НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

ВИ НАСОЧВАТ КЪМ ОТКРИВАНЕ НА ВАШАТА ДУХОВНА СИЛА

Бегликташ, България

Да пребивавате в силата на Светия Дух е това, от което се нуждаете, за да откриете своята Духовна Сила.

Да откриете Силата на Вашия Дух, означава да внесете Божията Любов в живота си. Такъв живот се живее от любов към човечеството и към Духа, който се отдава на живота. Истинският Духовен Живот започва там, където свършва задоволяването на собственото его и където е налице грижата за другите същества.

Духовната Сила не се състои в това какво можете да правите и до каква степен можете да накарате другите да правят това, което искате или да Ви последват. Тя се състои в това просто да бъдете Себе Си! Най-добрата Ви версия, истинските ВИЕ, които изпълнявате това, за което сте дошли тук. Сътрудничеството на Вашата Духовна Сила винаги започва отвътре.

Силата на Светия Дух работи, за да освободи и да изкупи Божия народ. Силата на Светия Дух е Божията Сила.

Ноосферни Регулатори Soul EnergyВи насочват към откриване на Вашата Духовна Сила чрез Божествената Светлина на Бог, с която се слива Вашата Човешка Енергийна Структура. Това се случва в момента, в който Ноосферни Регулатори Soul Energy се намират във Вашето Био Поле. Вашата енергия започва да нараства, прекараното време в Молитва и Медитация въздига Душата Ви по Божествения път на любовта, надеждата, вярата, истината, мъдростта и познанието за Бог!
Знаете, че сте в безопасност и обичани, независимо от това какво се случва извън, вътре или около Вас. Знаете, доверявате се на Господ Иисус Христос и приемате Духовната истина. Вярвате в Божествения план на Бог за живота Ви!

Светият Дух е жива сила, която Ви позволява да водите здравословен начин на живот, ако се отдадете на Бог и ще Ви помогне да правите здравословни избори, ако се подчините на Бог.

Да живеете в силата на Светия Дух започва, когато застанете пред Бог (Яков 4:8).  Яков казва: „Приближете се до Бога и Той ще се приближи до вас.“ Тази първа стъпка е свързана с преднамереността. Става въпрос за това, че живеете по начин, по който Божието присъствие е толкова важно за Вас, че ставате рано, за да прекарате време с Бог.
Марк 1:35 ни казва, че самият Господ Иисус Христос е ставал рано сутрин, за да се моли и да прекарва време с Отца.

Ако искате да живеете в силата на Духа, трябва да започнете да съществувате в Божието присъствие, а това изисква преднамереност. Не се изненадвайте, ако изглежда, че Божията сила липсва в живота Ви, ако никога не направите приоритет Вашето доближаване до Бог. Отделете време извън Вашето ежедневие за да говорите с Бог, спрете всичко, изключете се напълно, успокойте се и се изправете пред Бог. Това е първата стъпка към живот в силата на Духа.

Светият Дух Ви учи на истината, от която се нуждаете. Укорява Ви, ако сте престъпили Божия Закон. Предоставя Ви начин, по който да се поправите и Ви показва как трябва да живеете, след което Ви показва как да живеете праведен живот пред Бог.

Светият Дух е вътре във Вас и вече не сте горделиви. Вие ставате по-смирени, докато четете текстове от Светото Писание и Медитирате с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, тъй като те Ви свързват директно с и увеличават Божествената Светлина на Бог в Душата Ви.

Господ мрази гордостта. Да смирите себе си е свързано с подчинение, за да ви изпразни от Вас самите, за да може Бог да Ви изпълни с Духа. Молете се и медитирайте, заявете своята зависимост от Бог, молете за Неговата помощ, култивирайте смирение. Животът в силата на Духа никога няма да дойде без смирение. Така че, трябва да надвиете себе си, да надминете себе си.

Животът в силата на Духа не отменя необходимостта от Божието Слово, но работи в тандем с него. Стойността на Библията се състои в това, че тя е вдъхновеното Божие Слово. Това не означава, че Бог не може да говори с нас извън Библията. Бог иска да взаимодейства с Вас всеки ден чрез Светия Дух. Но това означава, че Бог няма да Ви каже нещо чрез Светия Дух, което противоречи на това, което Той вече ни е казал чрез Своето Слово. Ето защо трябва да знаете какво казва Библията, защото това са границите, от които Бог ни говори чрез Светия Дух.

Светият Дух е във Вашето сърце и Душа, увеличавайки вътрешния Ви мир и хармония, като балансира Вашата Енергийна Структура. Застанете пред Бог. Смирете се. Спазвайте това, което Духът Ви казва да правите. Специализирайте се в своите духовни дарби. Тествайте всичко спрямо Словото Божие.

Призовавам Ви смирено да потърсите пълнотата на силата на Светия Дух в живота си. Направете го с отворени очи. Ще има висока цена, която ще бъде ревност, обвинение за лъжлива доктрина и плътска контра-сила, идваща от заобикалящия Ви свят. Ще си струва. Това е така, защото силата на Бог е скъпоценна. Безценно е да знаем, че ангелът Господен идва – или не идва – според суверенната Божия благодат и мъдрост. И ако той дойде, ние продължаваме да даваме Живота на Бог на другите. И ако той не дойде, ще продължим да живеем този Живот направо в Рая, тъй като Духът на славата и Бог почиват върху нас.
И така, с отворени очи по отношение на цената и ценността на Духовната Сила, аз ви каня да потърсите нейната пълнота от Господ.

Молете се и Медитирайте с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy всеки ден и нощ, и не се изненадвайте, когато Духът започне да показва своята сила във и през Вашия живот.

Pin It on Pinterest

Share This