БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

Планина Табор, Израел

Библията е Божието Слово, тя е най-свещената, мощна и променяща живота книга. Божиите Обещания започват с 2 Тимотей 3:16, когато Бог ни казва, че всички Писания в Библията са вдъхновени от Бог. С това Божие Обещание в ръка можем да бъдем сигурни, че това, което научаваме от Библията, идва от Него!

Божиите Обещания Ви помагат да се доверите на Бог за изцеление, да контролирате негативните си мисли или да освободите себе си от болезнени спомени от миналото.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете Молитвата “Отче Наш”:

“Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни и днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е Царството, и Силата, и Славата сега и винаги и вовеки веков. Амин.” 

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

„…чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света.‘‘ 2 Петър 1:4

„Защото аз зная мислите, които мисля за Вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да Ви дам бъдеще и надежда..“ Еремия 29:11

„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на Сърце; и ще намерите покой на Душите си. “ Матей 11: 28-29.

„Той дава сила на отслабналите
и умножава мощта на немощните.
Даже младите ще отслабнат и ще се уморят,
и отбраните момци съвсем ще паднат;
а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят, ще ходят
и няма да отслабнат.“ Исая 40: 29-31

„ А моят Бог ще снабди всяка Ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Иисус.‘‘ Филипяни 4:19

„Не; във всичко това отиваме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Иисуса, нашия Господ.” Римляни 8: 37-39

“ Мир Ви оставям. Моя мир Ви давам. Аз не Ви давам, както светът дава. Да не се смущава Сърцето Ви, нито да се бои..“ Йоан 14:27

А сега прочетете бавно писанията отново, докато дланите Ви все още са върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и нека Бог изпълни тези обещания в Сърцата Ви. Тези Свещени Писания идват от Стария и от Новия Завет.

Помислете над тях и затворете очи.

Почувствайте Божествената Светлина на Божиите Обещания, която Ви носи Единност, Пълнота и Единство с Бог. Тази Светлина навлиза във Вашия живот точно сега, в този много специален момент, през който вдишвате въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирате (представяте си) как Божествената Светлина на Господните Обещания навлиза във Вашето тяло през пъпа и изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато Вие все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. Издишайте въздуха от устата към Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит.

Сега повторете същата Дихателна Практика още веднъж, но този път издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Центърът на Слънчевия Сплит контролира имунната и храносмилателната система. Когато е в баланс, физически имате сили да се борите с инфекции, без алергични реакции и можете да използвате хранителните вещества, които приемате.

В Духовен план, когато Слънчевият Сплит е в баланс, Вие сте свободни да интерпретирате света чрез мислите и емоциите си и да не живеете в страх от това да нарушите чуждите правила.

Когато Слънчевият Сплит е извън равновесие духовно, чувствате страх: страх от недоволството на другите и разочарованието на другите или страх да отдадете живота и удоволствията си на волята на другите.

По време на Молитва и Медитация с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху текстове от Светото Писание, Вие уравновесявате Вашата Енергийна Структура и с времето заличавате страховете си и живеете в доверие спрямо Божията Воля.

Сега се помолете за милост и отворете сърцето си за Бог, като кажете с дълбока вяра следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и Те приемам като мой Спасител и Господ. Поеми контрол над живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин. ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце и увеличава вътрешния мир и хармония във Вас, като балансира Вашия Енергиен Център на Слънчевия Сплит, Коронен и всички Енергийни Центрове.

Всички сили идват от Бога и той е Единственият Лечител на Вашата Душа.

Бог Ви е обещал, да Ви обича за вечни времена и Вие трябва да обичате безусловно, за да се опитвате да бъдете като Господ Иисус Христос такъв, какъвто е бил Той в света. Защото Бог е Любов и Любовта покрива множество грехове.

Когато страдате, трябва да се радвате, тъй като участвате в страданията на Господ Иисус Христос, за да бъдете доволни, когато се разкрие славата му. Отвътре Вие се обновявате ден след ден и Вашата Светлина, както и Вашите мъчителни неприятности постигат вечна слава, която ги превъзхожда. Вие проглеждате не за видимото, а за невидимото, тъй като това, което се вижда, е временно, а това, което е невидимо, е вечно.

Pin It on Pinterest

Share This