ВЕЧНА ЛЮБОВ

Кумран, Израел

Господ му се яви отдалеч, казвайки: „Обикнах те с вечна любов, затова продължих да ти оказвам милост. “ – Йеремия 31: 2-3

Бог Ви обича. Любовта му е лична и вечна. Богът на Сътворението не е безразличен към това кой сте, а по-скоро Той безкрайно желае Вашето добро. Той се грижи лично за Вас и за всеки човек на този свят. Това е цялото значение на Добрата новина на Новия завет и единственото обяснение за жертвената смърт на Месия Йешуа. Бог не е изпратил някакво момче за пратеник, което да ни разкаже за своята любов; по-скоро Той е дошъл в плът, за да Го демонстрира жертвено Сам (Йоан 3:16; Римляни 5: 6-8). Той разбира нашето страдание, не като лекар, а като потърпевш, защото на тази земя Той е бил „човек на скръб и запознат с мъката” (Исая 53: 3).
Той е изтърпял тези скърби, защото Ви обича.

Тъй като Бог демонстрира тази любов лично, ние трябва да Му отговорим лично, като Му се доверим и лично получим Неговата Любов. Това е и причината да го споделяме с другите.

Когато Бог обича, това е завинаги. Опитът ни показва, че всеки има преломна точка, при която се отказва. Това обаче е далеч от природата на Бог.

Нашите ежедневни преживявания ни учат, че „вечното“ по дефиниция е скрито от нашия опит. Повечето неща от Бога са извън естествения ни опит. Ето как можем да имаме „мир, който надминава разбирането“ (Филипяни 4: 7).

Този вид любов е далеч извън нашето разбиране.

Сърцата ни копнеят и се нуждаят от вечна любов. В крайна сметка всички хора се изкушават да се откажат. Другите отказаха ли се от вас? Отказали ли сте се от другите или дори от себе си?

Бог никога няма дори да си помисли се откаже от Вас!

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

„ Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има Вечен живот:“ Йоан 3:16

„ Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.“ Йеремия 31: 3

„И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. “ 1 Йоан 4:16

“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а <такива> и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. “ 1 Йоан 3: 1

„Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците “ Псалми 103: 17

„ Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас..“
Римляни 5:8

„ Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси; Ще се развесели за тебе с радост, Ще се успокои в любовта Си, Ще се весели за тебе с песни.“ Софония 3:17

„ Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“ Галатяни 2:20

“И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.. “ 1 Коринтяни 13:13

„ Защото, дори и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята благост няма да се оттегли от теб и заветът Ми на мир няма да се промени, казва Господ, Който ти показва милост.’’ Исая 54:10

„В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.“ 1 Йоан 4:18

„И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм..“ 1 Коринтяни 13: 2

„ Но във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началства, нито сили, нито настояще, нито бъдеще,нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ. Римляни 8: 37-39

Сега прочетете Божието Слово отново. Помислете над Думите на Бог и затворете очи.

Направете бърз преглед на сърцето си. Какво е в основата на Вашата наслада? Сърцето Ви е пълно с любов или алчност, завист, похот, гордост и ревност? Бъдете честни със себе си и с Бог.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и пречиства Вашата Енергийна Система. Усетете как се увеличава Енергийната Ви Вибрационна Сила и как спирате да сте в тъмнината.

Точно сега, в този много специален момент, вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената, Вечна любов на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как сте готови да започнете да обичате, както Бог Ви обича – безусловно, жертвено, със способност да прощавате и завинаги. Той и неговата любов са свещенни. Вие трябва да обичате така.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Сърдечния Ви Енергиен Център и цялата Ви Аура!

Кажете, че в Сърцето Ви живее светлината, която не се проваля.

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи, Боже мой, Спасителю, Царю мой, покланям се на теб, обожавам те, възвисявам те. Опитах се да те разбера, но не мога. Знам само едно нещо. Ти влезе в моя живот и твоята безпощадна, страстна, мощна любов – въпреки цялата ми безумна, упорита и невежа „съпротива“ – ме завладя. Падам пред нозете Ти и се покланям на Тебе, Господи Иисусе Христе. Ти си откровението на Бог. Ти си самият Бог. Бог, който е Вечна Любов. Амин!“

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате Божествената Светлинна сила на Вашата Душа и я оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вечният Бог Ви е избрал. Той е отворил очите и Сърцето Ви, очистил Ви е, измил Ви е и Ви е дал Своя Дух, който Ви обитава. Той е дошъл да живее във Вас, и вие трябва да живеете в Него; Той е Вашето жилище. Ще пребъдете в Него, ще живеете в Него; Вие живеете чрез Него. Вие сте Неговото Дете – някога грешник, сега светец, новородено Божие Дете.

По този начин, чрез заветните взаимоотношения, Бог вярно Ви привлича към себе си, продължавайки Своето любезно отношение към Вас и никога не Ви пуска. Защо?
Тъй като Неговият характер е любов, следователно Той има постоянното поведение на любовта (1 Йоан 4:8). Той Ви обича лично, постоянно и мощно!

Отговорихте ли на Неговата Любов?

Pin It on Pinterest

Share This