в Библията. Той знае, че доверието в Бог насърчава мира и че когато изпитате неговия мир, благополучието и доброто физическо здраве се подобряват.

Когато имате добро физическо и психическо здраве, Вие сте способни да използвате даровете, които Бог Ви е дал, за да служите в Неговото Царство. Когато това се случи, Бог се прославя.

Pin It on Pinterest

Share This