ДУХОВНИ ДАРОВЕ

Рилски Манастир – България

Апостол Павел пише до Kоринтяните: „Що се отнася до Духовните Дарове, братя, не искам да не сте информирани“ (1 Коринтяни 12: 1).

Вярвам, че това се отнася и за нас: не бива да бъдем неинформирани относно същността и целта на Духовните Дарове.

Духовните Дарове укрепват нашата Вяра в Бог и в другите.

Всички ние имаме дарби и сме тук, за да знаем за тях и да ги използваме, за да си помагаме. Не се притеснявайте дали можете да посочите като свой талант пророчеството, или поучението, или мъдростта, или знанието, или изцелението, или чудесата, или милостта, или администрацията и т.н., и да кажете: „Това е моят талант.“

Начинът по който трябва да мислим е следният: причината да имаме Духовни Дарби е, за да можем да укрепим Вярата на другите; ето някой, чиято Вяра е застрашена – как мога да му помогна? След това направете или кажете това, което изглежда най-полезно и ако на човека е помогнато, може би сте открили една от Вашите Дарби.

Ако сте го предупредили за глупостта му и той се е разкаял, тогава може би имате дарбата на „предупреждение“. Ако сте се разхождали с нея и сте

казали, че знаете през какво е преминала и какво е преживяла, и сте и дали надежда, тогава може би имате дарбата на „съпричастността“. Ако сте ги прибрали в дома си, когато са били нови и самотни, тогава може би имате дарбата на „гостоприемство“. Не трябва да се занимаваме с това да назоваваме дарбите си.

Нещото, за което трябва да се захванем, е: „Правим ли това, което можем за да укрепим Вярата на хората около нас?“

Наистина вярвам, че проблемът с непознаването на нашите Духовни Дарби не е основен проблем. По-основен е проблемът да не желаем много да укрепим Вярата на другите. Човешката природа е по-податлива на разрушаване, отколкото на изграждане. Пътят на най-малката съпротива води до мрънкане, критика и клюки, и много от хората следват този път. Но портата е тясна и пътят е осеян с препятствия, което води до назидание и укрепване на Вярата.

Даровете се дават, за да бъдат давани. За да доведат до увеличаване на Вашата Вяра и за да донесат Благодатта на Господ върху Вас, като въздигате Душата си по пътя на Божествената Светлина на Бог в Единство с хората около Вас.

Искрено Ваша,
Стела Каменова

Pin It on Pinterest

Share This