БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА ВАШАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА (ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И СЛОЕВЕ НА АУРАТА) С БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ НА
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Важно: Вдишвайки Eнергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете следната Молитва:

“Боже, очисти мене, грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но избави ме от Лукавия, и нека пребъде в мене Твоята Воля, та неосъдително да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето Свято Име – на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и Во веки веков. Амин.” 

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте вярата си в Бог чрез молитва, поемете дълбоко въздух през носа си и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути.

Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на практиката зависи от Вас. Няма строго изискване. Колкото повече, толкова по-добре.

Вече сте отпуснати и можете да заредите и балансирате Вашата Енергийна Система.

Вие започвате да зареждате и балансирате Вашите Енергийни Центрове и Аура слоеве с Бяла Божествена Светлина, излизаща от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и навлизаща във Вашето Енергийно Поле.

Сега затворете очи и си представете красив Лъч от Бяла Божествена Светлина, излизащ от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Този Лъч на Бяла Божествена Светлина блести ярко, тъй като представлява Духовната Енергия и Космическата Енергия на Сътворението съдържащи се във Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy. Вдишайте го и почувствайте как този Бял Светлинен Лъч навлиза във Вашия Коренен Енергиен Център през пъпа. Задръжте вдишания въздух в тялото си за 3 секунди и усетете как силата на Божествената Светлината зарежда и балансира Вашия Коренен Енергиен Център. След това издишайте през устата си и докато го правите визуализирайте как тази Божествена Светлина изпълва Етеричния Слой на Вашата Аура, тъй като той е взаимосвързан с Вашия Коренен Енергиен Център! Чрез зареждане и балансиране на всеки от Вашите Енергийни Центрове Вие правите същото и със съответстващия му Слой от Вашата Аура.

Сега направете същата практика за експресно зареждане и балансиране на всеки един от останалите Енергийни Центрове и Слоеве на Вашата Аура – Сакрален Енергиен Център и Емоционален Слой, Слънчев Сплит и Умствен Слой, Сърдечен Енергиен Център и Астрален слой, Гърлен Енергиен Център и Етерен слой, Енергиен Център на Третото Око и Небесен Слой, Коронен Енергиен Център и Кетеричен Слой.

Можете да направите зареждането и балансирането на всеки Енергиен Център и съответстващ Слой на Вашата Аура 3, 6, 9 пъти, водени от вътрешно Ви желание. В началото дори веднъж ще бъде достатъчно, докато свикнете с Духовната Практика.

Pin It on Pinterest

Share This