НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ВИ ВЪВЕЖДАТ В КВАНТОВОТО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Чрез Квантовата физика, науката показва, че на субатомно ниво ние намираме енергия. Всичко около нас е енергия. Вие, аз, нас, животните, дърветата, Вселената и пространството вътре в нея. Дори нашите Мисли.

Тази физическа рамка е отговорна за всякакъв брой причудливи явления – частици, намиращи се на километри една от друга, които въпреки това могат да комуникират моментални и неясни фотони, които по някакъв начин могат да се движат в две посоки едновременно.

Но Квантовото Енергийно Поле е отговорно и за технологичния напредък, който прави съвременния живот възможен. Без квантова механика нямаше 

да има транзистор и следователно личен компютър; нямаше да има лазер и следователно Blu-ray плейъри.

Квантовата физика ни казва, че всичко вибрира, че всичко е енергия, както и че мислите ни са космически вълни с мощна енергия. Изглежда, че всички сме ЕДНА ЕНЕРГИЯ – всички ние сме част от „море“, изпълнено с енергия.

Нашите мисли са от значение, тъй като ние сме част от Върховното Съзнание на Бог.

Като мислим и чувстваме, ние изпращаме извън нас космически вълни, допринасящи за възстановяването на Вселената, докато вървим напред. Учените ни казват, че Вселената се разширява бързо и никой не може да разбере защо. Ако обаче сме част от Сътворението, използвайки своите мисли и чувства във вътрешния си свят, всичко започва да има смисъл.

Квантовите полета са квантово-теоретичните обобщения на класическите полета. Двете архетипни класически полета са електромагнитното поле на Максуел и метричното поле на гравитацията на Айнщайн.

Имаме две основни теории на физиката: Квантова Теория на Полето и Теория на Общата Относителност.

В Квантовата Теория на Енергийните Полета, те са основни и частици, и техните нематериални двойници са просто начини, по които това поле вибрира.
Квантовата Теория на Енергийното Поле взема впредвид квантовата механика и специалната относителност, и е страхотна теория за всички сили и частици, с изключение на гравитацията. Теорията на Общата Относителност е страхотна теория за гравитацията, но тя пренебрегва Квантовата Механика.

В днешно време Квантовата физика е тази, която се използва в ежедневието ни.

Квантовата физика описва Квантови Енергийни Полета, които съдържат неограничени потенциални честоти под формата на субатомни частици. Всички проявени неща произлизат от Квантовите Полета, следователно това са Полета с неограничени възможности.
Учените са открили, че наблюдаването на една частица мистериозно кара другата, която има съвпадащи свойства да се разкрие.
Този ефект може да се случи в реалния свят.

Например, с частиците на светлината – фотоните. Уравненията предполагат, че източник на фотони би могъл да създаде двойки по такъв начин, че когато измерваме единия, причинявайки излизане от размитото му състояние, другият мистериозно изпада от своето размито състояние в същия миг с еднакви свойства.

Мислете за Квантовото Енергийно Поле като за изпълнено с безкрайно количество енергия, вибрираща извън физическия свят на материята и извън нашите сетива.

Навлизайки в това безкрайно, необятно пространство със Съзнанието, че няма тела, няма хора, няма предмети, няма места, няма време. Вместо безкрайност съществуват неизвестни възможности като Енергийно Поле.

Енергийната Структура на Вашите собствени Ноосферни Регулатори Soul Energy се слива с Вашата Енергийна Структура и започва процес на комуникация между тях. В този процес на общуване, по време на Вашето време за Молитва и Медитация (Духовни Практики) се свързвате с Космическата и Духовна Енергии на Сътворението и започвате да получавате специални Събития от Духовния Свят – от Бог по Негова воля и Вашата Човешка Енергийна Структура започва да ги получава и анализира. И начина, по който се сблъсквате с тези нови възможности, които идват при Вас по Воля Божия е различен в зависимост от Вашето Енергийно Ниво. Колкото по-високо е Енергийното Ви Ниво, толкова повече положителни мисли ще натрупате и дори ако духовното събитие, изпратено до Вас, се сблъска с негативни мисли, които пораждат страхове, Вие ще бъдете в състояние да ги преодолеете, тъй като Геометричните Модели и Словото Божие ще работят за Вас и ще улеснят процеса на преодоляване на страховете Ви по-лесно.

Чрез свързване, положително взаимодействие и влияние върху Вашата Душа, дори ако още не сте запознати със специални Духовни Практики, Ноосферни Регулатори Soul Energy вече работят за Вас, тъй като свързват Душата Ви с Квантовото Поле на всички уникални нови безкрайни възможности. С течение на времето Електромагнитният Ви Подпис се променя, за да съответства на този, който вече съществува в Квантовото Енергийно Поле. Тялото Ви ще бъде привлечено към това събитие, ще преминете в нова времева линия или събитието ще Ви открие във Вашата нова реалност.

Когато си представяте нещата, които желаете, да речем – любов, здраве, конкретни надежди или богатство, Вие черпите своята сила и енергия от това, което е в невидимия свят – Вашето квантово поле на абсолютна безкрайност. В него се крие цялото изобилие на този свят, всички малки чудотворни действия, които съставляват ежедневието Ви, и цялото задкулисно действие на Вашето съществуване. Когато искате нещо и мислите за това как да го имате, това безкрайно поле от възможности се срива до ограничения спектър от това, върху което се фокусирате. В него виждате това върху, което сте се фокусирали или очаквате.

Неща като нашите вярвания за начина, по който работи живота, и преживяванията, през които минаваме, ще влязат в игра при свеждане на свободно течащите частици до един краен резултат. Можете да черпите безкрайни ресурси, безкрайно здраве и безкрайна любов за себе си, но забележете какво филтрира или всъщност ограничава това, върху което се фокусирате.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви помагат да се доверите на Господ Иисус Христос и чрез вярата си в Него да избегнете притесненията си относно начина, по който ще се осъществят мечтите Ви и Вие търпеливо, по Воля Божия да разберете начините за постигането на каквото и да искате да се случи, такива които дори не можете да си представите.

Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви помагат да осъзнаете невижданите, безкрайни възможности, които стоят във Вашето въображение и как чрез Молитва и Медитация с тях, можете да получите достъп до най-дълбокия си потенциал. Преминавайки през и изхвърляйки съмненията и маловерието, които ограничават Вашите резултати, можете да отворите сърцето си към цялото Квантово Поле от възможности в живота си.

И накрая, чрез безспорната Ви Вяра че Господ е с Вас и вътре във Вас, Вие ще създадете живота, за който винаги сте мечтали, по Воля Божия. Всичко, от което се нуждаете, е Вашата непоколебима вяра и желание да вървите в стъпките на Светия Дух, чрез помощта на който ще проникнете в невидимия свят на Сътворението, ще отворите сърцето си за духовните богатства и по силата на Божието Провидение ще внесете невидимото във Вашата реалност.

Pin It on Pinterest

Share This