вечен живот в царството небесно
Египетски Пирамиди – Гиза, Кайро

Въздигнете Душата си за Вечен Живот в Царството Небесно, тъй като Вечният Живот не е просто живот, който никога не свършва, а пълнота на живота, който е безкраен.

Вечният Живот не започва, когато умираме, но веднага след като положим вярата си в Господ Иисус Христос. Въпреки, че включва нашето бъдеще в Царството Небесно, Вечният Живот не се отнася единствено до него. Вечният живот е нещо, което вярващите в Господ Иисус Христос притежават в момента.

Вярата в Господ Иисус Христос не е интелектуално познание, но по-скоро лично, основаващо се на дълбока вяра упование.

В Библията се казва, че някои хора ще заявят, че познават Господ Иисус Христос, но Той ще каже, че не ги знае (Матей 7:23).

Спасението, получаването на опрощение на греховете и Вечния Живот не са свързани с интелектуалното съгласие, а с отношенията с Бог. Достъпът до Господ Иисус Христос и спасението, което Той предлага за Вечността, са отворени за всички.

Всички са поканени да имат Вечен Живот и да изберат да следват Бог с цялото си Сърце и Душа, по своята Свободна Воля, дадена им от Бог!

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

„Защото Ви казвам, че отсега нататък няма да пия от плодовете на лозата, докато дойде Божието Царство.“
И Той взе хляба, благодари и го разчупи и им го даде, казвайки: Това е Моето Тяло, дадено за Вас; правете това в спомен за Мен. Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв, която се пролива за Вас … Който яде Плътта Ми и пие Кръвта Ми, има Вечен Живот; и ще го въздигна в последния ден.“

Господ Иисус Христос Молитва към Своя Баща

„Вечният живот означава да познаваме Тебе, единствения Истински Бог, но и да познаваме Иисус Христос, когото си изпратил. Показах твоята слава на Земята. Завърших работата, която ми даде да свърша. Отче, дай ми слава в твое присъствие сега, същата слава, която имах с теб, преди да стане светът. Аз те направих известен на онези, които ме изгониха от света. Те принадлежат на Теб и Ти ми ги даде. Те се подчиниха на твоята дума и сега знаят, че всичко, което ми даде, идва от Теб. Предадох им съобщението, което си Ми дал и те го получиха. Те знаят, че е вярно, че Съм дошъл от Теб и вярват, че Ти си ме изпратил. Аз се моля за тях! Не се моля за света, а за онези, които повярваха в Мен, защото те принадлежат на Теб. „

„Всичко, което имам, е Ваше и всичко, което имате, е Мое и славата Ми се прояви чрез тях и сега идвам при Теб. Вече не съм в света, но те са в света. Свети Отец Мой, пази ги със силата на Твоето Име, името, което си Ми дал, за да могат те да бъдат едно, както Ти и Аз сме едно! Докато бях с тях, Ги защитавах и никой от тях не се изгуби, освен човекът, който трябваше да бъде изгубен, така че писанието да се сбъдне. И сега идвам при Теб и казвам тези неща по света, за да могат те да имат Моята радост в Сърцата си и цялата Ми ПЪЛНОТА. Предадох им Твоето послание и светът ги намрази, защото те не принадлежат на света, точно както и Аз не принадлежа на света. Не те моля да ги извадиш от света, но те моля да ги пазиш от злото. Посвети ги на Себе си чрез истината. Твоето Слово е Истината!
Моля се не само за тях, но и за тези, които вярват в Мен заради тяхното послание. Моля се всички те да са едно цяло. Отче, те могат да бъдат в Нас, така както Аз съм в Теб и Ти си в Мен. Дадох им същата слава, каквато Ти ми даде, така че светът да повярва, че Ти си ме изпратил. И че ги обичаш така, както обичаш Мен!
Отче, ти си ми ги дал и искам те да бъдат с Мен там, където съм, за да видят славата Ми. Да имат Вечен Живот. „

‘‘Ще ядете и пиете на Моята трапеза, в Моето Царство и ще седнете на тронове, където ще управлявате 12-те израилеви племена. Сатаната е искал да изпита всички Вас и да отдели доброто от лошото, тъй както фермер отделя житото от плявата, но аз се помолих за теб Симоне, за това твоята вяра да не се провали и когато се обърнеш към мен, да си укрепнал. „

Сега прочетете Думите на нашия Господ Исус Христос отново и отново. Помислете над тях и затворете очи. Направете бърз преглед на сърцето си. Какво е в основата на вашата наслада? Какво ви разстройва или предизвиква гняв и безсилие? Тези мотивации Ви дават представа за основните Ви сърдечни проблеми. Трябва да изгоните и разрушите всякакви страсти, които се опитват да пребивават в Сърцето Ви, като алчност, завист, похот, гордост и ревност.

Дръжте Бог на първо място в живота си и всичко останало ще поднови реда си.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила, Вие излизате от тъмнината.

Точно сега в този много специален момент вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза във Вашето тяло през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как позволявате на Светия Дух да ръководи и насочва живота Ви като дар от Господ Иисус Христос към вярващите, който им позволява да живеят „на Земята, както и на небето“. Умишлено се съсредоточете върху и напълно изживейте отношенията си с Бог.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но този път издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контроливърху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, чрез тях увеличавате Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух и го правите жив, за да може Бог да Ви говори. Вече почивате в Господ, без да сте объркани за истината! Тя ще Ви даде вътрешната сила и стабилност, чрез които създавате дълбоко желание да живеете за Бог и за небесните неща. Тогава ще намерите почивка за Вашата Душа.

Небесните неща са вечни и неизменни. Когато живеете пред Божието Лице, Вие сте свободни от хората и вълненията, които идват от това да живеете пред собственото си лице. Няма вече Безкрайна Пустота, тъй като сте пълни с Безкрайната Божествена Светлина на нашия Спасител.

Вие сте в състояние да се преборите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, съдене, липса на търпение и липса на състрадание) и да ги превърнете в Сили.

Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви връщат обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазват и спасяват от греха и неговите последствия.

„ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е Вечен Живот в Христос Иисус, нашия Господ..“ Римляни 6:23

Pin It on Pinterest

Share This