БЪРЗО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВАШАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА (ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И СЛОЕВЕ НА АУРАТА) С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НОООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете Иисусовата Молитва, тъй като тя ни показва пътя към истинското смирение – „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен, грешния.”
От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.
Вече сте отпуснати и можете да пречистите, заредите и балансирате Вашата Енергийна Система.

Вие започвате пречистване на Вашите Енергийни Центрове и Аура Слоеве с Бяла Божествена Светлина, излизаща от Вашия 

Ноосферен Регулатор Soul Energy и навлизаща във Вашето Енергийно Поле.

Сега затворете очи и си представете красив Диамантен Кристал излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Диамантът е символ на светлината, на съвършенството и просветеността. Той блести с ярка светлина, тъй като представлява и отразява Духовната и Космическа Енергии на Сътворението съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор. Вдишайте дълбоко и си представете, че Диамантът, с цялата си светлина навлиза във Вашия Коренен Енергиен Център през пъпа, както и през Етерния Слой на Вашата Аура, тъй като те са взаимосвързани. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и докато го задържате, усетете как силата на Божествената Диамантена Светлина пречиства цялата тъмнина и отрицателна енергия, натрупана в него и в Eтерния Слой на Аурата. След това издишайте през устата и докато го правите визуализирайте (представете си) как тази негативна енергия напуска Вашето Енергийно Поле и се изгубва в откритото пространство чрез Божествената Светлина на Диаманта.

Сега направете същата практика за пречистване и детоксикация на всеки един от Вашите останали Енергийни Центрове – Сакрален Енергиен Център и Емоционален Слой на Аурата,  Енергиен Център на Слънчевия Сплит и Умствен Слой на Аурата, Сърдечен Енергиен Център и Астрален Слой на Аурата, Гърлен Енергиен Център и Етерен Двойник, Енергиен Център на Третото Око и Небесен Слой на Аурата, Коронен Енергиен Център и Каузално Тяло

Можете да направите почистването на всеки Енергиен Център 3, 6, 9 пъти воден от вътрешното си желание. В началото дори веднъж ще бъде достатъчно, докато свикнете с тази Духовна Практика.

Pin It on Pinterest

Share This