ВИТЛЕЕМ, ИЗРАЕЛ
ГРАД НА ЦАР ДАВИД
И РАЖДАНЕТО НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС

Град Витлеем, разположен на около 9 км югозападно от Йерусалим, е родното място на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Означавайки „къща на хляба“, Витлеем е бил и известен с Цар Давид. Именно там, в родния град на младия Давид, Пророк Самуил го помазва за Цар над Израел (1 Царе 16: 1-13).

ЦАР ДАВИД – МЪЖ С БОЖИЕ СЪРЦЕ

Витлеем, Израел

ЦАР ДАВИД – МЪЖ С
БОЖИЕ СЪРЦЕ

Цар Давид бил човек на контраста. Понякога бил самоотвержено отдаден на Бог, но в други моменти той се е провалял тежко, извършвайки някои от най-сериозните грехове, записани в Стария завет.

Цар Давид е живял разочароващ живот, първо в сянката на братята си, а след това постоянно бягащ от отмъстителния цар Саул. Дори след като става Цар на Израел, Давид е участвал в почти непрекъсната война, за да защити Царството. Цар Давид бил велик военен завоевател, но не можел да победи себе си. Той си позволил една нощ на похот с Вирсавия и това е довело до катастрофални последици в живота му.

Въпреки че цар Давид е баща на Соломон, един от най-великите царе на Израел, той също бил баща и на Авесалом, чийто бунт донесъл кръвопролитие и скръб. Животът му бил увеселителен парк с емоционални върхове и падения.

Той ни оставя пример за страстната любов към Бог и десетки псалми, едни от най-трогателните, красиви поезии, писани някога.

Постиженията на Цар Давид

  • Давид убива Голиат, шампион на филистимците, когато бил едва младеж, а Голиат гигант и ветеран воин. Давид побеждава, защото се доверява не на себе си, а на Бог за победата.
  • В битка Давид убива много врагове на Израел. Но той отказва да убие цар Саул, въпреки че имал няколко възможности. Саул, първият помазан цар на Бог, преследвал Давид от луда ревност години наред, но Давид не вдигнал ръка и срещу него.
  • Давид и синът на Саул Джонатан се сприятеляват и стават като братя, създавайки модел на приятелство, от който всеки може да се поучи. И като образец на вярност, цар Давид е включен в „Залата на Славата на Вярата“ в Евреи 11.
  • Давид е прародител на Господ Иисус Христос, Месията, който често е наричан „Давидов Син“. Може би най-голямото постижение на Давид е било да бъде наречен Човек по Божието Сърце от Самия Бог.

Преди да посетя родното място на нашия Господ Иисус Христос и Млечната Пещера на Дева Мария, аз се разхождам из града, тъй като искам да почувствам дълбоката Вяра, която цар Давид е имал в Бог!

Въпреки своите силни и слаби страни през целия си живот, цар Давид обичал Бог дълбоко и страстно.

Примерът на Цар Давид ни учи, че е необходима честна самопроверка, за да разпознаем собствения си грях и тогава трябва да се покаем за него. Можем да се опитаме да заблудим себе си или другите, но не можем да скрием греха си от Бог.

Въпреки че Бог винаги предлага прошка, ние не можем да избегнем последиците от нашия грях. Животът на Цар Давид доказва това. Но Бог високо цени нашата Вяра в Него. Въпреки възходите и паденията на живота, Господ присъства постоянно, за да ни даде утеха и помощ.

ЦЪРКВА „ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“
Църква „Рождество Христово“
Витлеем, Израел
ЦЪРКВА „ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“

По времето на раждането на Господ Иисус Христос Витлеем е намалял по значение до размерите на малко село. Три евангелски разказа (Матей 2: 1–12, Лука 2: 4–20 и Йоан 7:42) съобщават, че Иисус е роден в скромния град Витлеем.

По времето, когато Дева Мария е трябвало да роди, Цезар Август постановил да се направи преброяване. Всеки човек в римския свят трябвало да отиде в собствения си град, за да се регистрира. Свети Йосиф, който е от рода на Цар Давид, трябвало да отиде във Витлеем, за да се регистрира заедно с Дева Мария. Докато били във Витлеем, Дева Мария ражда нашият Господ Иисус Христос. Вероятно поради преброяването, ханът на града бил пренаселен и Дева Мария ражда в сурови условия, в конюшня.

Пастири и по-късно мъдреци дошли във Витлеем, за да се поклонят на детето Христос. Цар Ирод, който бил владетел в Юдея, замислил да убие бебето-цар, като заповядал избиването на всички мъжки деца до две 

годишна възраст във Витлеем и околните райони (Матей 2: 16–18).

Църквата „Рождество Христово“ във Витлеем отбелязва раждането на Господ Иисус Христос.

Оригиналната църква „Рождество Христово“ е построена през 326 г. сл. Н. Е. по заповед на Свети Константин, първият „християнски“ Римски Император. Вдясно е мозаечният под на тази църква, която е била разрушена през 529 г. сл. Н. Е., Когато византийската (оцелялата източна половина на Римската империя) армия ограбва Витлеем, докато смазва Самарянския бунт (529-531 г. сл. Хр.).
Юстиниан I, Византийският Император, възстановява църквата „Рождество Христово“ към края на управлението си през 565 г. сл. Н. Е. Оттогава църквата е разширена, добавена към Православната Църква и към Католическата Църква.

Днешната Църква „Рождество Христово“ всъщност се състои от две църкви – Православната Църква „Рождество Христово“ и Римокатолическата Църква „Света Екатерина“ – и техните съответни допълнения, взети заедно.

Влизам в православната църква „Рождество Христово“ и се чувствам като у дома си.

Насочвам се към главния Олтар, където се покланям на колене пред Бог и се моля с дълбока благодарност в Сърцето си на нашия Господ Иисус Христос и на нашата Майка Богородица Дева Мария!

Заобиколена съм от множество туристи, които създават много шум. Точно пред главния Олтар е сравнително тихо и спокойно, но за съжаление не мога да отида там, тъй като има поставени въжета за ограничаване на достъпа.

Но аз толкова много обичам, когато Господ ми дава знаци, че чува молитвите ми.

Изведнъж от Главния Олтар излиза свещеникът и ме вижда на колене пред Господния трон.
Свещеникът ме пита:
-От къде сте?
-От България.
-Елате, елате, преминете зад ограничителните въжета и целунете всички икони на Главния Олтар. Ще Ви дам нафора – светия хляб (тялото на Господ Иисус Христос) от тази сутрешна Литургия. Вие сте специална и добре дошла тук. Останете и се помолете толкова дълго, колкото искате.

О, БОЖЕ МОЙ! Чувствам се толкова благодарна и целувам всички икони в Светата земя, където се е родил моят Господ Иисус Христос.

Аз съм на колене пред главната икона на Господ Иисус Христос и пречиствам и зареждам Енергийните си Центрове с моите 

Ноосферни Регулатори Soul Energy, които нося като Колие и които държа в ръцете си За Ръце и Тяло. Точно в този много специален момент усещам Божествената Светлина на Бог да увеличава силата си в мен и Сърцето ми се изпълва със смирение, чиста любов, благодарност за всичко, което мога да изживея, и за възможността да въздигна Душата си към Бог по време на Молитвата и Медитацията ми на това свещено място!

Няколко минути по-късно Свещеникът излиза от Главния Олтар и ми дава 9 парчета нафора – Тялото на Господ Иисус Христос! Това е много важно за мен, тъй като ще имам плътта на моя Господ в себе си, от ръката на свещеник служещ на Бог в църквата „ Рождество Христово“.
И свещеникът продължава да се държи прекрасно с мен и ми казва да му продиктувам имената на любимите ми хора, тъй като иска да ги спомене по време на Евхаристията (литургията) утре сутринта!

Чувствам се напълно благословена! Това са малките неща, които въпреки факта, че изглеждат малки, наистина могат да ободрят и въздигнат Душите ни и да увеличат Вярата ни в нашия Господ Иисус Христос. Да се почувствате като преродени в реалността за нов живот заедно с Бог.

Господ Иисус Христос е единственият начин за прошка на греха и и за Духовното Прераждане (Йоан 14: 6; Деяния 4:12). Когато положим Вярата и доверието си в Господ Иисус Христос, Неговата жертвена смърт и Неговото Възкресение, ние преминаваме от смъртта към живота. Греховете ни се прощават и ние се възраждаме Духовно.

Вече не сме роби на греха (Римляни 6:18). В момента на спасението Светият Дух влиза във вярващия и „Духът дава живот” (Йоан 6:63). Духът остава в нас като депозит, гарантиращ нашето спасение (Ефесяни 1: 13–14) и като ръководство за новия живот на Духовното прераждане (Йоан 16:13; Римляни 8:14; Галатяни 5:25). „Следователно, ако някой е в Христос, идва новото творение: Старото си отиде, Новото е тук!“ (2 Коринтяни 5:17).

 Моля се и Медитирам на това Свято място!

Готова съм да вляза в Пещерата на Рождеството на Господ Иисус Христос.

Мястото на Христовото раждане е слабо осветена скална пещера. Вместо звезда отгоре, 14-точкова сребърна звезда на мраморния под на пещерата на Рождеството носи думите „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est“ (Тук е роден Иисус Христос от Дева Мария).
Правоъгълна по форма, пещерата е с размери около 12 метра на 3 метра. Подобно на църквата над нея, тя е под владение на Гръцката Православна Църква.

„И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните – да роди. И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в страноприемницата. (Лука 2: 3-7) “

Точно тук, на тази Свещена Земя аз приемам Тялото Господно, като ям малко от парчетата от светия хляб (тялото на Иисус), дадени ми от Свещеника.

Моля се и чувствам как се прераждам в моя Господ Иисус Христос на същото място, където Той се е родил! Това е най-красивото Духовно Прераждане, което чувствам.

„Бог изпрати Господ Иисус Христос, Своя единствен, възлюбен Син, на земята, за да може да направи път за нашето спасение“. (Йоан 3:16)

Когато вярваме в Господ Иисус Христос и в Неговата жертва, ние сме спасени и изпълнени със Светия Дух.

Светият Дух в нас е това, което ни дава възможност да изживеем Духовното Прераждане, което се е случило: „Но казвам, ходете по Духа и няма да удовлетворите желанията на плътта“. (Галатяни 5:16)

Светият Дух е нашата пряка връзка с Бог и ни позволява да останем свободни от силата на греха. Когато се преродим Духовно, ние вървим отново със Светия Дух като наш водач и спътник (Йоан 6:63; Римляни 8:14). Присъствието на Духа в живота ни е печатът на нашето спасение (Ефесяни 1: 13–14). Втори Коринтяни 5:17 казва: „За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

Чрез Христовата жертва и непрекъснатото присъствие на Светият Дух в нас, ние сме в състояние да вървим с Бог в свободата, която идва от Духовното Прераждане.

МЛЕЧНАТА ПЕЩЕРА НА ДЕВА МАРИЯ
МЛЕЧНАТА ПЕЩЕРА НА ДЕВА МАРИЯ

След като Ангел Господен посетил Свети Йосиф в съня му и го предупредил, че цар Ирод ще се опита да нарани новороденото бебе Иисус, за да защити трона си, Святото семейство, водено от Свети Йосиф, бързо избягало в Египет. Но в началото на пътуванията си те намерили убежище от войниците на Ирод по време на Клането на невинните, в чудотворна пещера днес известна като Млечната Пещера на Дева Мария.

„А след отиването им, ето, Ангел от Господа се явява насъне на Йосифа и казва: Стани, вземи детето и майка Му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да Го погуби. И тъй, той стана, взе детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,“- Матей 2: 13-14

Според Преданието, докато Святото семейство си е почивало, преди да продължи пътуването си в Египет, Дева Мария е кърмила гладното си дете в тази пещера. Една капка от млякото на Богородица паднала върху земята в пещерата и варовикът по чудо се превърнал от оригиналния жълтеникаво-кафяв в чисто бял.

Млечната пещера бързо се превърнала в място за поклонение на ранните християни, които вярвали, че смесването на мекия бял тебешир на пещерата с тяхната храна или напитка ще подобри плодовитостта и производството на мляко. Двойките, които имали и имат проблеми със зачеването, пътуват из целия християнски свят до Млечната Пещера с надеждата, че белият прах ще им помогне да имат дете. В края на 4-ти век около пещерата е построен малък параклис, за да покаже почитта на християните към чудотворната природа.

Напускам Витлеем чувствайки се способна по Божията Воля да се боря със страстите в себе си (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, осъждане, липса на търпение и състрадание) и да ги превърна в Сили.

Молитвата и Медитацията във Витлеем с Ноосферни Регулатори Soul Energy ме връщат по пътя на Божествената Светлина и ме предпазват и спасяват от греха и неговите последици.

„ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е Вечен Живот в Христос Иисус, нашия Господ..“ Римляни 6:23

Искрено Ваша,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This